Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Obligaties
Amerikaanse schuldenplafond: Moeten beleggers zich zorgen gaan maken?
Matt Miller
Politiek econoom
Thomas Hollenberg
Portefeuillebeheerder voor vastrentende beleggingen
Steve Watson
Equity Portfolio Manager

Het klinkt u vast bekend in de oren: Amerikaanse politiek is verdeeld over verhogen schuldenplafond. De kwestie sleept al maanden, maar kan deze zomer tot een climax komen, als de bodem van de Amerikaanse schatkist is bereikt en de rekeningen niet meer kunnen worden betaald.


Het verhogen van het schuldenplafond is veelal een routinezaak - behalve in jaren waarin het Congres is verdeeld, zoals nu het geval is. Nu de Republikeinen de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden en de Democraten in de Senaat, zou dit wel eens een van de meest controversiële confrontaties over het schuldenplafond in de recente geschiedenis kunnen worden.


Tot nu toe hebben de Democraten gezegd dat ze niet willen onderhandelen over de kwestie, en hebben veel Republikeinen al gezegd dat ze niet zullen stemmen voor het optrekken van het schuldenplafond als er geen aanvullende afspraken worden gemaakt om de federale uitgaven terug te dringen.


“Dit zou wel eens de ergste impasse aller tijden kunnen worden,” aldus Matt Miller, politiek econoom bij Capital Group. “Het lijkt er in ieder geval op dat het even ingrijpend zal worden als in 2011.”


In dat jaar verlaagde kredietbeoordelaar Standard & Poor zijn AAA-rating van de Verenigde Staten naar AA-plus (en daar zit het nog steeds op) vanwege zorgen over het begrotingstekort van de Amerikaanse overheid, de groeiende schuldenlast op lange termijn en politieke geschillen over het verhogen van het schuldenplafond. De Amerikaanse financiële markten waren hierdoor enige tijd van slag, maar ze herstelden zich snel.


Een patstelling rond het Amerikaanse schuldenplafond kan problemen geven, maar markten weten hier altijd wel een draai aan te geven

Bronnen: Capital Group, Refinitiv Datastream, Standard & Poor's, U.S. Department of the Treasury, U.S. Office of Management and Budget. De periodes waarin de vastgestelde limiet is verhoogd, zijn aangegeven met stippellijnen. Dit betreft de volgende periodes: 4 februari 2013 tot en met 18 mei 2013; 17 oktober 2014 tot en met 31 maart 2017; 30 september 2017 tot en met 1 maart 2019; en 2 augustus 2019 tot en met 31 juli 2021. Gegevens per 31 maart 2023. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.

Sterker nog, niet lang na het verlagen van de rating van 2011 profiteerden Amerikaanse aandelen van een van de langste bullmarkten in de geschiedenis - een vrijwel ononderbroken run van 2011 tot het begin van de coronapandemie.


“Ik denk dat de les van 2011, en de daaropvolgende impasse over het schuldenplafond in 2013, is dat deze gebeurtenissen de markten een tijdje kunnen verstoren - soms zelfs weken of maanden - maar als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat dit geen langdurige gevolgen voor beleggers heeft,” aldus Miller. “Dat is ervan uitgaande dat er een redelijke oplossing komt.”


Op 19 april presenteerde Kevin McCarthy, de - Republikeinse - voorzitter van het Huis, een wetsvoorstel om het schuldenplafond met $1,5 biljoen te verhogen. In het voorstel zijn ook andere bepalingen opgenomen, om de federale overheidsuitgaven te beperken. Het is nog niet duidelijk of het wetsvoorstel in zijn huidige vorm op voldoende stemmen kan rekenen.


Wat gebeurt er als de VS niet aan zijn verplichtingen kan voldoen?


Natuurlijk is er de zorg dat de VS - vanwege een uiterst vervelende impasse over het schuldenplafond - technisch in gebreke zou kunnen blijven ten aanzien van zijn vele schuldverplichtingen, waaronder betalingen aan obligatiehouders. Het is moeilijk te voorspellen wat daarvan de gevolgen zouden zijn, maar menigeen denkt dat dit voor tumult op de financiële markten zal zorgen en dat dit de positie van de Amerikaanse dollar als internationale reservevaluta zal ondermijnen.


De kans op een technische ingebrekestelling - die zich voordoet als een obligatiebetaling wordt gemist of uitgesteld - is zeer klein, maar niet helemaal uitgesloten, aldus Tom Hollenberg, fixed income portfolio manager bij Capital Group.


Hollenberg: “Het is belangrijk dat we een onderscheid maken tussen de situatie waarin de VS zich nu bevindt en een veel erger scenario, zoals de default in Argentinië, waarbij beleggers hun spaargeld kwijtraakten. Niemand denkt serieus dat dat hier zal gebeuren. De kans op zelfs maar een technische ingebrekestelling of op een betalingsachterstand ligt volgens mij in de VS tussen de 5% en 10%. Ik ga er zeker niet van uit dat dit zich zal voordoen, maar ik kan het ook niet helemaal onbenoemd laten.”


Amerikaanse schatkist: wanneer komt de bodem in zicht?

Bronnen: Capital Group, Congressional Budget Office (CBO), Office of Management and Budget (OMB), Piper Sandler. De cijfers met betrekking tot het kassaldo zijn ramingen van Piper Sandler op basis van schuldprognoses van respectievelijk het CBO en het OMB. De ramingen gaan ervan uit dat de buitengewone maatregelen volledig worden ingezet en dat de schatkist geen kassaldi onder 25 miljard dollar toestaat. "X-dates" verwijst naar de datum waarop de Amerikaanse regering niet meer in staat is om aan al haar verplichtingen te voldoen. Verloop kaspositie is afgevlakt. Per 12 april 2023.

Als de VS bijvoorbeeld een betaling op een kortlopende obligatie die in juni vervalt, niet zou nakomen, zou dat een schok op de markten teweegbrengen en een paar dagen lang gepaard gaan met extreme volatiliteit, aldus Hollenberg, en daarna zou er waarschijnlijk een einde komen aan de impasse rond het schuldenplafond.


“Zodra je een crisis bereikt, zet dat de politieke machine in gang,” voegt hij eraan toe. “Als dat gebeurt denk ik dat het Congres snel tot een akkoord zal komen en het schuldenplafond zal verhogen, en de beleggers kunnen dan weer gerust zijn.”


De wet van de onbedoelde gevolgen


Dat betekent niet dat een technische default geen gevolgen zou hebben. De ratingbureaus zouden de creditrating van de VS verder kunnen verlagen. Beleggers zouden de kosten van toekomstige Amerikaanse schuldemissies kunnen opdrijven. En wat misschien nog het ergste is: Amerikaanse Treasuries zullen niet meer algemeen als de veiligste belegging ter wereld ter wereld worden beschouwd.


Hollenberg: “We weten niet precies wat de gevolgen zouden zijn. Er zijn bijvoorbeeld banken waarvan de ratings tot op zekere hoogte gekoppeld zijn aan die van de Amerikaanse overheid. Dat geldt ook voor verzekeringsmaatschappijen en hypotheekverstrekkers zoals Fannie & Freddie. Het is moeilijk te beoordelen wat er met hen zou gebeuren als een of meer ratingbureaus de rating van de VS opnieuw zou(den) verlagen.


“We zouden kunnen uitkomen op cascadeverlagingen, en dat zou voor bepaalde financiële instellingen echt een probleem zijn”, waarschuwt hij. “Het is niet iets waar we zomaar overheen kunnen stappen, en daarom hebben we een tijdige oplossing nodig. Ik denk ook wel dat die er komt, ik hoop alleen dat die er komt voordat we met onbedoelde gevolgen zitten.”


De langetermijnschuld van de VS is de laatste vijftig jaar alleen maar toegenomen

Bronnen: Capital Group, National Bureau of Economic Research, U.S. Treasury Department. Per 31 december 2022.

Hoeveel schuld is te veel?


Voor de aandelenbelegger levert het debat over het Amerikaanse schuldenplafond een boeiend politiek spektakel op, maar het is niet iets dat te zwaar weegt bij beleggingsbeslissingen, zegt portfolio manager Steve Watson.


“Tegelijkertijd denk ik dat het niet per se een slecht idee is om je er af en toe bewust van te zijn dat de Verenigde Staten meer dan 30 biljoen dollar schuld heeft. Misschien is het tijd voor een serieuze discussie over fiscale verantwoordelijkheid op lange termijn.”Matt Miller is politiek econoom bij Capital Group. Eerder werkte hij als senior advisor bij McKinsey, was hij als columnist en redacteur verbonden aan de Washington Post, presentator van het radioprogramma 'Left, Right & Center' en medewerker van Clinton in het Witte Huis. Matt heeft rechten gestudeerd aan Columbia University en heeft een bachelor van Brown University.

Thomas Hollenberg is portefeuillebeheerder voor vastrentende beleggingen bij Capital Group en is 15 jaar werkzaam in de branche. Hij heeft een MBA in Finance van de MIT Sloan School of Management en een BA in Economics van Boston College.

Steven Watson is equity portfolio manager bij Capital Group en heeft 33 jaar ervaring in de beleggingsbranche. Aan het begin van zijn loopbaan bij Capital hield hij zich als aandelenanalist bezig met vastgoed en transport in Azië en met transport- en nutsbedrijven in Europa. Hij heeft een MBA en een MA in de Franse taal- en letterkunde van de New York University en een bachelor in Frans van de University of Massachusetts.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.