Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Aandelen
Wereldhandel krijgt nieuw gezicht: bedrijven die ideeën ontwikkelen treden op de voorgrond

De wereldhandel heeft in de loop van de geschiedenis al vele veranderingen ondergaan en dat kan niet los worden gezien van technologische en politieke ontwikkelingen. Digitalisering ligt aan de basis van de meest recente verschuiving in handelspatronen en dit heeft verstrekkende gevolgen voor economieën, bedrijven en personen.

Multinationals werden vroeger veelal gezien als grootmachten in grondstoffen of als industriële zwaargewichten, maar tegenwoordig dient er zich in rap tempo een heel andere categorie internationaal opererende bedrijven aan. Waar de 20e eeuw werd gekenmerkt door een explosieve groei in de handel van goederen en industriële grondstoffen, staat de 21e eeuw in het teken van de snelle digitalisering van diensten en de toenemende automatisering van de verwerkende industrie. De kenniseconomie, ofwel digitale handel, wint aan kracht waardoor er nu een nieuwe generatie van internationale grootmachten in opkomst is van bedrijven die ideeën ontwikkelen: creatieve, wendbare en netwerkgerichte bedrijven die optimaal gebruik maken van technologie.

Deze trend is duidelijk zichtbaar in de veranderende samenstelling van de top 20 van 's werelds grootste bedrijven: 20 jaar geleden werd deze lijst gedomineerd door traditionele grootmachten in de olie-, financiële en industriële sector; tegenwoordig zijn het vooral de grote namen die ideeën ontwikkelen en die het voortouw nemen in deze digitale transformatie, zoals Apple, Alphabet, Microsoft en Amazon. 


Top 20 grootste bedrijven in de MSCI ACWI naar marktkapitalisatie

Deze informatie is niet bedoeld als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.
Bronnen: Capital Group, MSCI

Dankzij internet zijn er geen echte grenzen meer, waardoor er paradigmaverschuivingen ontstaan in de manier waarop bedrijven nu werken en hoe producten worden geconsumeerd. Producten kunnen snel worden geïntroduceerd en de distributiekosten zijn beperkt, omdat de levering plaatsvindt via een smartphone of tablet.


Citaat Rob Lovelace

Bij Capital Group houden we ons al meer dan 50 jaar bezig met deze wereldwijde handelspatronen en beleggen we daarin.


In reactie op de toenemende rol van globalisering en het vervagen van regionale grenzen heeft Capital Group 'The New Geography of InvestingSM' ontwikkeld, een methode om bedrijven te evalueren en risico's in te schatten op basis van economische blootstelling en niet zozeer op basis van het land van vestiging.


De sleutel tot deze strategie is een focus op internationale marktleiders, multinationals die in een goede positie verkeren om te profiteren van veranderende handelspatronen en ook zo groot zijn dat zij bestand zijn tegen schommelingen op de wereldmarkt. Een 'multinational' mindset is in de loop der jaren ook een effectieve filter gebleken voor het selecteren van bedrijven, omdat deze bedrijven vaak meer inzicht hebben en hun inkomstenstromen kunnen diversifiëren doordat ze verder kijken dan hun thuismarkt.


Of dit succes van bedrijven die ideeën uitwerken ook in de volgende marktcyclus zal aanhouden, valt nog te bezien. Maar we geloven dat een fundamentele, bedrijfsspecifieke benadering in plaats van een top-down benadering een betere invalshoek biedt om opkomende trends te identificeren. De ervaring leert ook dat anticiperen op en proberen te profiteren van verandering een integraal onderdeel is van succesvol beleggen.
 


Meer dan alleen gegevens - het voordeel van betere informatie - grafiek

Gegevens per 31 december 2022. Bron: Capital Group

Capital Group maakt gebruik van drie beleggingsgroepen voor het beheer van aandelenbeleggingen. Deze groepen nemen onafhankelijk van elkaar beslissingen over beleggingen en stemvolmachten. Specialisten op het vlak van obligatiebeleggingen voeren voor de hele Capital-organisatie onderzoek naar obligatiebeleggingen uit en beleggen daarin. Voor beleggingen met aandelenkenmerken treden ze echter altijd alleen namens één van de drie aandelenbeleggingsgroepen op.

Risicofactoren waar u rekening mee dient te houden voordat u gaat beleggen: 


• Dit materiaal is niet bedoeld om beleggingsadvies te verstrekken of om te worden opgevat als persoonlijke aanbeveling.


• De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen.


• Resultaten uit het verleden vormen geen richtlijn voor toekomstige resultaten.


• Als de valuta van het fonds waarin u belegt in waarde stijgt ten opzichte van de valuta waarin de onderliggende beleggingen van het fonds zijn genoteerd, neemt de waarde van uw belegging af. Via valuta-afdekking (hedging) wordt getracht dit te beperken, maar er is geen garantie dat afdekking volledig succesvol zal zijn.


• Afhankelijk van de strategie kunnen er risico's verbonden zijn aan beleggen in vastrentende waarden, derivaten, opkomende markten en/of hoogrentende effecten. Opkomende markten zijn volatiel en kunnen te maken krijgen met liquiditeitsproblemen.Hear from our investment team.

Sign up now to get industry-leading insights and timely articles delivered to your inbox.

By providing your details you are agreeing to receive emails from Capital Group. All emails include an unsubscribe link and you may opt out at any time. For more information, please read the Capital Group Privacy Policy

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.