Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Obligaties
Vier lessen uit 50 jaar beleggen in obligaties
Kirstie Spence
Portefeuillebeheerder
David Daigle
Fixed Income Portfolio Manager
Mark Brett
Gepensioneerd portefeuillebeheerder vastrentende waarden
John Smet
Gepensioneerd portefeuillebeheerder vastrentende waarden

Stelt u zich eens een economie voor die gebukt gaat onder hardnekkige inflatie en een Federal Reserve die deze inflatie doortastend probeert te beteugelen met agressieve renteverhogingen. Dit klinkt misschien als wat beleggers de laatste tijd meemaken, maar het beschrijft ook de situatie in 1973.


In dat jaar begon Capital Group met vermogensbeheer van vastrentende portefeuilles, in een van de meest turbulente economische tijden sinds de Beurskrach. In de afgelopen 50 jaar hebben onze portfoliomanagers veel pieken en dalen in de markt, hausses en zeepbellen, crashes en crises doorstaan. We vroegen vier van onze meest ervaren portfoliomanagers voor vastrentende producten, van wie twee inmiddels met pensioen, naar hun inzichten en wat zij in de loop van hun lange carrière hebben geleerd.


1.      De kracht van coupons bij obligaties wordt vaak over het hoofd gezien


Kirstie Spence, fixed income portfolio manager


Ik ben als stagiair bij Capital Group begonnen en ik heb op verschillende plekken stage gelopen. Uiteindelijk kwam ik uit bij fixed income, de vastrentende producten. Wat ik tijdens mijn stage heb geleerd, is mij mijn hele carrière bijgebleven. Een van de ervaren portfoliomanagers had toen tegen me gezegd, "Bij fixed income is het allerbelangrijkste dat je geen geld verliest.” Op dat moment realiseerde ik me dat vastrentende producten in feite veel eenvoudiger zijn dan mensen vaak denken.


De kracht van coupons bij obligaties wordt vaak over het hoofd gezien. Bij de meeste obligaties is er sprake van een vaste rente die gedurende een bepaalde periode wordt uitgekeerd. Dat rentebedrag is een belangrijk onderdeel van het totale rendement dat je gaat behalen op je beleggingen. En zeker bij schuld van opkomende markten kan de waardering of de waarde van de obligatie tijdens de looptijd sterk veranderen.


Sommige dingen op macroniveau heb je niet in de hand, maar de coupon is een goede buffer om je investering te beschermen. Bij obligaties van opkomende markten, de sector waarop ik me heb toegelegd, is dit ook altijd de kern van het jaarlijks rendement, en dit wordt vaak onderschat. Het is iets wat vaak een beetje wordt vergeten als het in het nieuws alleen maar over rentewijzigingen gaat en mensen zich dan zich zorgen gaan maken over technische termen zoals duration. Maar de kracht van de coupon moet je niet onderschatten.


Historisch gezien werd het totaalrendement op lange termijn hoofdzakelijk bepaald door inkomsten

Bron: Bloomberg Index Services Ltd. Per 30 december 2022 Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.

2.      Weet wanneer je moet opgeven 


Mark Brett, gepensioneerd portfoliomanager vastrentende producten


Belangrijke lessen die ik heb geleerd van mijn fouten. Ik weet nog dat ik aan het begin van mijn carrière, nog voordat ik bij Capital Group kwam, een - in mijn ogen - briljante valutatransactie had bedacht. Maar dat liep uiteindelijk heel anders. Dus ik ging toen naar mijn manager. En die vroeg me: “Weet je wat de belangrijkste regel van handelen is? Opgeven.”


We hebben vaak de neiging om vast te houden aan slechte ideeën, terwijl we eigenlijk wel beter weten. Maar het is moeilijk om een idee op te geven en dat is ook heel menselijk. Maar als je op een verstandige manier wilt beleggen, dan moet je ook weten wanneer je een slecht idee moet loslaten en verder moet gaan.


Een voorbeeld van zo'n slecht idee is het blijven voeden van een zeepbel. En dat brengt me op een andere belangrijke les. Wees niet blind voor wat er voor je ogen gebeurt. Eind jaren 90 hadden we bijvoorbeeld de dotcom-zeepbel. Veel beleggers hadden heus wel door dat het een zeepbel was, maar ze wisten niet hoe het zou aflopen en dachten niet na over de gevolgen.


Hetzelfde geldt voor het instorten van de Amerikaanse huizenmarkt in 2007. De huizenmarkt was duidelijk een grote zeepbel. Maar we wisten niet waar dat naartoe zou gaan. Dat weten we nu maar al te goed en de gevolgen voor de financiële markten waren enorm. Zelfs de meest gerenommeerde beleggers hebben toen heel veel geld verloren.


Het is misschien een open deur om erop te wijzen dat je een slecht idee moet opgeven, maar het zal je verbazen hoe moeilijk dit kan zijn voor beleggers.


Een aantal opvallende activabubbels in de afgelopen 40 jaar

Bronnen: Capital Group, ICE Benchmark Administration Ltd, London Bullion Market Association (LBMA), NASDAQ, Nikkei, NYSE Arca, NYSE, Refinitiv Datastream, Standard & Poor's, Stock Exchange of Thailand (SET). De cijfers weerspiegelen cumulatieve prijsveranderingen over perioden van 8 jaar waarin de prijs van het activum ten minste 250% steeg voordat het ten minste 50 procentpunten daalde. Gebruikte benchmarks: goudprijs per troy ounce zoals genoteerd door de LBMA (goud); Nikkei 225 Index (Japan); Bangkok SET Index (Thailand); NASDAQ Composite Index (VS technologie); S&P Homebuilders Select Industry Index (VS huizenmarkt); NYSE Arca Biotech Index (biotech); NYSE FANG+ Index (VS large cap internet). Per 31 december 2022.

3. Een goede relatie met bedrijven is cruciaal in kredietmarkten


David Daigle, fixed income portfolio manager


Een vaardigheid die ik nog niet had toen ik bij Capital begon, maar waar ik hard aan heb gewerkt, was het opbouwen van relaties. Bij vermogensbeheer is het van groot belang om goede banden te onderhouden met de C-suite van de bedrijven waarin we investeren. Ik heb altijd het gevoel gehad dat als ik een relatie met een managementteam kan opbouwen waarin beide partijen profijt hebben van elkaar, ik voor hen waardevol ben en zij voor mij. Dit zijn relaties die vele jaren standhouden.


Het managementteam van een bedrijf kan baat hebben bij onze relatie, als wij onze inzichten met hen delen en als wij duidelijk maken waar wij als beleggers naar kijken. Uit onze gesprekken kunnen ze opmaken waar de beleggingswereld naar op zoek is en soms ook waar de ratingbureaus naar op zoek zijn.


Wat wij als beleggers terugkrijgen is meer inzicht in hun strategie en een antwoord op de vraag of ze goede kandidaten zijn voor onze portefeuilles. Zij kunnen aangeven hoe zij hun concurrentiepositie zien en wat zij van hun concurrenten vinden. Ze kunnen uitleggen hoe ze denken over de regelgeving waarbinnen ze opereren en welke ambities ze hebben voor de (middel)lange termijn. Wij delen informatie met hen en zij delen informatie met ons. Daarom vind ik het zo belangrijk om te werken aan goede relaties voor de lange termijn.


4.  Gezamenlijk onderzoek is cruciaal


John Smet, gepensioneerd portfoliomanager vastrentende producten


Als professionele belegger heb ik veel geleerd, maar sinds ik met mijn pensioen ben, ben ik dat ook pas echt gaan waarderen. Ik ben nu aandeelhouder in een fonds en niet langer een fondsbeheerder. En nu ik de beleggingsmogelijkheden voor mezelf in kaart probeer te brengen, zie ik ook waar ik tegenaan loop.


Kijk bijvoorbeeld eens naar waar we nu staan met de markten en vastrentende producten. Veel beleggers zitten met vragen: Gaat de Fed de rente nog verder verhogen? Zal de inflatie verder afkoelen? Hoe zit het met de recessie? Trekt de dollar aan?


Dit zijn vragen die professionele beleggers, die heel veel middelen hebben, moeilijk kunnen beantwoorden. Maar voor mij, als aandeelhouder die aan de keukentafel de krant leest of naar het nieuws luistert, is het praktisch onmogelijk om hierop zicht te krijgen.


Toen ik bij Capital Group werkte, had ik honderden analisten met wie ik kon overleggen en kon ik ook te rade gaan bij andere collega's en bij externe specialisten. Ik had werkelijk toegang tot enorme hoeveelheid informatie. Als ik nu naar de wereld en de markten kijk, besef ik pas echt hoe gezegend ik was dat ik als fondsbeheerder al die middelen tot mijn beschikking had en hoe belangrijk het is om samen te werken. 


John Smet in de tradingroom, 1986.


Kirstie Spence is portefeuillebeheerder voor vastrentende beleggingen bij Capital Group. Haar ervaring in de beleggingsbranche heeft ze bij Capital Group opgedaan, waar ze al 25 jaar werkzaam is. Ze heeft een MA in Duits en International Relations van de University of St. Andrews in Schotland, waar ze cum laude is afgestudeerd. De standplaats van Kirstie is Londen.

David Daigle is portefeuillemanager voor vastrentende producten en is al 28 jaar werkzaam in de branche. Hij heeft een MBA van de University of Chicago en een BA in Business Administration van de University of Vermont.

Mark Brett is a fixed income portfolio manager with 40 years of investment experience. He is a member of the CFA Institute U.K. and is a fellow of the Chartered Institute for Securities and Investment. 

John Smet ging in december 2019 met pensioen na 36 jaar bij Capital Group.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.