Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Technologie & Innovatie
De lange termijn: Vier megatrends om in de gaten te houden
Mark Casey
Equity Portfolio Manager
Rich Wolf
Equity Portfolio Manager
Brad Freer
Portfoliomanager
Gigi Pardasani
Investment Analyst

Innovatie is niet zomaar een hype, maar de levensader van succesvol beleggen. Innovatie draagt bij aan groei en concurrentiekracht en geeft vorm aan de bedrijven van de toekomst. Innovatie is daarmee een factor van betekenis, maar niet elke nieuwe trend heeft evenveel potentie.


Daarom speuren onze portfoliomanagers en analisten de wereld af naar duurzame trends die het potentieel hebben om individuele sectoren te overstijgen en het bredere beleggingslandschap de komende jaren te beïnvloeden. Deze vier megatrends worden door onze beleggingsteams nauwlettend gevolgd.


1. De AI-revolutie zal veel industrieën ingrijpend veranderen


Mark Casey, equity portfolio manager


Kunstmatige intelligentie (AI) spreekt tot de verbeelding van beleggers in techbedrijven, maar AI zal waarschijnlijk veel meer voortbrengen dan chatbots en in veel sectoren een blijvende impact hebben. Hoe interessant ik grote taalmodellen zoals ChatGPT ook vind, ik denk dat AI-gestuurde robots de komende tien jaar nog veel meer impact zullen hebben op de economie en breed zullen worden toegepast, variërend van huizen en fabrieken tot aan ziekenhuizen.


Toen Amazon bijvoorbeeld voor het eerst robots inzette om artikelen te selecteren en in verzenddozen te stoppen, waren de foutpercentages hoog en duurde een succesvolle picks soms wel twee minuten. Zeven jaar later kan de nieuwe “Sparrow”-robot van het bedrijf tweederde van de 100 miljoen producten in een Amazon-magazijn pakken en verpakken, en heeft die per product slechts enkele seconden nodig. Bezorgdrones en zelfrijdende taxi's zijn meer zichtbare voorbeelden van AI-gebaseerde robots die in verschillende steden over de hele wereld worden getest. En in de gezondheidszorg combineren bedrijven AI met robotica om de slaagkansen van operaties te verhogen en om betere diagnoses te kunnen stellen.


Cobots zijn een kleine, maar snel groeiende bedrijfstak

Het staafdiagraam “Jaarlijkse installatie van nieuwe industriële robots ('000 eenheden)” geeft een overzicht van het aantal nieuwe industriële robotinstallaties van 2017 tot 2026. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen traditionele robots en cobots in de periode 2017-2022. De y-as geeft het aantal installaties in duizendtallen weer en de x-as de jaren. In de periode 2017-2022 ging het om het volgende aantal cobots en traditionele robots: In 2017 waren er 11.000 cobots en 389.000 traditionele robots; in 2018 waren er 19.000 cobots en 405.000 traditionele robots; in 2019 waren er 21.000 cobots en 366.000 traditionele robots; in 2020 waren er 26.000 cobots en 363.000 traditionele robots; in 2021 waren er 42.000 cobots en 484.000 traditionele robots; en in 2022 waren er 55.000 cobots en 498.000 traditionele robots. Volgens het onderschrift is er tussen 2021 en 2022 een groei van 31% in installaties voor cobots. Daarnaast zijn er voorspellingen voor het totale aantal industriële robots van 2023 tot 2026. De verwachting is 593.000 robots in 2023, 622.000 in 2024, 662.000 in 2025 en 718.000 in 2026.

Bron: International Federation of Robotics, World Robotics 2023. Een cobot (collaboratieve robot) is een industriële robot die veilig samen met mensen in dezelfde ruimte kan werken. Traditionele robots daarentegen zijn zo geprogrammeerd dat ze steeds één taak uitvoeren, geïsoleerd werken en in een vaste positie blijven staan. De prognose heeft zowel betrekking op cobots als op traditionele robots.

De eerste beurssuccessen op het gebied van AI kwamen vooral uit de techindustrie, met name uit specifieke sectoren als halfgeleiders, cloudinfrastructuur en software. Het is goed mogelijk dat bedrijven die het meest profiteren van de vooruitgang in robotica verspreid zijn over een groter aantal sectoren. Ik wil beleggen in bedrijven die voorop lopen in het inzetten van geavanceerde robots voor het verbeteren van de klantenervaring en het verhogen van efficiency en winst.


2. Innovatie in de gezondheidszorg leidt tot doorbraken die verder gaan dan medicijnen tegen obesitas


- Rich Wolf, equity portfolio manager


Het zijn vooral de medicijnen tegen obesitas die het nieuws halen, maar in de gezondheidszorg spelen er veel meer innovatieve ontwikkelingen. Bedrijven zijn actief op zoek naar therapieën en technologieën om ernstige ziekten te behandelen - en mogelijk te genezen - en de kwaliteit van leven te verbeteren.


Een gebied dat zich snel ontwikkelt is celtherapie, waarbij cellen buiten het lichaam worden gemodificeerd en vervolgens worden toegediend aan patiënten. Deze aanpak is goedgekeurd voor gebruik tegen bepaalde vormen van bloedkanker waarvoor eerder weinig behandelmogelijkheden waren. Bedrijven werken nu aan celtherapieën voor diabetes, leveraandoeningen en hartfalen


Nieuwe gentherapieën bieden ook mogelijkheden voor veel farmaceutische en biotechnologische bedrijven. Alnylam Pharmaceuticals bijvoorbeeld is toonaangevend op het gebied van technologie om genen “uit te schakelen”, zoals RNAi, waarmee genen die in verband worden gebracht met bepaalde ziekten selectief kunnen worden onderdrukt. Ook zijn de ontwikkelingen op het gebied van genbewerking, zoals CRISPR, zeer interessant. Het in Boston gevestigde Vertex Pharmaceuticals behaalde een belangrijke mijlpaal op dit vlak en was het eerste bedrijf dat goedkeuring kreeg voor een op CRISPR gebaseerde therapie voor de behandeling van sikkelcelziekte.


Solide pijplijnen kunnen een nieuw tijdperk van geneesmiddelenonderzoek inluiden

De grafiek “Top farmaceutische bedrijven wereldwijd, naar aantal medicijnen in R&D-pijplijn” rangschikt de toonaangevende farmaceutische bedrijven op basis van het aantal geneesmiddelen in hun onderzoeks- en ontwikkelingspijplijn (R&D). Roche staat bovenaan met 194. Novartis neemt een tweede positie in met 191. Daarna volgen in afnemende omvang van de R&D-pijplijn: Takeda (178), Bristol Myers Squibb (175), Pfizer (171), Johnson & Johnson (156), AstraZeneca (155), Merck (151), Sanofi (145) en Eli Lilly (135). Er zijn nog steeds grote hindernissen voor de wijdverspreide toepassing van deze technologieën en niet alle innovaties zullen even succesvol zijn.

Bron: Statista Per januari 2023.

Er zijn nog steeds grote hindernissen voor de wijdverspreide toepassing van deze technologieën en niet alle innovaties zullen slagen. Maar de toekomst van de gezondheidszorg is spannend en het potentieel voor waardecreatie in het komende decennium lijkt veelbelovend.


3. Wind uit andere hoek biedt mogelijkheden voor nieuwe markten


- Brad Freer, equity portfolio manager


De komende jaren kijk ik naar verschuivingen in de handel en toelevingsketens wereldwijd en daar zal ik ook in beleggen. Toenemende geopolitieke spanningen en logistieke problemen tijdens de coronapandemie dwongen veel bedrijven tot een “China Plus One”-strategie, waarbij ze hun toeleveringsketens diversifieerden buiten China. Opkomende markten, zoals India, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika, konden hiervan profiteren en zich profileren als nieuwe handelspartner.


Ik denk dat deze trend zich zal voortzetten en dat met name Mexico zal profiteren van nearshoring. Onlangs was ik in Monterrey en Tijuana waar multinationals als Carrier en Kia fabrieken bouwden om gebruik te kunnen maken van goedkope en efficiënte arbeidskrachten. Deze fabrieken van vele miljoenen vierkante meters met duizenden arbeidskrachten deden me denken aan de beginfase van de grootschalige productie in China.


Nieuwe winnaars dienen zich aan, nu bedrijven hun toeleveringsketens diversifiëren

De grafiek toont een kaart met “De belangrijkste bestemmingen voor bedrijven die hun investeringen uit China verleggen.” Vanuit China wijzen er vijf pijlen naar de volgende regio's: Zuidoost-Azië, de Verenigde Staten, Mexico, Europa en India. Bij elke pijl staat het percentage van de bedrijven die in de enquête een regio noemden als bestemming voor het verleggen van investeringen vanuit China. 57% van de bedrijven noemde Zuidoost-Azië; 30% noemde d eVerenigde Staten; 29% noemde Mexico; 23% noemde Europa; en 22% noemde India.

Bron: AmCham Shanghai 2023 China Business Report, 19 september 2023. Gebaseerd op een onderzoek onder 325 buitenlandse bedrijven die zaken doen in China. Van deze bedrijven gaf 40% aan hun investeringen van China naar andere locaties te verleggen, zoals naar Zuidoost-Azië, de Verenigde Staten, Mexico, Europa en India. De respondenten konden meerdere antwoorden geven, dus het totaal bedraagt geen 100%.

Voor mijn beleggingen kijk ik naar bedrijven die kunnen profiteren van deze verandering. Er zullen bijvoorbeeld bouw- en constructiebedrijven nodig zijn en materialen om de nieuwe faciliteiten te bouwen. Vastgoedontwikkelaars, die op veel locaties nieuwe klanten krijgen, lijken ook een interessante optie. En tot slot zullen grote internationale bedrijven die alert hun toeleveringsketen diversifiëren een voorsprong kunnen nemen op hun concurrenten die zich niet zo snel kunnen aanpassen.


4. Innovaties in de landbouw cultiveren


- Gigi Pardasani, equity investment analyst


Het voedselsysteem wereldwijd ondergaat een spannende transformatie. Bedrijven zijn bezig met het onderzoeken van innovatieve oplossingen om een omslag teweeg te brengen in de landbouw en de sectoren die hierdoor worden beïnvloed. Een van de trends die ik volg is precisielandbouw, waarin het met name gaat om het gebruik van hightech tools om gewassen efficiënter te verbouwen.


Door geavanceerde technologie in te zetten die gebruik maakt van machine learning, geolocatie en sensoren is het voor boeren mogelijk om slimmere beslissingen te nemen in het veld. De boeren die nu al gebruik maken van deze precisielandbouwtechnieken, zagen hun productiviteit met zo'n 30% toenemen door een afname van het aantal verrichtingen op het veld en verbetering van de bodem. Ze doen hun voordeel met realtime gegevens en veel boeren vertrouwen steeds meer op analyses en visualisaties om hun processen te verbeteren. Kunstmatige intelligentie (AI) kan tot nog meer verbeteringen leiden. AI biedt niet alleen veel mogelijkheden voor bedrijven die landbouwmachines produceren, maar kan ook voordelen bieden voor het milieu en voor de productiviteit van een groot aantal andere bedrijven.


Wie is er innovatief bezig in de landbouw?

De grafiek geeft voorbeelden van bedrijven die actief betrokken zijn bij zes actuele landbouwtrends: 1) Precisielandbouw In deze categorie vallen Deere, Trimble en Bayer; 2) Regeneratieve landbouw: Nestlé, General Mills en PepsiCo; 3) “Groene meststoffen”: Yara Internationaal, CF Industries en OCI; 4) Zaadinnovatie: Bayer en BASF; 5) Alternatieve proteïnen: Tyson/Protix, Ajinomoto en Beyond Meat; 6) Afvalbeheer: Ocado Group en Darling Ingredients.

Bron: Capital Group, per maart 2024. De grafiek is een niet-uitputtende lijst die door analisten is verstrekt van bedrijven die aan deze trends werken. Deze voorbeelden zijn niet gebaseerd op holdings of aanbevelingen en zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.

Van zaadinnovatie tot regeneratieve landbouw en alternatieve proteïnen, de landbouwsector is volop in beweging. De landbouwsector vergt misschien geduld, maar de ontwikkelingen zijn veelbelovend. Het gaat om verschuivingen die meerdere jaren in beslag zullen nemen, maar die voor langetermijnbeleggers interessant zijn om te volgen.


Geduld is een schone zaak én een gezonde beleggingsstrategie


- Peter Eliot, equity portfolio manager


Veel mensen maken zich druk over de korte termijn. We zijn bijna altijd bezig met wat we vandaag moeten doen, de kinderen naar school brengen en ophalen, de volgende klus op het werk afronden of fluctuaties op de beurs volgen.


Maar bij beleggen is het vaak beter om naar de lange termijn te kijken. Beleggers hebben vaak niet het geduld dat nodig is om te profiteren van megatrends. Deze trends ontwikkelen zich immers niet in een rechte lijn en de markt laat zich ook vaak weer afleiden door de nieuwste hype. Naar zelfrijdende auto's werd een tijdje terug bijvoorbeeld nog met eenzelfde soort enthousiasme gekeken als nu naar AI. Maar de markt heeft wat teleurstellingen moeten incasseren, omdat het even duurde voordat de technologische ontwikkelingen goed op gang kwamen, maar aan het concept is niets veranderd.


Als ik terugkijk op mijn carrière, dan heb ik veel tijd besteed aan het analyseren van de uitkomst van mijn beleggingsbeslissingen. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt, is heel eenvoudig: Bij mijn grootste fouten lag dat aan ongeduld en bij mijn grootste successen was geduld doorslaggevend.Mark Casey is equity portfolio manager bij Capital Group en is al 18 jaar werkzaam in de branche. Hij heeft een MBA van Harvard en een BA van Yale.

Rich Wolf is equity portfolio manager. Als equity investment analyst houdt hij zich daarnaast bezig met Amerikaanse bedrijven in medische technologie en commercieel vastgoed (REIT's). Hij heeft een PhD van de California Institute of Technology en een bachelor van Princeton.

Brad Freer beheert aandelenportefeuilles bij Capital Group. Hij beschikt over 30 jaar ervaring binnen de beleggingssector en is sinds 29 jaar in dienst bij Capital Group. Brad werkt vanuit Londen

Gigi Pardasani is equity investment analyst en houdt zcih bezig met large cap industrials. Ze heeft 12 jaar ervaring in de beleggingsbranche en werkt inmiddels zes jaar voor Capital Group (per 31/12/22) Jody heeft een MBA van Stanford en een BA van Princeton.


Hear from our investment team.

Sign up now to get industry-leading insights and timely articles delivered to your inbox.

By providing your details you are agreeing to receive emails from Capital Group. All emails include an unsubscribe link and you may opt out at any time. For more information, please read the Capital Group Privacy Policy

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.