Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
ESG
Weersverwachting: Vier sectoren voelen de kracht van de natuur
BELANGRIJKSTE CONCLUSIES
  • Extreem weer heeft nu al ingrijpende gevolgen voor de activiteiten, balansen en inkomsten van bedrijven.
  • Nu overstromingen, stormen en extreme hitte steeds vaker voorkomen en heviger worden, lijkt het weer een nog prominentere rol te gaan spelen bij overwegingen om te gaan beleggen.
  • Onze beleggingsspecialisten hebben gekeken naar de gevolgen van extreem weer voor onder andere nutsbedrijven, de verzekeringsbranche, toerisme en de logistieke sector.
  • In alle sectoren is het verstorende effect van droogte op toeleveringsketens iets wat beleggers goed in de gaten moeten houden, niet alleen in 2024, maar ook daarna. 

Iedereen heeft het graag over het weer - ook het management van grote bedrijven wereldwijd. De laatste tijd wordt er tijdens de kwartaalgesprekken met beleggers van Amerikaanse S&P 500-genoteerde bedrijven meer dan ooit aandacht besteed aan gebeurtenissen die verband houden met het weer. Eind 2023 stelde Barclays Research vast dat “extreem weer” ongeveer 40% vaker zou voorkomen dan in 2022, waarbij de nadruk vooral lag op bosbranden.   In 2023 waren er 28 extreme weersomstandigheden in de VS - ruim twee keer zoveel als tien jaar geleden.


Van lichte motregen tot stortbui: Extreem weer komt steeds vaker voor in de VS

Aantal rampen van $1 miljard in de afgelopen tien jaar

Staafdiagram waarin de geschatte jaarlijkse winstgroei voor 2023 en 2024 wordt vergeleken voor Amerikaanse aandelen (Standard & Poor's 500 Index), aandelen uit ontwikkelde internationale markten (MSCI EAFE Index) en aandelen uit opkomende markten (MSCI Emerging Markets Index). De geschatte winstgroei is als volgt: Voor de VS: een stijging van 0,8% in 2023 en 11,4% in 2024; voor ontwikkelde internationale markten: een stijging van 1,7% in 2023 en 6,1% in 2024; voor opkomende markten: een daling van 10,2% in 2023 en een stijging van 17,9% in 2024.

Bron: NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI) US Billion-Dollar Weather and Climate Disasters (2024).

Van bosbranden in Noord-Amerika en Europa tot overstromingen in Azië, extreem weer heeft ingrijpende en uiteenlopende gevolgen voor de financiële resultaten en vooruitzichten van veel bedrijven en sectoren. In dit artikel bespreken onze beleggingsspecialisten hun meest recente inzichten, waarbij we vooral kijken naar nutsbedrijven, de verzekeringsbranche, hospitality en logistiek, en ook naar de impact op de toeleveringsketens.


Nutsbedrijven: Een kruitvat vol hittegerelateerde risico's


“Voor nutsbedrijven in de VS is het investeringsrisico dat samenhangt met extreme weersomstandigheden veel groter dan zo'n twintig jaar geleden,” zegt equity investment analyst Dominic Phillips. “Vooral door het risico op bosbranden veranderen de rendementsprofielen en credit spreads voor bepaalde bedrijven fundamenteel.”


In Californië en andere staten waar veel bosbranden voorkomen, heeft de sector de afgelopen jaren miljarden dollars gestoken in procederen vanwege wettelijke aansprakelijkheid.  Dominic verwacht dat nutsbedrijven met een hoog risico op bosbranden hun kosten voor eigen vermogen verder zullen zien stijgen. “Als er verder niets verandert, kun je als belegger in aandelen op basis van de huidige regelgeving er redelijkerwijs van uitgaan dat nutsbedrijven die zijn blootgesteld aan bosbranden dat extra risico zullen compenseren,” aldus Dominic.


“Het tegengaan van bosbranden is voor een aantal van de Amerikaanse credits in mijn portefeuille een belangrijke onderscheidende factor geworden,” stelt fixed income investment analyst Julian James. “Als ik zie dat een bedrijf veiligheidstechnologie gebruikt en een belangrijk deel van de distributieleidingen in gebieden met een hoog risico op bosbranden ondergronds aanlegt, dan trekt dat mijn aandacht.”


Naast bosbranden kan extreme hitte ook andere desastreuze gevolgen hebben. Door de stijgende temperaturen is er ook, al dan niet direct en veelal op complexe wijze, een grotere kans op andere risico's. Bij extreme hitte kan er bijvoorbeeld een tekort aan water ontstaan en kan de vraag naar elektriciteit de pan uit rijzen. Ons Environment, Social and Governance (ESG)-team beseft maar al te goed dat dit soort situaties een grote impact kan hebben op nutsbedrijven en heeft daarom onderzoek gedaan naar de blootstelling aan waterstress van een aantal Europese bedrijven.


Elektriciteitsbedrijven zijn een van de grootste zakelijke gebruikers van water. Van oudsher is waterkracht - waarvoor een toereikende en vrij stromende zoetwatervoorziening een belangrijke voorwaarde is - goed voor meer dan 10% van de totale inkomsten van de Europese sector. Door de droogte van de afgelopen tijd draaiden de waterkrachtcentrales onder hun optimale capaciteit en lagen de reservoirs voor langere tijd ver onder de historische niveaus.


Verminderde bedrijfscapaciteit, tijdelijke sluitingen en aanpassingen om de bevoorrading op peil te houden hebben een zware tol geëist van de winst. Zo meldde het Portugese elektriciteitsbedrijf EDP over de eerste zes maanden van 2022 een halvering van zijn waterkrachtproductie als gevolg van ernstige droogte, waardoor de winst met €184 miljoen daalde. Als we nu doorspoelen naar medio 2023, dan zien we dat het niveau van de reservoirs zich heeft hersteld tot 80% (boven het historisch gemiddelde), en dat ook de productie sterk is toegenomen.


“We vonden bij een aantal van de grotere Europese nutsbedrijven een aanzienlijke blootstelling aan risico's door waterstress,” zegt ESG-analist Tom Crocker. “Het geeft een kwetsbaarheid aan voor de activiteiten en inkomsten in de toekomst en het is van cruciaal belang om daar rekening mee te houden naast andere, meer traditionele financiële analyses.”


Verraderlijke wateren: Europese nutsbedrijven hebben te maken met zware waterstress

Percentage waterkracht- en thermische centrales die zijn blootgesteld aan verschillende niveaus van waterrisico

Staafdiagram waarin de geschatte jaarlijkse winstgroei voor 2023 en 2024 wordt vergeleken voor Amerikaanse aandelen (Standard & Poor's 500 Index), aandelen uit ontwikkelde internationale markten (MSCI EAFE Index) en aandelen uit opkomende markten (MSCI Emerging Markets Index). De geschatte winstgroei is als volgt: Voor de VS: een stijging van 0,8% in 2023 en 11,4% in 2024; voor ontwikkelde internationale markten: een stijging van 1,7% in 2023 en 6,1% in 2024; voor opkomende markten: een daling van 10,2% in 2023 en een stijging van 17,9% in 2024.

Per september 2023.

Bronnen: Capital Group, World Resources Institute Aqueduct Tools.

De linkercirkel geeft waterkracht weer (bij waterkracht wordt water gebruikt om elektriciteit te produceren of machines aan te drijven), de rechtercirkel geeft thermische energie weer (bij thermische energie wordt wamte gebruikt om elektrische energie op te wekken).
De analyse is uitsluitend bedoeld ter illustratie en is gebaseerd op een steekproef van zes nutsbedrijven. De huidige en toekomstige blootstelling aan waterstress wordt gemeten aan de hand van verschillende lokale fysieke kwantiteitsindicatoren voor waterstress met specifieke parameters voor de energie-industrie. We gebruiken coördinaten op objectniveau om de mate van blootstelling aan het risico van waterstress op elke locatie in kaart te brengen voordat we die samenvoegen tot een algemene risico-indicator. Elk onderdeel wordt gewaardeerd op basis van de capaciteit ten opzichte van de totale capaciteit van een bedrijf, met een hogere prioriteit voor locaties met een hogere capaciteit. Fysieke risico's worden gekwantificeerd door te kijken naar de blootstelling aan de baseline waterstress en -schaarste, schommelingen tussen de jaren en seizoenen, daling van het grondwaterpeil, droogterisico's en overstromingsrisico's aan kusten en rivieren. Energiecentrales aan de kust maken gebruik van zeewater en staan daarom niet bloot aan waterstress. Voor de berekening van het toekomstige risico is alleen gekeken naar de baseline waterstress en is er geen gewogen totaalscore.

Herverzekeraars en verzekeraars: Donkere wolken pakken zich samen


Is de premie voor uw inboedelverzekering gestegen of kost het u meer moeite om de dekking te krijgen die u wilt? Als dat zo is, heeft dat misschien voor een deel te maken met extreem weer. Verzekeringsmaatschappijen proberen zich tegen natuurrampen te verzekeren bij herverzekeraars, omdat ze bij orkanen, overstromingen en bosbranden soms forse bedragen moeten uitkeren aan hun klanten. Door het grote aantal extreme weersomstandigheden zijn herverzekeraars helaas genoodzaakt om de tarieven te verhogen of zelfs om bepaalde risico's niet langer te dekken. Een aantal verzekeraars heeft nu hetzelfde gedaan.


De kosten voor herverzekering zijn sterk gestegen. Herverzekeringsmakelaar Gallagher Re constateerde bijvoorbeeld dat bij de halfjaarlijkse verlengingsronde in 2023 het standaard herverzekeringspercentage in de VS (verhouding tussen de betaalde premie en het potentieel te verhalen verlies) tot wel 50% steeg voor polissen waar eerder claims waren ingediend voor natuurrampen.


In Europa waren de tariefverhogingen tot nu toe relatief bescheiden: ongeveer 10%. Gezien de hittegolven, stormen, bosbranden en overstromingen van de afgelopen jaren heeft een aantal vertegenwoordigers uit de verzekeringsbranche al aangegeven dat een forse tariefstijging zeker niet kan worden uitgesloten.


“Door de toegenomen verliezen als gevolg van natuurrampen is de internationale herverzekeringsmarkt ingrijpend veranderd,” zegt equity investment analyst Rob Grube. Hierdoor is het voor inflatie gecorrigeerde gemiddelde verzekerde verlies van de sector over een periode van tien jaar  in de afgelopen vijf jaar verdubbeld.  Meer dan de helft van de stijging is het gevolg van zware hagelbuien, bosbranden en andere bijkomende gevaren. “De betaalbaarheid en beschikbaarheid van onroerendgoedverzekeringen zal in de nabije toekomst waarschijnlijk problematisch blijven.”


Fixed income investment analyst Mandeep Saini is het daarmee eens: “Ik denk dat het voor sommige particuliere verzekeraars moeilijk zal worden om zich staande te houden bij extreme weersomstandigheden. Door de recente verliezen als gevolg van wind- en hagelstormen zijn de kapitaalratio's lager en is er minder ruimte om de tarieven te verhogen. Hierdoor is de rating onder druk komen te staan en is de noodzaak voor bedrijven om hun activiteiten beter aan te passen aan deze nieuwe realiteit nog groter geworden. Sommige bedrijven kiezen er dan ook voor om uit bepaalde regio's of markten te stappen.” 


Anderhalf keer zoveel verlies: Recordverliezen liggen zo'n 50% boven het gemiddelde

Weergerelateerde en andere natuurrampen

Staafdiagram waarin de geschatte jaarlijkse winstgroei voor 2023 en 2024 wordt vergeleken voor Amerikaanse aandelen (Standard & Poor's 500 Index), aandelen uit ontwikkelde internationale markten (MSCI EAFE Index) en aandelen uit opkomende markten (MSCI Emerging Markets Index). De geschatte winstgroei is als volgt: Voor de VS: een stijging van 0,8% in 2023 en 11,4% in 2024; voor ontwikkelde internationale markten: een stijging van 1,7% in 2023 en 6,1% in 2024; voor opkomende markten: een daling van 10,2% in 2023 en een stijging van 17,9% in 2024.

Recordbrekende verzekerde verliezen in H1 2023 in onder meer:

•  VS | $34 miljard door stormen (hoogste halfjaartotaal)

•  Nieuw-Zeeland | $2,3 miljard (de twee duurste weergerelateerde schadegevallen sinds 1970)

•  Italië | $0,6 miljard (duurste weergerelateerd schadegeval sinds 1970)

Bron: Swiss Re Institute. H1 heeft betrekking op de eerste helft van het jaar, van januari tot eind juni. 

Toerisme & de reissector: Van zandverstuivingen in Europa tot turbulentie in de VS


In de VS is de luchtvaart het zwaarst getroffen door het weer, na een aantal zware stormen van eind 2022 tot medio 2023. Zo liet Alaska Airlines weten dat alleen al het slechte weer in het vierde kwartaal van 2022 het bedrijf bijna 45 miljoen dollar aan gederfde inkomsten “kostte”.


“Ik sta versteld van de grote volatiliteit als gevolg van factoren die buiten de invloedssfeer van het management van luchtvaartmaatschappijen liggen, zoals extreme weersomstandigheden, onvoorspelbaar gedrag van concurrenten, krapte op de arbeidsmarkt, olieprijzen, oorlogen en terroristische aanslagen,” zegt Cheryl Frank, equity portfolio manager bij Capital Group. “Het geeft nogmaals aan hoe belangrijk een sterke balans is.”


Ongeveer op het moment dat die stormperiode in Noord-Amerika ten einde liep, stelde de Europese Commissie vast1 dat “toenemende klimaatrisico's, zoals blijkt uit de extreme weersomstandigheden en ongekende bosbranden en overstromingen in de zomer [2023] ... een schaduw werpen op de vooruitzichten” voor het Europese toerisme en de economie in het algemeen. Griekenland was een van de landen die het zwaarst werden getroffen. Om een voorbeeld te noemen: door de bosbranden die in juli 2023 het eiland Rhodos teisterden, moesten bijna 8.000 toeristen de accommodaties van TUI Group verlaten; de in Duitsland gevestigde reisorganisatie gaf aan dat ze verwachtte dat de resultaten over het hele jaar met €25 miljoen zouden dalen. Naar aanleiding van het steeds vaker voorkomen van verstoringen overwegen reisorganisaties om een verzekering in te voeren voor toeristen die naar locaties reizen waar er een risico is op klimaat- en weersgerelateerde verstoringen.


Warm welkom/niet welkom: Verschuiving van vraag in toerisme in een warmer Europa

Potentiële winnaars en verliezers in twee opwarmingsscenario's

Staafdiagram waarin de geschatte jaarlijkse winstgroei voor 2023 en 2024 wordt vergeleken voor Amerikaanse aandelen (Standard & Poor's 500 Index), aandelen uit ontwikkelde internationale markten (MSCI EAFE Index) en aandelen uit opkomende markten (MSCI Emerging Markets Index). De geschatte winstgroei is als volgt: Voor de VS: een stijging van 0,8% in 2023 en 11,4% in 2024; voor ontwikkelde internationale markten: een stijging van 1,7% in 2023 en 6,1% in 2024; voor opkomende markten: een daling van 10,2% in 2023 en een stijging van 17,9% in 2024.

Bron: Europese Unie, JRC analysis. De getoonde waarden hebben betrekking op het emissiescenario van RCP-scenario 8.5 (Representative Concentration Pathway), dat algemeen wordt beschouwd als het worstcasescenario voor klimaatverandering op basis van het huidige en het voorgenomen beleid. Prognose van de ontwikkeling van de vraag in toerisme per land ten opzichte van 2019, uitgedrukt in procenten, voor de verschillende scenario's voor de opwarming van de aarde. De geprognotiseerde periode loopt tot 2100 en elk jaar wordt vergeleken met 2019 als referentiejaar. 

Logistiek: Extra aandacht voor welzijn en productiviteit van medewerkers als temperaturen stijgen


Uit een analyse van letselgegevens van werknemers die door de Amerikaanse Occupational Safety & Health Administration (OSHA) zijn verzameld, blijkt dat bezorgers en magazijnmedewerkers het meest last hebben van extreme hitte.


Als dit niet wordt tegengegaan, dan eist extreme hitte een zware tol van de productiviteit. Zo stelde een wetenschappelijk onderzoek2 dat blootstelling aan hitte wereldwijd tot een productievermindering leidt van zo'n 300 miljard dollar per jaar. Hittestress stelt werkgevers ook bloot aan juridische risico's - vooral nu OSHA nieuwe regels en richtlijnen heeft voorgesteld op staats- en federaal niveau. Door de nieuwe normen die zijn vastgelegd in de federale richtlijn “Working in Outdoor and Indoor Heat Environments” heeft OSHA meer mogelijkheden om extra veiligheidsmaatregelen af te dwingen bij (extreme) hitte.


Daarom worden gezondheids- en veiligheidsproblemen in verband met hittegerelateerde ziekte steeds belangrijker voor e-commerce en logistieke bedrijven in het bijzonder. Zo heeft een Amerikaans logistiek bedrijf al toegezegd er in 2024 voor te zorgen dat alle bestelauto's die het voor zijn wagenpark aanschaft, uitgerust zijn met airco om te voorkomen dat medewerkers teveel last hebben van de hitte. Werkgevers zullen steeds meer rekening moeten houden met de impact van hogere koel- en brandstofkosten, wettelijke aansprakelijkheid en mogelijk productiviteitsverlies in risicovolle omgevingen.


“Ik verwacht dat de aanpak van hittestress steeds belangrijker zal worden voor de bedrijfsresultaten van transport- en opslagbedrijven,” zegt Wesley Phoa, solutions portfolio manager bij Capital Group. “Natuurlijk zijn er hogere energiekosten voor koeling, maar ik ben benieuwd welke bedrijven de grote investeringen zullen doen die nodig zijn om de productiviteit op peil te houden, wettelijke risico's tot een minimum te beperken en arbeidsverhoudingen te verbeteren.”


Drievoudige dreiging: Belangrijkste bevindingen van onze hittestressanalyse van koeriersdiensten in de VS 

Staafdiagram waarin de geschatte jaarlijkse winstgroei voor 2023 en 2024 wordt vergeleken voor Amerikaanse aandelen (Standard & Poor's 500 Index), aandelen uit ontwikkelde internationale markten (MSCI EAFE Index) en aandelen uit opkomende markten (MSCI Emerging Markets Index). De geschatte winstgroei is als volgt: Voor de VS: een stijging van 0,8% in 2023 en 11,4% in 2024; voor ontwikkelde internationale markten: een stijging van 1,7% in 2023 en 6,1% in 2024; voor opkomende markten: een daling van 10,2% in 2023 en een stijging van 17,9% in 2024.

Bron: Capital Group. Analyse op basis van hittescorecard en beoordeling van de risicoblootstelling van drie grote koeriersbedrijven. Blootstelling aan hittestress gemeten aan de hand van arbeidsproductiviteit, personeelssamenstelling, salaris en veiligheidsomstandigheden in het bedrijf. Gegevens peildatum juni 2023.

Tot slot: Een weeralarm voor toeleveringsketens?  


Naast de sectorspecifieke effecten die we al hebben besproken, denk ik dat beleggers er verstandig aan doen om goed te kijken wat de impact is van extreem weer op toeleveringsketens, niet alleen in 2024, maar ook daarna.


Bij aanhoudende droogte kunnen bijvoorbeeld allerlei sectoren die afhankelijk zijn van de zeescheepvaart voor de aanvoer van grondstoffen of het vervoer van producten, ernstig worden verstoord. Volgens de Verenigde Naties is droogte de laatste twee decennia een derde vaker voorgekomen voor en zullen droogteperiodes in de toekomst nog langer aanhouden.3 We hebben de afgelopen jaren maar al te vaak gezien welke gevolgen dit kan hebben.


In 2022 was het gemiddelde waterpeil in sommige delen van de Yangtze in China met ongeveer de helft4 gedaald, waardoor er grote vertragingen ontstonden in de scheepvaart op een traject waar jaarlijks drie miljard ton vracht wordt vervoerd. Bovendien was er door de verminderde waterkrachtcapaciteit maar een beperkte energielevering aan auto-onderdelen- en chipfabrikanten, waardoor de toeleveringsketens nog eens verder werden verstoord. Recent duidde de Panama Canal Authority de droogte van eind 2023 en begin 2024 nog aan als de ergste droogte in de regio in ruim 70 jaar. De droogte veroorzaakte “files” van grote containerschepen die onder meer brandstof, fruit, iPhones en wijn vervoerden. Weergerelateerde verstoringen in het Panamakanaal, dat de Atlantische en Stille Oceaan met elkaar verbindt, hadden vooral gevolgen voor de wereldhandel in een periode waarin er verhoogde veiligheidsrisico's waren voor het Suezkanaal - een andere belangrijke doorgang in de internationale handelsroutes over zee.


Beleggers, regelgevers en overheden lijken het er steeds meer over eens te zijn dat extreem weer een steeds groter probleem wordt. Uit de standpunten van bijna 1.500 wetenschappers, bestuurders en overheidsfunctionarissen concludeerde het World Economic Forum in 2024 dat extreem weer de grootste zorg is voor de komende tien jaar en het Forum waarschuwde dat extreme weersomstandigheden de komende 10 jaar waarschijnlijk nog extremer zullen worden.


Als langetermijnbeleggers zien we ook dat extreme weersomstandigheden - vaak veroorzaakt of verergerd door klimaatverandering - aanzienlijke, uiteenlopende en nieuwe financiële en regelgevingsrisico's met zich meebrengen.


Sommige bedrijven zijn zich nog niet bewust van de naderende storm. Andere “pakken nu al hun paraplu erbij”. Het is allesbehalve gemakkelijk om uit te maken welke bedrijven de komende jaren en decennia het beste door extreem weer zullen navigeren. Het is echter zonneklaar dat er op dit vlak nog diepgaand fundamenteel onderzoek nodig is.


1. European Commission’s European Economic Forecast, Summer 2023 Institutional Paper. Gepubliceerd in september 2023.


2. DARA en het Climate Vulnerable Forum, 2022. Matthew A. Borg, Jianjun Xiang, Olga Anikeeva, Dino Pisaniello, Alana Hansen, Kerstin Zander, Keith Dear, Malcolm R. Sim, Peng Bi, Occupational heat stress and economic burden: A review of global evidence, Environmental Research, Volume 195, 2021, 110781, ISSN 0013-9351, https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.110781


3. United Nations Convention to Combat Desertification, “Drought in Numbers 2022.”


4. Bloomberg News. "Power Crunch in Sichuan Adds to Manufacturers’ Woes in China."21 augustus 2022.


 Leer meer over

Hear from our investment team.

Sign up now to get industry-leading insights and timely articles delivered to your inbox.

By providing your details you are agreeing to receive emails from Capital Group. All emails include an unsubscribe link and you may opt out at any time. For more information, please read the Capital Group Privacy Policy

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.