De rechten van beleggers in het kort

Indien u een belegger bent in het Capital International Fund (het“Fonds”) en de aandelen op uw naam staan in het aandeelhoudersregister, hebt u bepaalde aandeelhoudersrechten die u kunt uitoefenen. Meer bijzonderheden over de rechten van aandeelhouders zijn te vinden in het Prospectus en de statuten van het Fonds.

Als belegger in een ICBE-fonds beschikt u, afhankelijk van de wijze waarop u hebt belegd, over bepaalde beleggersrechten die voortvloeien uit een overeenkomst tussen u en het Fonds; voor nadere bijzonderheden over deze rechten wordt u in het bijzonder verwezen naar het Prospectus en naar de contractuele documentatie die u hebt ingevuld om te kunnen beleggen.

Afhankelijk van de wijze waarop u in het Fonds hebt belegd, kan het zijn dat u aanspraak kunt maken op bepaalde nationale waarborgen en rechten op schadevergoeding op grond van lokale wetgeving. Voor nadere bijzonderheden over deze rechten verwijzen wij u naar de website over beleggerscompensatie in uw land, indien beschikbaar.

Indien u van mening bent dat u schade hebt geleden, kan het zijn dat u recht hebt op het vorderen van collectief schade via een collectief verhaalprocedure waarin wordt voorzien in uw rechtsgebied. Of u al dan niet een beroep kunt doen op een collectief verhaalprocedure is afhankelijk van het rechtsgebied waar u bent gevestigd, de plaats waar het contract met het Fonds is gesloten en op welke wijze u in het Fonds hebt belegd. Voor nadere bijzonderheden over deze rechten verwijzen wij u naar de website van de toezichthouder in uw land.

De Europese Unie heeft een richtlijn uitgevaardigd die het voor consumenten mogelijk maakt om in de hele EU representatieve vorderingen te voeren. Deze richtlijn moet eind december 2022 in de nationale wetgeving zijn geïmplementeerd en wij zullen deze tekst te zijner tijd hierop aanpassen.

De beheermaatschappij van het Fonds kan te allen tijde besluiten de regelingen voor de verhandeling van een of meer of alle subfondsen van het Capital International Fund in een EER-land waar dit (deze) subfonds(en) voor verkoop is (zijn) geregistreerd, te beëindigen; in dat geval zal zij dit doen in overeenstemming met de relevante ICBE-regels.