Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Marktvolatiliteit
Amerikaanse economie getroffen door “rollende” recessie
Jared Franz
Economist
Chris Buchbinder
Equity Portfolio Manager
Pramod Atluri
Portfolio Manager

Wat is er gebeurd met de recessie waarvan algemeen werd aangenomen dat die dit jaar diepe sporen in de Amerikaanse economie zou nalaten? Die is er gekomen. Maar niet overal tegelijkertijd.


Verschillende sectoren hebben op verschillende momenten te maken gehad met een neergang. Zo'n “rollende” recessie is een vrij zeldzaam verschijnsel en het kan zijn dat de VS, dit jaar of volgend jaar, zelfs helemaal niet in een traditionele recessie terechtkomt, zelfs niet onder druk van én een hoge inflatie én een hoge rente.


“Ik zie steeds meer tekenen dat we misschien helemaal geen brede recessie krijgen,” zegt Jared Franz, econoom bij Capital Group. “Het lijkt er eerder op dat we in verschillende bedrijfstakken op verschillende momenten minirecessies krijgen die niet synchroon lopen.”


Verschillende sectoren hebben op verschillende momenten te maken gehad met een neergang

Bronnen: Reissector: Capital Group, Transportation Security Agency (TSA), U.S. Department of Homeland Security. De gegevens zijn een 30-daags voortschrijdend gemiddelde. Per 26 juli 2023. Halfgeleiders: Capital Group, Philadelphia Stock Exchange, Refinitiv Datastream. Per 30 juni 2023. Gegevens tonen het cumulatieve koersrendement sinds 1 januari 2019. Huizenmarkt: Capital Group, Refinitiv Datastream, Standard & Poor's. De meest recente maandgegevens zijn van mei 2023, per 27 juli 2023. Productie: Capital Group, Institute for Supply Management (ISM), National Bureau of Economic Research. Refinitiv Datastream. De cijfers weerspiegelen de naar seizoen gecorrigeerde onderzoeksresultaten van de ISM's Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI). Een PMI van meer dan 50 procent geeft aan dat de verwerkende industrie groeit; een PMI onder de 50 procent geeft aan dat deze krimpt. Per 30 juni 2023. Chemische industrie: Capital Group, U.S. Federal Reserve, Refinitiv Datastream. Gegevens geïndexeerd op 100 in 2017. Cijfers zijn gecorrigeerd naar seizoen. Per 30 juni 2023. Olie: Capital Group, Refinitiv. Per 26 juli 2023. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.

De huizenmarkt is vorig jaar bijvoorbeeld sterk ingezakt toen de Amerikaanse Federal Reserve de rente agressief begon te verhogen. In 2022 liep de verkoop van de bestaande woningvoorraad met bijna 40% terug.


“Nu lijkt het erop dat de huizenmarkt zich begint te herstellen, terwijl andere sectoren van de economie, zoals commercieel vastgoed, in een neerwaartse spiraal terechtkomen,” aldus Franz. “Nu steeds meer mensen vanuit huis werken ziet de toekomst voor kantoorpanden er allesbehalve rooskleurig uit.”


Ook de halfgeleidersector had het in 2022 zwaar als gevolg van verstoorde toeleveringsketens en minder vraag naar computerchips. Hierdoor kelderden de aandelen halfgeleiders. Dit jaar stabiliseerde de sector zich, nam de vraag weer toe en zorgden aandelen halfgeleiders voor een rally op de aandelenmarkten wereldwijd.


Kan een “echte” recessie worden afgewend?


Als deze krimp en herstel doorzetten, legt Franz uit, kunnen we in een situatie terechtkomen waarin het bruto binnenlands product van de VS in 2023 of 2024 op geen enkel moment negatief wordt. Dit zou betekenen dat we niet, zoals algemeen werd aangenomen, aan de vooravond van een recessie staan, maar dat die uitblijft.


Frank: “Evengoed denk ik dat een korte, milde neergang nog steeds niet kan worden uitgesloten. Maar als de consumentenbestedingen niet inzakken, zou deze recessie weleens met een sisser kunnen aflopen.”


De Amerikaanse overheid meldde onlangs dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 2,4% op jaarbasis was gegroeid. Dat was ruim boven de consensusramingen en sneller dan de 2% in het eerste kwartaal. De verrassend sterke groei was het gevolg van stabiele consumentenbestedingen en fors hogere bedrijfsinvesteringen, die op jaarbasis met 7,7% waren gestegen.


De kracht van de consument en het bedrijfsleven heeft ook bijgedragen aan een bloeiende arbeidsmarkt, met een gezonde banengroei en een werkloosheidscijfer van 3,6%, bijna het laagste niveau in 50 jaar. “Recessies gaan bijna altijd hand in hand met een groot verlies aan banen,” stelt Franz, “en dat is op dit moment niet het geval.”


Amerikaanse economie wordt gesterkt door historisch sterke arbeidsmarkt   

Bronnen: Capital Group, Bureau of Labor Statistics, Refinitiv Datastream, U.S. Department of Labor. Cijfers zijn gecorrigeerd naar seizoen. Per 30 juni 2023.

Hoe zit het met de omgekeerde rentecurve?


Er zijn ook economen die beweren dat een omgekeerde rentecurve de meest betrouwbare indicator is voor een recessie. Op dit moment lijkt de omgekeerde rentecurve - waarvan sprake is als het rendement op kortlopende obligaties hoger is dan het rendement op langlopende obligaties - aan te sturen op een recessie. En dat is al zeker een jaar zo.


De afgelopen 50 jaar is elke recessie in de VS voorafgegaan door een omgekeerde rentecurve. Begin jaren tachtig was dit ook het geval, maar de rentecurve is nu zelfs nog meer omgekeerd. Door dit krachtige signaal zijn veel economen en beleggers op de obligatiemarkt er nu van overtuigd dat een recessie volgend jaar of het jaar erop niet kan uitblijven.


Zouden zij het bij het verkeerde eind hebben? Of de aandelenmarkt niet goed interpreteren? Volgens fixed income portfolio manager Pramod Atluri is dat inderdaad het geval.


De hoge inflatie, zoals we die sinds de jaren tachtig niet meer hebben gezien, is vandaag de belangrijkste bepalende factor, meent Atluri. Voor de Fed heeft het beteugelen van de inflatie duidelijk prioriteit en het lijkt erop dat ze er ook in slaagt om de prijzen weer te normaliseren. De inflatie daalde van 9,1% vorig jaar naar 3% afgelopen juni, een opmerkelijke daling in slechts 12 maanden tijd.


Dat betekent dat de Fed de rente de komende maanden zou kunnen verlagen, niet omdat de bank een recessie verwacht, maar omdat zij haar doel van 2% inflatie bijna heeft bereikt.


Is een omgekeerde rentecurve niet langer een betrouwbare indicator voor een recessie?

Bronnen: Capital Group, Bloomberg Index Services Ltd., National Bureau of Economic Research, Refinitiv Datastream. Per 26 juli 2023.

“Een omgekeerde rentecurve betekent dat de markt voorspelt dat de federal funds rate vandaag hoger staat en morgen lager. Meer is het niet,” zegt Atluri. “De rentecurve zegt niets over een op handen zijnde recessie. De curve geeft alleen aan dat de inflatie in de toekomst lager wordt en dat de Fed daarom haar renteverhogingscyclus kan beëindigen.


Als de inflatie weer op 2% zit, zal een omgekeerde rentecurve opnieuw een goede indicator zijn voor afnemende economische groei en een hoger risico op een recessie,” stelt Atluri.


Welke gevolgen heeft een zachte landing voor beleggingen?


Veel beleggers hebben hun portefeuilles duidelijk gepositioneerd voor een recessie, zoals blijkt uit de massale verschuiving naar cash en andere liquide middelen in de afgelopen twee jaar. Op 30 juni bedroeg het vermogen in dit soort conservatieve beleggingen meer dan $5,4 biljoen, volgens het Amerikaanse Investment Company Institute.


Maar als we nou niet in een recessie komen, maar een zachte landing krijgen? Welke kansen biedt dat voor beleggers die bereid zijn om wat meer risico te nemen?


“Eerder dit jaar maakte ik me grote zorgen over een recessie,” zegt equity portfolio manager Chris Buchbinder. “Maar ik acht de kans op een recessie nu veel minder groot, nog geen 50%.”


Buchbinder is daarom nog eens goed gaan kijken naar de mogelijkheden om te beleggen in bedrijven die het tijdens een recessie vaak zwaar te verduren hebben, maar die hun veerkracht hebben bewezen - vooral in de herstelperiode na de pandemie. Veel bedrijven in de reis- en leisure-sector en in de lucht- en ruimtevaart profiteren bijvoorbeeld van de aanhoudende vraag.


Halfgeleiders, chemische producten en olie zijn ook interessant, zegt hij, gezien de recente problemen en omdat er steeds meer tekenen zijn die erop wijzen dat het tij keert.


Reis-& leisure-sector stijgt en commercieel vastgoed daalt

Bronnen: Capital Group, Standard & Poor's, Refinitiv Datastream. Een real estate investment trust (REIT) is een bedrijf dat vastgoed bezit, exploiteert of financiert dat inkomsten genereert. Per 25 juli 2023. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.

“Dit is een Godot-recessie: de recessie waar we op allemaal zaten te wachten, maar die er niet kwam,” zegt Buchbinder. “Maar door die angst zijn veel bedrijven zich gaan terugtrekken in afwachting van een neergang. De Fed verhoogde de rente. En nu is er weer meer evenwicht in de economie. Daardoor kan er nu ook minder misgaan.”


“In dit klimaat gaat mijn aandacht steeds meer uit naar sectoren die rekening houden met bijkomende economische zwakheden die zich mogelijk nooit zullen manifesteren.”Jared Franz is econoom bij Capital Group en verantwoordelijk voor de Verenigde Staten en Latijns-Amerika. Hij heeft 16 jaar ervaring in de beleggingsbranche en werkt inmiddels zeven jaar voor Capital Group. Hij heeft een PhD van de University of Illinois in Chicago en een BSc in Wiskunde van Northwestern University. Hij is lid van de Forecasters Club of New York en de National Association of Business Economics. De standplaats van Jared is Los Angeles.

Chris Buchbinder is equity portfolio manager bij Capital Group en werkt al 25 jaar in de beleggingsbranche. Hij heeft een bachelor in Economics and International Relations van Brown University.

Pramod Atluri is een portefeuillebeheerder van vastrentende effecten met 22 jaar ervaring in de sector. Hij heeft een MBA van de Harvard Business School en een bachelor in biologische chemie van de Universiteit van Chicago, waar hij ook de vereisten voor een bachelor in economie en chemie voltooide. Hij is CFA-charterhouder.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.