Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Beleggen op de lange termijn
5 belangrijke beleggingstips voor 2024
Lawrence Kymisis
Equity Portfolio Manager
Oliver Edmonds
Fixed Income Portfolio Manager
Mike Gitlin
Head of Fixed Income

Wat kan er op een jaar tijd toch veel veranderen. Begin 2023 was er alom pessimisme op de markt, beleggers zetten zich schrap voor een recessie en velen gingen uit van een slecht jaar voor de aandelen. De Amerikaanse economie toonde zich echter opmerkelijk veerkrachtig, de inflatie ging rap omlaag en de Amerikaanse aandelen in de S&P 500 Index stegen met 26,3%. Wie had het ooit kunnen bedenken?


Zo blijkt maar weer eens dat de economie en de markten er altijd weer in slagen om beleggers te verrassen. Wat dit nieuwe jaar ook moge brengen, met deze vijf tips kunnen beleggers vasthouden aan hun langetermijnplannen.


1. Er komen altijd weer nieuwe verkiezingen, maar resultaten zijn blijvend


In 2024 zal politiek het nieuws domineren. Meer dan de helft van de wereldbevolking, van Taiwan tot Zuid-Afrika, gaat naar de stembus. In de V.S. gaat het politieke debat vooral over immigratie, internationaal beleid en sociale thema's en het ziet er naar uit dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen een ongekend felle strijd zullen opleveren.


De onzekerheid over de Amerikaanse verkiezingen zal waarschijnlijk leiden tot een hogere marktvolatiliteit, vooral tijdens de voorverkiezingen. Het goede nieuws? Voor geduldige beleggers biedt volatiliteit ook mogelijkheden.


“De politiek richt vaak het vizier op hoogwaardige bedrijven en dit kan interessante beleggingsmogelijkheden opleveren,” stelt equity portfolio manager Rob Lovelace. “Maar ik kijk in principe verder dan de verkiezingscyclus en streef naar een langere holding period in mijn portefeuilles van zo'n acht jaar, zeg maar twee presidentiële termijnen.”


Beleggers kunnen sterke overtuigingen hebben over welke kandidaat of politieke partij het land in de juiste richting zal sturen, maar historisch gezien heeft de partij die wint nooit veel invloed op het marktrendement op lange termijn. Vanaf 1936 was het 10-jaarsrendement van Amerikaanse aandelen (zoals gemeten door de S&P 500) aan het begin van een verkiezingsjaar 11,2% op jaarbasis als een Democraat won en 10,5% in de jaren waarin een Republikein zegevierde.


Rood of blauw, wat betekent dit voor jou? Voor beleggers maakt het niet uit welke partij er wint

Staafdiagram waarin de geschatte jaarlijkse winstgroei voor 2023 en 2024 wordt vergeleken voor Amerikaanse aandelen (Standard & Poor's 500 Index), aandelen uit ontwikkelde internationale markten (MSCI EAFE Index) en aandelen uit opkomende markten (MSCI Emerging Markets Index). De geschatte winstgroei is als volgt: Voor de VS: een stijging van 0,8% in 2023 en 11,4% in 2024; voor ontwikkelde internationale markten: een stijging van 1,7% in 2023 en 6,1% in 2024; voor opkomende markten: een daling van 10,2% in 2023 en een stijging van 17,9% in 2024.

Bronnen: Capital Group, Standard & Poor's. Elke periode van 10 jaar begint op 1 januari van het eerste jaar en eindigt op 31 december van het tiende jaar. De eerste periode loopt bijvoorbeeld van 1 januari 1936 tot en met 31 december 1945. De getoonde cijfers betreffen resultaten uit het verleden en deze zijn niet indicatief voor de toekomst.

2. Cash is mogelijk minder aantrekkelijk dan u denkt


In 2023 gingen beleggers van risicomijdend naar verliesmijdend. Uit vrees verschoven beleggers miljarden naar contanten en vergelijkbare instrumenten. Het is normaal om bij grote onzekerheid te zoeken naar veiligheid. En de aantrekkelijke rentes op geldmarktfondsen en voor vergelijkbare instrumenten kunnen een vertrouwenwekkend gevoel geven. Maar toch is cash misschien minder aantrekkelijk als u bedenkt wat u laat liggen.


Beleggers hoeven alleen maar naar het vierde kwartaal van 2023 te kijken om te zien dat aan de zijlijn blijven staan zijn zo eigen risico's met zich meebrengt. De S&P 500, een brede maatstaf voor Amerikaanse aandelen, steeg met 11,69% in het kwartaal dat eindigde op 31 december 2023, en de Bloomberg US Aggregate Index, een brede maatstaf voor de Amerikaanse obligatiemarkt, steeg met 6,82%.


Beleggers die aan de zijlijn blijven staan, zouden mogelijkheden in de toekomst kunnen mislopen en hun langetermijndoelen in gevaar kunnen brengen. “Ik denk dat we aan de vooravond staan van een belangrijke overgang, met aantrekkelijke mogelijkheden in aandelen en obligaties voor langetermijnbeleggers,” zegt Mike Gitlin, president en CEO van Capital Group.


3. Innovatie is in trek, maar diversificatie is en blijft van belang


Doorbraken op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) hebben de wereld in hun greep en de aandelenkoersen van een aantal megacaptechbedrijven zijn fors gestegen. Een aantal van deze toonaangevende bedrijven zal waarschijnlijk een voortrekkersrol blijven spelen op het gebied van innovatie, nu AI-toepassingen hun intrede doen in de hele economie en een impact hebben op de manier waarop we leven en werken. NVIDIA ontwerpt bijvoorbeeld krachtige computerchips die nodig zijn om AI-toepassingen uit te voeren en Microsoft is mede-eigenaar van de populaire AI-app ChatGPT. Maar deze recente successen hebben geleid tot een Amerikaanse aandelenmarkt die sterker geconcentreerd is dan in het dot-comtijdperk.


In december 2023 waren de 10 grootste bedrijven in de S&P 500 goed voor 30,9% van de marktkapitalisatie. Ter vergelijking: in maart 2000 ging het om een weging van 26,6% voor de 10 grootste bedrijven


Omdat zo'n klein aantal Amerikaanse techaandelen zo'n groot deel van het totale marktrendement genereert, lag het vorig jaar niet voor de hand om veel aandacht te schenken aan de voordelen van diversificatie. Maar een brede spreiding van portefeuilles over verschillende regio's en sectoren is nog altijd essentieel als beleggers hun doelstellingen door alle marktcycli heen willen blijven nastreven.


“Gezien de mate van economische onzekerheid waarmee we dit jaar zijn begonnen, denk ik dat diversificatie nog steeds even belangrijk is,” zegt portfoliomanager Lawrence Kysmiss. “En ik zie veelbelovende beleggingsmogelijkheden bij Amerikaanse techleiders, net als bij dividendbetalers en internationale topbedrijven.” Europa en Azië zijn de thuisbasis van pioniers in andere sectoren, van lucht- en ruimtevaart tot automatisering in fabrieken. Een goed voorbeeld hiervan is het Franse Safran, 's werelds grootste producent van vliegtuigmotoren voor vliegtuigen met een smalle romp, dat in samenwerking met General Electric motoren ontwikkelt die de uitstoot met 20% kunnen verminderen. In Japan is SMC is toonaangevend op het gebied van onderdelen voor robotapparatuur en de productie van halfgeleiders.


4. De comeback van obligaties is misschien nog maar net begonnen


Obligaties hebben de laatste tijd niet de relatieve stabiliteit en diversificatie geboden waaraan beleggers gewend waren geraakt. In 2022 zakten obligaties tegelijk met aandelen voor het eerst in 45 jaar een heel kalenderjaar lang. De volatiliteit op de obligatiemarkt hield een groot deel van 2023 aan.


Maar de afgelopen maanden is het beeld een stuk rooskleuriger geworden. Nu de inflatie sneller daalt dan verwacht, heeft de Federal Reserve aangegeven de rentetarieven niet verder te verhogen en dit nieuws heeft in het vierde kwartaal een rally veroorzaakt op de obligatiemarkten. In het verleden was het einde van een verkrappingscyclus altijd een goed moment voor obligaties.


En omdat de rendementen in alle kredietsectoren flink zijn gestegen en elke vertraging van de economie kan leiden tot renteverlagingen, zouden obligaties in 2024 zomaar eens een comeback kunnen maken. “Obligaties zouden wel eens snel weer kunnen worden waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren, namelijk inkomsten bieden en diversificatie bij een neergang van de aandelenmarkt,” zegt portfoliomanager Oliver Edmonds.


5. Er kunnen altijd redenen zijn om niet te beleggen, maar markten zijn veerkrachtig


“In de 25 jaar dat ik in de beleggingswereld zit, was er nooit echt een goed moment om te beleggen. Er waren altijd vele goede redenen waarom het beter was om te wachten,” zegt Graham Holloway, voormalig voorzitter van American Funds Distributors. “De huidige situatie is niet anders... rentetarieven, de president, de continue strijd in het Midden-Oosten, te veel overheidsregels en een Congres dat eerder bijdraagt aan de problemen dan aan de oplossing. Wie op zijn hoede is, zal in deze omstandigheden wellicht verre willen blijven van beleggen, behalve als hij de mogelijkheden ziet en wil benutten.


Dit had gisteren gezegd kunnen zijn, maar de woorden dateren uit mei 1981, eveneens een tijd van onzekerheid voor de markten. Het nieuws zorgt voor onrust op de korte termijn, maar de fundamentals van bedrijven geven richting aan de markten op de lange termijn.


Verstoringen van de markt zijn onvermijdelijk en komen vaak voor

Staafdiagram waarin de geschatte jaarlijkse winstgroei voor 2023 en 2024 wordt vergeleken voor Amerikaanse aandelen (Standard & Poor's 500 Index), aandelen uit ontwikkelde internationale markten (MSCI EAFE Index) en aandelen uit opkomende markten (MSCI Emerging Markets Index). De geschatte winstgroei is als volgt: Voor de VS: een stijging van 0,8% in 2023 en 11,4% in 2024; voor ontwikkelde internationale markten: een stijging van 1,7% in 2023 en 6,1% in 2024; voor opkomende markten: een daling van 10,2% in 2023 en een stijging van 17,9% in 2024.

Bronnen: MSCI, RIMES. Per 31 december 2023. De gegevens zijn geïndexeerd tot 100 op 1 januari 1987, gebaseerd op de MSCI All Country World Index van 1 januari 1987 tot 31 december 1987, de MSCI World Index met brutorendement van 1 januari 1988 tot 31 december 2000, en de MSCI ACWI met nettorendement daarna. Rendementen weergegeven op een logaritmische schaal. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.


Lawrence Kymsisis is equity portfolio manager en heeft 28 jaar ervaring in de beleggingsbranche (per 31/12/2022). Hij heeft een master in Economics van de London School of Economics en een bachelor in Economics & Politics van de University of Bristol.

Oliver V. Edmonds is a fixed income portfolio manager with 19 years of experience (as of 12/31/2022). He holds a master’s degree in statistics from the University of California, Los Angeles, and a bachelor’s degree in applied mathematics from the University of California, San Diego.

Mike Gitlin is partner bij Capital Fixed Income Investors, onderdeel van Capital Group, en is eindverantwoordelijk voor vastrentende beleggingen. Hij is voorzitter van de Fixed Income Management Committee en hij maakt ook deel uit van het Capital Group Management Committee. Hij heeft 26 jaar ervaring in de beleggingsbranche en werkt inmiddels vijf jaar voor Capital Group. Hij heeft een bachelor van Colgate University. De standplaats van Mike is Los Angeles.


Hear from our investment team.

Sign up now to get industry-leading insights and timely articles delivered to your inbox.

By providing your details you are agreeing to receive emails from Capital Group. All emails include an unsubscribe link and you may opt out at any time. For more information, please read the Capital Group Privacy Policy

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.