Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Kunstmatige intelligentie (AI)
Het onderscheid tussen AI-hype en beleggingsmogelijkheden
Mark Casey
Equity Portfolio Manager
Peter Eliot
Equity Portfolio Manager
Jared Franz
Economist

De hype rond kunstmatige intelligentie (AI) is in een stroomversnelling geraakt. 


Nieuwsfeeds berichten dagelijks over de belofte van generatieve AI om medische en wetenschappelijke ontwikkelingen te versnellen, de productiviteit te verhogen en banen op grote schaal te schrappen.


Bedrijven en particulieren willen maar al te graag AI-tools snel in gebruik nemen. OpenAI, het bedrijf dat ChatGPT ontwikkelde, meldde dat de chatbot begin 2024 100 miljoen gebruikers per week had, waaronder twee miljoen ontwikkelaars en 92% van de Fortune 500-bedrijven.


Door het enthousiasme van beleggers zijn de aandelenkoersen van de ontwikkelaars van generatieve AI met de grootste naamsbekendheid flink gestegen, zoals we hebben gezien bij NVIDIA, Meta Platforms en Microsoft, een van de investeerders in OpenAI. Van 2023 tot februari 2024 stegen de aandelen van de drie techgiganten met respectievelijk 519%, 304% en 77%.


De vraag voor beleggers: Is generatieve AI - platformen en tools die nieuwe content kunnen genereren, waaronder tekst, afbeeldingen, video en geluid - een blijvende megatrend of is het potentieel sterk overdreven?


Wij zijn van mening dat generatieve AI een grote verschuiving in gang heeft gezet die ongekende beleggingsmogelijkheden met zich meebrengt. De uitdaging voor beleggers is nu om een onderscheid te maken tussen de hype en wat er echt toe doet: het tempo van AI-adoptie, verbeteringen in de modellen en prijsdalingen.


De omvang van de markt voor AI is moeilijk in te schatten 

Het staafdiagram “Jaarlijkse installatie van nieuwe industriële robots ('000 eenheden)” geeft een overzicht van het aantal nieuwe industriële robotinstallaties van 2017 tot 2026. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen traditionele robots en cobots in de periode 2017-2022. De y-as geeft het aantal installaties in duizendtallen weer en de x-as de jaren. In de periode 2017-2022 ging het om het volgende aantal cobots en traditionele robots: In 2017 waren er 11.000 cobots en 389.000 traditionele robots; in 2018 waren er 19.000 cobots en 405.000 traditionele robots; in 2019 waren er 21.000 cobots en 366.000 traditionele robots; in 2020 waren er 26.000 cobots en 363.000 traditionele robots; in 2021 waren er 42.000 cobots en 484.000 traditionele robots; en in 2022 waren er 55.000 cobots en 498.000 traditionele robots. Volgens het onderschrift is er tussen 2021 en 2022 een groei van 31% in installaties voor cobots. Daarnaast zijn er voorspellingen voor het totale aantal industriële robots van 2023 tot 2026. De verwachting is 593.000 robots in 2023, 622.000 in 2024, 662.000 in 2025 en 718.000 in 2026.

Bronnen: Gartner, Statista, United Nations, World Bank. Schatting van de omvang van de smartphone-markt: totale wereldbevolking in de leeftijd van 15-64 jaar (Verenigde Naties) vermenigvuldigd met de geschatte gemiddelde verkoopprijs van smartphones van $291 (per 2022). Schatting van de omvang van de markt voor digitale betalingen: totaal mondiaal bbp (Wereldbank) vermenigvuldigd met een geschatte gemiddelde acceptatiegraad van 2% (per 2022). Schatting van de omvang van de markt voor elektrische voertuigen: wereldwijde inkomsten uit de auto-industrie (per juli 2023). Schatting van de omvang van Cloud/SaaS-markt: IT-bestedingen wereldwijd (per januari 2023). SaaS: software as a service.

De AI-markt is mogelijk groter dan u denkt


Omdat AI nog steeds in de kinderschoenen staat, is het moeilijk om in te schatten hoe groot de markt zal zijn. Consultancybureau McKinsey verwacht dat de AI-markt in 2030 zo'n $13 miljard zal bedragen. PricewaterhouseCoopers gaat uit van $15,7 miljard voor 2030. Volgens Goldman Sachs zou het BBP hierdoor met 7% kunnen stijgen.


De adresseerbare markt voor AI zien wij als de moeilijkste markt die wij tot nu toe in kaart hebben proberen te brengen. Wat is immers de “waarde” van betere intelligentie of van het hebben van meer kennis over van alles en nog wat? AI heeft een oneindig potentieel voor het genereren van een markt die vele malen groter is dan bij eerdere technologische innovaties.


Toen de smartphone 15 jaar geleden de markt veroverde en internet met mobiele telefoontechnologie combineerde, kon niemand nog voorzien dat dit zou leiden tot nieuwe businessmodellen op basis van apps als Uber en DoorDash. De doorbraken in AI hebben een vergelijkbaar potentieel.


Sterker nog, GenAi kan enorme hoeveelheden informatie analyseren, patronen herkennen en op basis daarvan zichzelf nieuwe taken aanleren. Dit biedt de mogelijkheid om complexe problemen op te lossen, tot nieuwe inzichten te komen en nieuwe businessmodellen te creëren.


Vier manieren waarop 'early adopters', de voorlopers, AI al gebruiken


Bedrijven zitten nog in de experimenteerfase met AI. Een aantal IT-consultancybedrijven, zoals Accenture, heeft een initiatief gelanceerd om klanten te helpen use cases voor generatieve AI te identificeren, AI-tools te implementeren en deze te integreren in organisaties.


Bedrijven proberen nu al gebruik te maken van de efficiency- en productiviteitswinst die AI kan opleveren. Volgens het onderzoek van McKinsey zou in 2030 maar liefst 30% van de gemaakte arbeidsuren in de VS geautomatiseerd kunnen zijn.


Bedrijven maken nu al gebruik van AI voor onder meer:


1. Wetenschappelijk en medisch onderzoek


In verschillende vakgebieden zal AI het onderzoek versnellen. Kunstmatige intelligentie kan in principe alle kennis op het gebied van wiskunde, natuurkunde of geneeskunde in zeer korte tijd verwerken. Zo gebruikt biofarmaceut Regeneron GenAI-tools om de enorme database in zijn genetisch centrum door te spitten om ziektehaarden te identificeren, het verloop van een ziekte te begrijpen, geneesmiddeltherapieën te ontwikkelen en bij te houden hoe personen op een behandeling reageren.


2. Productontwikkeling


Multinational Procter & Gamble, dat consumentenproducten maakt en verkoopt, is gestart met het gebruik van GenAI om moleculaire ontdekkingen te verbeteren, waardoor er bijvoorbeeld 100 geuropties tegelijk kunnen worden ontwikkeld in plaats van slechts één. Hierdoor kan het bedrijf nu binnen een paar maanden inspelen op nieuwe trends voor producten, waar dat eerder jaren kostte.


Een van de tech-aanbieders voor consumenten is Meta, dat AI-zonnebrillen heeft ontwikkeld die zijn uitgerust met camera's die zien wat de drager ziet en microfoons die horen wat de drager hoort. De bril is zo ontworpen dat die informatie om de gebruiker heen verwerkt, bijvoorbeeld door foto's te maken of suggesties te doen voor de opmaak van spreadsheets.


3. Industriële automatisering en robotica


Amazon, dat al lange tijd industriële robots gebruikt in zijn distributiecentra, gebruikt AI voor het verbeteren van efficiency en functionaliteit. Het robotica-bedrijf Figure gebruikte ChatGPT voor het ontwikkelen van een “humanoïde” robot met audio- en video-inputs die met mensen kan praten en naast hen kan werken. Schneider Electric werkt aan de ontwikkeling van een generatieve AI-tool om met klanten te communiceren over hun CO2-uitstoot. Caterpillar, een fabrikant van bouw- en mijnbouwmachines, investeert in AI om de productiviteit van zijn autonome machines te verhogen.


4. IT-diensten


Bedrijven waren al bezig om verschillende IT-activiteiten in de cloud onder te brengen en om hun technische ondersteuning meer uit te besteden. De opkomst van GenAI heeft deze trend versterkt en een groot aantal kleinere bedrijven voortgebracht die grotere bedrijven advies- en IT-diensten aanbieden voor het beoordelen en scoren van de kwaliteit van AI-content en die analyseren op onjuiste of misleidende informatie, ook wel AI-hallucinaties genoemd.


Andere bedrijven gebruiken GenAI voor het ondersteunen van callcenters, het verbeteren van financiële modellen, het creëren van marketing- en reclamecontent, het analyseren van juridische contracten en het ontwikkelen van trainingsmateriaal voor medewerkers.


AI-beleggingsmogelijkheden


Hoewel GenAI het meest wordt toegepast in de techsector en mediabranche, is het gebruik van AI inmiddels wijdverspreid in verschillende sectoren en organisaties.


Volgens een rapport van de Wall Street Journal hebben in 2023 bedrijven wereldwijd naar schatting $19,4 miljard geïnvesteerd om AI te integreren in hun processen. Hoewel veel bedrijven nog in de experimenteerfase zitten, biedt AI mogelijkheden voor grote producitiviteitswinst, lagere kosten voor bedrijven en voor het genereren van inzichten die early adopters een concurrentievoordeel opleveren.


AI kan een impuls geven aan de automatisering van uiteenlopende bedrijfsactiviteiten

De grafiek toont het percentage respondenten in verschillende sectoren die hebben aangegeven dat ze regelmatig gebruik maken van generatieve kunstmatige intelligentie, dat ze het een keer hebben gebruikt of dat ze nog nooit met de technologie in aanraking zijn geweest. De resultaten zijn als volgt: binnen de technologie-, media- en telecomsectoren maakt 50% regelmatig gebruik van AI, 37% heeft AI ten minste één keer geprobeerd en 12% had geen ervaring; binnen de financiële dienstverlening maakt 42% regelmatig gebruik van AI, 41% heeft AI ten minste één keer geprobeerd en 18% had geen ervaring; binnen de zakelijke, juridische en professionele dienstverlening maakt 36% regelmatig gebruik van AI, 41% heeft AI ten minste één keer geprobeerd en 23% had geen ervaring; in de gezondheidszorg, farmaceutica en medische producten maakt 33% regelmatig gebruik van AI, 44% heeft AI ten minste één keer geprobeerd en 22% heeft geen ervaring; in de geavanceerde industrieën maakt 32% regelmatig gebruik van AI, 47% heeft AI ten minste één keer geprobeerd en 20% heeft geen ervaring; in de sector consumentengoederen en detailhandel maakt 30% regelmatig gebruik van AI, 40% heeft AI ten minste één keer geprobeerd en 30% heeft geen ervaring; en in de sector energie en materialen maakt 29% regelmatig gebruik van AI, 50% heeft AI ten minste één keer geprobeerd en 22% heeft geen ervaring.

Bronnen: Capital Group, McKinsey Global Survey on AI. Vanwege de afronding is het totaal van de bedragen mogelijk niet gelijk aan 100. Geavanceerde industrieën zijn onder andere de auto- en metaalverwerkende industrie, lucht- en ruimtevaart en defensie en geavanceerde elektronica-industrie. De enquête werd gehouden in april 2023 en werd ingevuld door 1.684 deelnemers.

Een bredere toepassing kan de aanzet geven tot permanente verbeteringen die op elkaar voortbouwen en zo een opwaartse spiraal van innovatie en toepassing in gang zetten. Als meer bedrijven GenAI gaan gebruiken, zullen er waarschijnlijk nieuwe en geavanceerdere toepassingen ontstaan.


Beleggers doen er verstandig aan om zich niet te laten leiden door sensationele krantenkoppen over massaal banenverlies of over het gevaar van gevoelige robots, maar zich te richten op de lagere kosten door het implementeren van AI, de vooruitgang in modellen en het identificeren van early adopters die de technologie kunnen gebruiken om een concurrentievoordeel te behalen.


Als actieve beleggers zijn we op zoek naar beleggingsmogelijkheden die gelijke tred kunnen houden met het enorme potentieel van generatieve AI.Mark Casey is equity portfolio manager bij Capital Group en is al 18 jaar werkzaam in de branche. Hij heeft een MBA van Harvard en een BA van Yale.

Peter Eliot is an equity portfolio manager with 23 years of experience. He holds an MBA and a master's in international affairs from Columbia as well as a bachelor's in international relations from the University of Pennsylvania.

Jared Franz is econoom bij Capital Group en verantwoordelijk voor de Verenigde Staten en Latijns-Amerika. Hij heeft 16 jaar ervaring in de beleggingsbranche en werkt inmiddels zeven jaar voor Capital Group. Hij heeft een PhD van de University of Illinois in Chicago en een BSc in Wiskunde van Northwestern University. Hij is lid van de Forecasters Club of New York en de National Association of Business Economics. De standplaats van Jared is Los Angeles.


Hear from our investment team.

Sign up now to get industry-leading insights and timely articles delivered to your inbox.

By providing your details you are agreeing to receive emails from Capital Group. All emails include an unsubscribe link and you may opt out at any time. For more information, please read the Capital Group Privacy Policy

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.