Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Verkiezingen
Vier dingen om in de gaten te houden in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen
John Emerson
Vice chairman
Reagan Anderson
SVP, Government Relations

Dit is het belangrijkste verkiezingsjaar in de wereldgeschiedenis. In 2024 zullen er in 76 landen - waar zo'n 4,4 miljard mensen wonen - politieke verkiezingen worden gehouden.


Een aantal daarvan heeft al plaatsgevonden. Vorige maand heeft Taiwan gekozen voor een pro-onafhankelijke kandidaat waardoor de toch al gespannen relaties met China nog verder onder druk kunnen komen te staan. Er komen nog een paar verkiezingen aan, maar die zijn grotendeels al beslist. Zo verwacht niemand dat de Russische president Vladimir Poetin op 17 maart voor een echte uitdaging komt te staan.


Dan is er nog het gebeuren dat door de hele wereld wordt gevolgd: de Amerikaanse verkiezingen op 5 november, waarbij de president, de vicepresident, 34 senatoren en alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden worden gekozen. Op die dag zullen er ook tal van verkiezingen in staten en ook lokaal worden gehouden en zullen er veel belangrijke verkiezingsuitslagen worden betwist.


Meer dan de helft van de wereldbevolking kan in 2024 gaan stemmen

Staafdiagram waarin de geschatte jaarlijkse winstgroei voor 2023 en 2024 wordt vergeleken voor Amerikaanse aandelen (Standard & Poor's 500 Index), aandelen uit ontwikkelde internationale markten (MSCI EAFE Index) en aandelen uit opkomende markten (MSCI Emerging Markets Index). De geschatte winstgroei is als volgt: Voor de VS: een stijging van 0,8% in 2023 en 11,4% in 2024; voor ontwikkelde internationale markten: een stijging van 1,7% in 2023 en 6,1% in 2024; voor opkomende markten: een daling van 10,2% in 2023 en een stijging van 17,9% in 2024.

Bronnen: Capital Group, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, World Bank. De bevolkingscijfers voor 2024 zijn gebaseerd op de meest recente cijfers van de Wereldbank. Per 9 januari 2024.

Tegen die achtergrond willen we hier vier dingen bespreken die volgens ons een grote rol zullen spelen bij de uitslag van waarschijnlijk een van de belangrijkste Amerikaanse verkiezingen sinds tijden:


1. Het is (nog steeds) de economie, domoor


De befaamde oneliner uit de campagne van Bill Clinton in 1992 is anno 2024 nog steeds actueel. Ook nu is de economie een van de belangrijkste thema's voor de verkiezingen. Stevent de VS af op een recessie? Wanneer wordt de inflatie weer normaal? Gaat de Federal Reserve de rente verlagen? Zijn mensen financieel beter of slechter uit de pandemie gekomen?


Voor president Joe Biden, die het waarschijnlijk gaat opnemen tegen voormalig president Donald Trump, zijn de recente economische cijfers goed nieuws. De Amerikaanse economie, uitgedrukt in bruto binnenlands product, groeide in het afgelopen jaar met 3,1%, ver boven de verwachtingen. De inflatie is van 9,1% in de zomer van 2022 gedaald naar 3,4% in december. En Amerikaanse aandelen hebben dit jaar al nieuwe recordhoogtes bereikt.


Aan de andere kant zal het kamp van Trump zich waarschijnlijk richten op de stijgende prijzen in de supermarkt, onbetaalbare huizen en de torenhoge staatsschuld. De angst voor een op handen zijnde recessie lijkt te zijn afgenomen, maar er zijn nog steeds genoeg andere economische factoren die in die richting wijzen.


Of het nu eerlijk is of niet, een president van de VS wint of verliest de verkiezingen op basis van het beeld dat mensen hebben van de economie. Van Herbert Hoover in 1932, die tijdens de Grote Depressie het veld moest ruimen, tot Jimmy Carter, die de verkiezingen in 1980 verloor tijdens de economische malaise eind jaren zeventig, het zijn vaak de onderwerpen aan de keukentafel die de verkiezingsuitslag bepalen. Dit jaar zal het waarschijnlijk niet anders zijn.


2. Een paar 'swing states' (zgn. kantelstaten waar niet standaard dezelfde partij wint) zijn doorslaggevend.


In de strijd om het Witte Huis en de meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zullen de definitieve uitslagen in de swing states waarschijnlijk weer erg dicht bij elkaar liggen. Het kan zijn dat de winst slechts met een kleine marge wordt behaald. En welke partij er ook als winnaar uit de bus komt, de Democraten of de Republikeinen, er zullen ongetwijfeld weer protesten komen over oneerlijke praktijken, een roep om hertellingen en rechtszaken. De kans is groot dat de uitslag van een aantal verkiezingen, waaronder die voor het presidentschap, pas dagen na de verkiezingen bekend zal zijn.


Feit is dat het Amerikaanse electoraat gelijk over twee kampen is verdeeld. Dat zien we nu ook duidelijk in de samenstelling van het Congres. De Republikeinen hebben een nipte meerderheid van drie zetels in het Huis van Afgevaardigden. De Democraten hebben samen met een onafhankelijke (voorheen Democratische) senator één zetel meer in de Senaat. Als bij de laatste presidentsverkiezingen 45.000 stemmen in drie staten de andere kant op waren gegaan, zou Trump op dit moment de zittende president zijn.


Het Amerikaanse electoraat is gelijk over twee kampen verdeeld, net als het Congres

Staafdiagram waarin de geschatte jaarlijkse winstgroei voor 2023 en 2024 wordt vergeleken voor Amerikaanse aandelen (Standard & Poor's 500 Index), aandelen uit ontwikkelde internationale markten (MSCI EAFE Index) en aandelen uit opkomende markten (MSCI Emerging Markets Index). De geschatte winstgroei is als volgt: Voor de VS: een stijging van 0,8% in 2023 en 11,4% in 2024; voor ontwikkelde internationale markten: een stijging van 1,7% in 2023 en 6,1% in 2024; voor opkomende markten: een daling van 10,2% in 2023 en een stijging van 17,9% in 2024.

Bronnen: Capital Group, 270toWin, Cook Political Report, Office of Clerk of the United States House of Representatives. Het totaal aantal districten waar het om draait bij de komende verkiezingen van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en die door 270toWin worden aangemerkt als "waarschijnlijk," "mogelijk, gaat om," of "nog onbeslist," op basis van acht peilingen: Cook Political Report, FiveThirtyEight, Inside Elections, Fox News, Politico, Split Ticket, Elections Daily en Sabato's Crystal Ball. Per 22 januari 2024.

Als de swing states u bekend voorkomen, dan komt dat omdat die dezelfde zijn als in 2020. De belangrijkste staten waar het in november om draait, zijn Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin. Dat zijn de traditionele swing states die zowel rood als blauw kunnen kleuren. In North Carolina en Nevada waren de verkiezingen de afgelopen jaren ook erg close, dus ook deze twee staten zullen veel aandacht krijgen.


Ook nu zullen een handvol staten en een klein aantal kiezers bepalend zijn voor de uitslag. Nog geen 100.000 mensen zullen uitmaken wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt.


3. Het fiscale beleid heeft de grootste impact op de lange termijn


Belangrijke belastingverlagingen die onder de Trump-regering werden doorgevoerd, moeten in 2025 worden hernieuwd. Het al dan niet voortzetten daarvan zal grotendeels worden bepaald door wie na de verkiezingen van 2024 de baas wordt in het Witte Huis en welke partij de meerderheid krijgt in het Congres.


De Tax Cuts and Jobs Act van 2017 bracht grote veranderingen in de federale belastingwet, met lagere belastingen voor veel particulieren en bedrijven tot geolg. Verschillende schattingen gaan uit van bijna 1,5 biljoen dollar minder overheidsinkomsten binnen een periode van 10 jaar. Volgens voorstanders stimuleert dit de economische groei, terwijl critici juist aanvoeren dat hierdoor de staatsschuld verder toeneemt.


Als Trump opnieuw aan de macht zou komen, zal hij met steun van het Congres dat in handen is van de Republikeinen, waarschijnlijk de belangrijkste bepalingen van de wet voortzetten. Een regering onder Biden zal eerder op zoek gaan naar alternatieven, zoals belastingverhogingen voor bedrijven en particulieren, alhoewel Biden wel heeft toegezegd dat hij de belastingen voor mensen met een jaarinkomen tot 400.000 dollar niet zal verhogen.


Bovendien zal de Amerikaanse schuldenlimiet in het voorjaar van 2025 opnieuw ter discussie komen te staan, waardoor initiatieven op het gebied van belastingen en uitgaven opnieuw onder druk komen te staan. De nationale schuld liep eind 2023 op tot een nieuw record van 34 biljoen dollar.


Met het jaarlijkse tekort en de nationale schuld die nu veel groter zijn dan toen Trump in 2016 aantrad, zijn deze problemen voor geen van beide partijen gemakkelijk op te lossen. Belasting- en pensioenhervormingen zijn bijna altijd onderwerp van gesprek, welke partij het ook voor het zeggen heeft. Als Washington manieren zoekt om meer geld binnen te halen, wordt de pensioensector vaak onder de loep genomen, dus we zullen dat nauwlettend in de gaten houden wanneer de kandidaten met hun economische plannen naar buiten komen.


4. Houd vast aan uw beleggingsplan en laat u niet van de wijs brengen door de politiek


Naast economische kwesties zullen er tijdens de campagnes ook veel andere thema's aan bod komen. Immigratie, abortus, klimaatverandering en wereldhandel zullen daar zeker bij zijn. Op het gebied van internationale betrekkingen zal het debat worden gevoerd over de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, evenals over de toenemende spanningen tussen de VS en China.


Dit alles kan leiden tot een zekere mate van marktvolatiliteit, zeker in de aanloop naar 5 november. Markten houden niet van onzekerheid en deze verkiezingen zulen waarschijnlijk juist veel onzekerheid teweegbrengen. Maar vergeet één belangrijk punt niet: Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw staan Amerikaanse aandelen aan het eind van de ambtstermijn van een president bijna altijd hoger dan aan het begin, welke partij er ook aan de macht is.


Aandelen zijn gestegen ongeacht welke partij in het Witte Huis kwam

Staafdiagram waarin de geschatte jaarlijkse winstgroei voor 2023 en 2024 wordt vergeleken voor Amerikaanse aandelen (Standard & Poor's 500 Index), aandelen uit ontwikkelde internationale markten (MSCI EAFE Index) en aandelen uit opkomende markten (MSCI Emerging Markets Index). De geschatte winstgroei is als volgt: Voor de VS: een stijging van 0,8% in 2023 en 11,4% in 2024; voor ontwikkelde internationale markten: een stijging van 1,7% in 2023 en 6,1% in 2024; voor opkomende markten: een daling van 10,2% in 2023 en een stijging van 17,9% in 2024.

Bronnen: Capital Group, RIMES, Standard & Poor's. De grafiek toont de groei van een hypothetische belegging van USD 1.000 op 4 maart 1933 (de datum van de eerste inauguratie van Franklin D. Roosevelt) tot en met 31 december1 2023. Data van meerderheid van een partij volgen de data van inauguratie. Waarden zijn gebaseerd op totaalrendementen in USD. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.

Laat u als belegger niet in de war maken door de politiek. Als u met stomheid geslagen was toen in 2016 een reality-tv-ster genaamd Trump een schok teweegbracht door Hillary Clinton te verslaan, en u ging cashen, dan had u voor één dag gelijk. Daarna liep u vier jaar lang zeer sterke rendementen mis.


Als u daarentegen van slag was omdat een opbouwwerker genaamd Barack Obama in 2009 werd gekozen - op het hoogtepunt van de financiële crisis - en u stapte uit de markt, dan had u ongeveer zes weken gelijk. Daarna heeft u een van de grootste bullmarkten in de geschiedenis van de VS aan u voorbij laten gaan.


Het adagium dat 'time in the market' vele malen belangrijker is dan 'timing the markets' is nog altijd waar.John Emerson is a vice chairman of Capital Group International and the former U.S. ambassador to Germany. He was also president of a large wealth management firm and is a leading professional on industry trends.

Reagan Anderson is Senior Vice President Government Relations bij Capital Group. Ze heeft 19 jaar ervaring in de beleggingsbranche en werkt sinds 2015 bij Capital Group. Ze heeft een bachelor van de Scripps School of Journalism van Ohio University.


Hear from our investment team.

Sign up now to get industry-leading insights and timely articles delivered to your inbox.

By providing your details you are agreeing to receive emails from Capital Group. All emails include an unsubscribe link and you may opt out at any time. For more information, please read the Capital Group Privacy Policy

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.