Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Vooruitzichten
Vooruitzichten: Langetermijnvisie op markten en economieën

Klik hier voor het Outlook-rapport
2024

Op de drempel van het nieuwe jaar lijken de vooruitzichen voor 2024 onzekerder dan ooit. Recessie of expansie? Inflatie of deflatie? Stijgt de rente verder of komt er een kantelpunt? Voor elk standpunt zijn argumenten te vinden waaraan conclusies worden verbonden die als vaststaande feiten worden gepresenteerd.


Als langetermijnbeleggers richten wij ons bij Capital Group liever op de grotere trends, op gebeurtenissen die niet alleen het komende jaar, maar ook het komende decennium of zelfs nog langer hun stempel zullen drukken. In onze Outlook 2024 trekt Martin Romo, voorzitter en chief investment officer van Capital Group, de parallel tussen het weerbericht voor vandaag en de weersveranderingen op langere termijn. Waar veel partijen zich zorgen maken over de prognoses voor de korte termijn, is Capital Group juist op zoek naar tekenen die wijzen op grootschalige verandering - gebeurtenissen en trends die een grote impact kunnen hebben op bedrijven, sectoren, economieën en de wereld in het algemeen.


In dat kader gaan we hier in op de volgende vragen: Hoe zal de snelle vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) de manier veranderen waarop bedrijven zaken doen en welke bedrijven gaan de AI-race winnen?


Gaan elektriciteit, wind- en zonne-energie de plaats innemen van fossiele brandstoffen als primaire energiebron en hoe lang zal dat proces duren?


Staan we aan het begin van een nieuwe historische ontwikkeling in de obligatiemarkt, nu de rente op Amerikaanse staatsobligaties bijna op het hoogste niveau in 16 jaar staat?


Tegelijkertijd moeten we op onze hoede zijn voor een naderende storm. Leidt de toenemende staatsschuld in de VS tot tragere economische groei? Welke impact hebben de oplopende spanningen tussen de VS en China op de wereldhandel? Hoe groot is het risico dat de conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten zich verder in de regio zullen uitbreiden? En blijven in dit belangrijke jaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen beleggers nog steeds huiverig aan de zijlijn?


Grootschalige veranderingen gaan vaak samen met een hoge mate van volatiliteit, maar ook met ongekende mogelijkheden - en dat is het moment bij uitstek voor actief beleggen. Tegen deze achtergrond vindt u hier ons Outlook-rapport 2024.Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.