Categories
Aandelen wereldwijd
Kan deze rally op de aandelenmarkt aanhouden?
Caroline Randall
Equity Portfolio Manager
Gregory Wendt
Equity Portfolio Manager

Wie had het ooit kunnen bedenken? Beleggers waren ervan overtuigd dat de aandelenmarkten dit jaar flink zouden dalen. En dus kozen ze eieren voor hun geld.


Terwijl beleggers zich al opmaakten voor een recessie in de VS die onafwendbaar leek, en daarmee ook voor het inzakken van de markt, veerde tot ieders verrassing de S&P 500 Index op met een stijging van 16,9% over het eerste halfjaar tot 30 juni 2023. Europa en Japan, die ook voor economische uitdagingen staan, prolongeerden eveneens hun sterke runs en de MSCI Europe en MSCI Japan indexen lieten respectievelijk een stijging van 13,6% en 13,0% zien. (in USD).


“De geschiedenis laat zien dat beleggers vaak verrast worden door de veerkracht van de markt in sombere tijden,” zegt portfolio manager Caroline Randall. “Wat kunnen beleggers hiervan leren? Houd moed en investeer in bedrijven die een eventuele storm kunnen doorstaan.”


De belangrijkste aandelenmarkten zijn met meer dan 25% gestegen vanaf het dieptepunt in de bearmarkt

Bronnen: Capital Group, MSCI, Refinitiv Datastream, Standard & Poor’s. Berekeningen geven totaalrendement in USD weer. Koers-winstverhouding per aandeel (P/E) wordt berekend op een termijnbasis van 12 maanden De huidige koers-winstverhouding (P/E) is een meetmethode die veel wordt toegepast om te bepalen of een bedrijf over- of ondergewaardeerd is. Deze wordt berekend door de huidige aandelenprijs van het bedrijf te delen door de winst per aandeel. Gegevens per 30 juni 2023. De bearmarkt in de S&P 500 die begon op 3 januari 2022, bereikte zijn laagste punt, of dieptepunt in de marktcyclus, op 12 oktober 2022. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.

Gestrand aan de zijlijn


Maar niet iedereen staat te juichen. Sommige beleggers haalden in 2022 hun vermogen weg van de aandelen- en obligatiemarkten en zochten hun heil in cash en alternatieven voor cash. Op 30 juni 2023 noteerden de geldmarktfondsen een recordbedrag van USD 5,43 biljoen. Nu de aandelenkoersen hoger zijn dan zes maanden geleden en een recessie in de V.S. nog steeds niet kan worden uitgesloten, zullen veel beleggers misschien het gevoel hebben dat een terugkeer naar de markt nu nog risicovoller is dan in januari.


“Met alle onzekerheid om ons heen - onzekerheid over inflatie, rente, oorlog en recessie - kan ik me goed voorstellen dat mensen zich hier ongemakkelijk bij voelen,” zegt Randall. “Maar als je wacht met beleggen totdat je wel over voldoende gegevens beschikt om met vertrouwen te beleggen, is het waarschijnlijk te laat omdat de rest van de markt deze informatie al heeft. Wat ik beleggers zou willen meegeven is dat 'ongemak went'.”


Voor langetermijnbeleggers is het om meerdere redenen een aantrekkelijke optie om niet langer aan de zijlijn te blijven en om te kiezen voor een meer evenwichtige beleggingsaanpak, met een mix van aandelen, obligaties en cash.


Hoge cashposities zijn een gunstig voorteken


Het ongekend hoge vermogen in cash en alternatieven voor cash zou een aanzet kunnen zijn voor verdere marktstijgingen. De geschiedenis laat zien dat beleggingen op de geldmarkt een piek bereikten op of rond een dieptepunt in de markt. Ook tijdens de coronapandemie in mei 2020 piekten de geldmarktfondsen binnen een paar weken nadat de S&P 500 in maart zijn dieptepunt had bereikt.


Tijdens de wereldwijde financiële crisis was er een vergelijkbaar hoge instroom te zien. De geldmarktfondsen piekten toen twee maanden voordt de S&P 500 op 9 maart  2009 op zijn laagst stond. De aandelenmarkt noteerde een rendement van 40% in de drie maanden daarna en een rendement van 55% in de zes maanden daarna.


Nu de inflatie piekt en de Federal Reserve een einde maakt aan de verkrappingscyclus, zal er voor cash een nieuwe bestemming moeten worden gezocht, wat kan leiden tot hogere rendementen voor aandelen en obligaties. Dit zou voor beleggers weleens het juiste moment kunnen zijn om financieel advies in te winnen en te kijken naar de spreiding van hun activa. Voor behoedzame beleggers die hun geld het komende half jaar - of langer - liever geleidelijk willen beleggen, kan het rendementspotentieel wellicht opwegen tegen het risico om te vroeg weer in de markt te stappen.


Sterke rendementen na eerdere vlucht in cash

Bronnen: Capital Group, Bloomberg Index Services Ltd., Investment Company Institute (ICI), Standard & Poor’s. Per 30 juni 2023. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.

De krappe marktrally kan breder worden


Tot nu toe is de rally op de Amerikaanse aandelenmarkt beperkt gebleven. Tot 5 juni dit jaar werd 90% van het rendement van de S&P 500 behaald door een kleine groep technologiebedrijven, zoals Microsoft, NVIDIA, Meta en Alphabet. Door de enthousiaste reacties van beleggers op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie schoten sommige aandelenkoersen en waarderingen omhoog. Toen NVIDIA, vooral bekend om zijn chips voor videogames, zich in mei dit jaar positief uitliet over de vraag naar processors van het bedrijf voor computertoepassingen voor kunstmatige intelligentie (AI), piekte de marktwaarde van de chipmaker boven de USD 1 biljoen.


De waarderingen van deze aandelen zijn enorm gestegen. Maar er zijn andere sectoren van de Amerikaanse markt  - en markten in Europa en Azië - die misschien interessantere waarderingen bieden. De koers-winstverhouding voor de S&P 500 technologiesector stond op 30 juni op 27,4 keer winst, ten opzichte van 19,5 keer winst voor de S&P 500 als geheel. De waardering voor de bredere MSCI Europe Index lag met 12,4 keer de winst onder het 10-jaars gemiddelde van 14,2, zelfs na de sterke resultaten van de afgelopen tijd.


“Je moet goed kijken wat individuele markten en bedrijven doen,” zegt Randall. “Het marktleiderschap is uiterst krap, maar ik denk dat er nog steeds interessante beleggingsmogelijkheden zijn in verschillende sectoren en regio's.”


De geschiedenis laat zien dat er na een krappe marktrally vaak geleidelijk stijgingen volgen voor de bredere markt. Maar beleggers moeten er ook rekening mee houden dat als de euforie over AI afneemt, een terugval in tech-aandelen een bredere rally zou kunnen tegenhouden. Sinds juni behaalden echter alle 11 sectoren in de S&P 500 positieve resultaten.


De bredere S&P 500 laat solide winsten zien na een krappe marktrally.

Bronnen: Capital Group, Refinitiv Datastream, Standard & Poor’s. Significante dalingen in de marktbreedte worden gemeten als data waarop de verhouding tussen de S&P 500 Equal Weight Index en de SP 500 Index daalt tot onder het eerste kwintiel, of 20%, van het totale bereik tussen 31/12/2004 en 5/7/2023. De waarde van de S&P 500 Equal Weight Index geeft het enkelvoudig gemiddelde weer van de prijsveranderingen van elk indexonderdeel, terwijl de S&P 500 Index een gewogen gemiddelde toepast op basis van marktkapitalisatie. Hierdoor geeft een dalende verhouding tussen de S&P 500 Equal Weight Index en de S&P 500 Index een hogere concentratie van positieve rendementen weer bij een kleiner aantal indexonderdelen. De bovenstaande rendementsgemiddelden zijn berekend op basis van de data die vallen binnen de onderste 20% van het bereik (eerste kwintiel) waarin het marktleiderschap het meest geconcentreerd is. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst. Per 5 juli 2023.

Ook buiten de Amerikaanse techsector zijn er positieve ontwikkelingen


Waar liggen er mogelijkheden voor de oplettende belegger? Portfolio manager Greg Wendt ziet innovatie als de sleutel voor het identificeren van beleggingsmogelijkheden, niet alleen binnen de techsector, maar binnen de hele economie.


“Innovatie is altijd al de weg geweest naar groei en succes op de lange termijn”, zegt Wendt, die de ontwikkelingen in de sector voor medische apparatuur en bij consumentenbedrijven nauwlettend volgt.


Bedrijven als Insulet en Dexcom ontwikkelen momenteel hulpmiddelen voor diabetici waarmee medicijnen zoals insuline met behulp van voorspellende algoritmen op kritieke momenten op afstand kunnen worden gemonitord en toegediend. “Omdat er tijdens de pandemie zoveel medische ingrepen zijn uitgesteld, verwacht ik dat door de inhaalvraag ook veel van dit soort producenten van medische hulpmiddelen zullen groeien,” aldus Wendt.


Een van de meest verrassende ontwikkelingen in 2023 is de kracht van de Japanse aandelenmarkt. De bedrijfshervormingen die in Japan in gang zijn gezet maakt bedrijven aantrekkelijk voor beleggers. Voorbeelden hiervan zijn het verhogen van de dividenduitkering en het opkopen van eigen aandelen. Ook hebben Amerikaanse beleggers de wind mee vanwege een zwakkere dollar.


“In Japan is er een groeiend besef bij bedrijven dat ze hun aandeelhouders beter moeten belonen, en dit heeft een positief effect op het verhogen van de dividenduitkeringsratio,” zegt Randall.


Een aantal bekende bedrijven heeft ook veranderingen doorgevoerd om internationaal beter te kunnen concurreren. Binnen de traditionele film- en camera-industrie heeft Olympus zich bijvoorbeeld ontwikkeld tot 's werelds grootste leverancier van endoscopen, medische instrumenten met beeldsensoren die worden gebruikt voor inwendig onderzoek van organen, en Fujifilm is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de gezondheidszorg, voor de ontwikkeling en productie van medicijnen voor farmaceutische bedrijven.


Europa laat een onverwacht positieve economische groei zien en gaat beter om met de energie-uitdagingen en de oorlog in Oekraïne dan menigeen had verwacht. “Met name Duitsland weerde zich kranig in wat een zeer strenge winter had kunnen zijn, en veel Duitse bedrijven zijn wereldwijd actief,” aldus Randall. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een bedrijf als DHL Group, dan is dat een wereldwijd logistiek bedrijf met een e-commerce bezorgservice van hoge kwaliteit en met uitgebreide activiteiten in Europa, de VS en China, stelt Randall.


Is het einde van het pessimistische tijdperk in zicht?


Er zijn natuurlijk altijd uitdagingen. De inflatie neemt af, maar is nog steeds hoog. Centrale banken, waaronder de Fed, hebben aangegeven dat zij nog niet klaar zijn met het verhogen van de rente. En een recessie, hoe mild dan ook, kan nog steeds niet worden uitgesloten.


“We hebben nog nooit eerder een recessie met volledige werkgelegenheid gehad,” zegt Wendt. “Daarom denk ik dat de recessie redelijk bescheiden in omvang zal zijn en ons geen slapeloze nachten zal bezorgen.”


Is er nu een nieuwe bullmarkt aangebroken voor aandelen?


Wendt: “De vraag is of de dieptepunten van de markt in oktober 2022 de dieptepunten voor deze cyclus waren. Dat lijkt me een legitieme vraag. En ik denk dat het antwoord hierop 'ja' is. Dat wil niet zeggen dat we de vlag al mogen uithangen, maar wel dat we een periode van pessimisme mogen afsluiten. De geschiedenis laat zien dat de markt verrassende dingen kan doen, juist als de omstandigheden somber lijken.”Caroline Randall is equity portfolio manager en heeft al 21 jaar ervaring in de beleggingsbranche. Als analist houdt ze zich ook bezig met Europese nutsbedrijven. Ze heeft een MA en BA in Economie van Cambridge.

Greg Wendt is equity portfolio manager bij Capital Group. Zijn ervaring in de beleggingsbranche heeft hij bij Capital Group opgedaan, waar hij inmiddels 35 jaar werkzaam is. Eerder in zijn carrière hield Greg zich als equity investment analyst bij Capital bezig met Amerikaanse casino's en kansspelen, recreatie, horeca, merchandising en small-cap bedrijven. Hij heeft een MBA van Harvard Business School en een BA in Economie van de University of Chicago. De standplaats van Greg is San Francisco.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.