Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Verkiezingen
Kunnen de Amerikaanse midterm-verkiezingen de markt in beweging brengen? 5 grafieken om in de gaten te houden
Matt Miller
Politiek econoom
Chris Buchbinder
Equity Portfolio Manager

In een jaar waarin stijgende inflatie, de oorlog in Oekraïne en een dalende markt het nieuws bepaalden, leken de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen weinig relevant. Maar nu komen de verkiezingen weer in beeld. En niet zonder reden. Volgens Matt Miller, politiek econoom bij Capital Group, zouden de midterms in 2022 weleens een van de belangrijkste tussentijdse verkiezingen in de Amerikaanse geschiedenis kunnen worden.


“Vergis je niet, bij alles wat Washington nu doet, zijn de midterms zorgvuldig ingecalculeerd,” aldus Miller.


De macht in het Congres staat op het spel, maar hebben de midterm-verkiezingen ook invloed op de Amerikaanse aandelenmarkten?


Voor het antwoord op die vraag hebben we gegevens van ruim 90 jaar onderzocht en daaruit bleek: ja, de markten gedragen zich anders in de tussentijdse verkiezingsjaren. Dit zijn de vijf dingen die u moet weten over beleggen in deze politieke cyclus.


1. De partij van de Amerikaanse president verliest meestal zetels in het Congres


 


midterm elections markets 5 charts

Bron: The American Presidency Project, "Seats in Congress Gained/Lost by the President's Party in Mid-Term Elections.”

De midterms worden halverwege de ambtstermijn van een president gehouden en leiden er over het algemeen toe dat de partij van de president terrein verliest in het Congres. Bij de afgelopen 22 tussentijdse verkiezingen heeft de partij van de president gemiddeld 28 zetels verloren in het Huis van Afgevaardigden en vier in de Senaat. Slechts twee keer heeft de partij van de president meer zetels gekregen in beide kamers.


Waardoor komt dit? In de eerste plaats komt dit omdat de aanhangers van de partij die niet aan de macht is, meestal meer gemotiveerd zijn om te gaan stemmen. Bovendien neemt de steun voor de president vaak af tijdens de eerste twee jaar van zijn ambtstermijn, en dat kan er toe leiden dat zwevende kiezers en kiezers die teleurgesteld zijn in het regeringsbeleid, kiezen voor verandering.


“Het blijft spannend wat de Senaat betreft, maar de geschiedenis laat zien dat de partij die aan de macht is, vaak een dreun krijgt en dat betekent dat de Republikeinen weer een meerderheid krijgen in het Huis van Afgevaardigden,” aldus Miller. “Voor beleggers betekent dit dat zij in de komende twee jaar geen ambitieuze Democratische wetgeving hoeven te verwachten."


Omdat het verlies van zetels in wezen de normale gang van zaken is, is dit al veel eerder in het jaar doorberekend in de markten. Maar wat de omvang van een politieke machtsverschuiving - en de politieke gevolgen daarvan - zal zijn, zal pas later in het jaar blijken en dit kan een verklaring zijn voor de andere trends die we in kaart hebben gebracht.


2. In het jaar van de midterms doen de rendementen op de Amerikaanse markt aanvankelijk niet veel


chart-midterm-election-avg-returns

Bronnen: Capital Group, RIMES, Standard & Poor’s. De grafiek toont het gemiddelde traject van rendementen aan in de loop van de midterm-verkiezingsjaren vergeleken met de jaren waarin geen tussentijdse verkiezingen plaatsvonden. De punten in de grafiek staan voor het gemiddelde year-to-date rendement vanaf die bepaalde maand en dag en is berekend op basis van dagelijkse koersrendementen in de periode 1/1/1931-31/12/2021.

 


Uit onze analyse van de rendementen voor de S&P 500 Index sinds 1931 blijkt dat het koersverloop van aandelen in de tussentijdse verkiezingsjaren aanmerkelijk verschilt van andere jaren.


Aangezien de markten doorgaans over lange perioden stijgen, zou de gemiddelde koersbeweging in een gemiddeld jaar gestaag moeten toenemen. Maar wat wij zagen was dat in de eerste maanden van tussentijdse verkiezingsjaren aandelen gemiddeld minder rendement opleverden en dat er pas kort voor de verkiezingen weer wat ruimte kwam.


Markten houden niet van onzekerheid - en dat adagium lijkt hier ook te gelden. Aan het begin van het jaar is er nog weinig zekerheid over de verkiezingsuitslag en de impact daarvan. Maar in de weken voorafgaand aan de verkiezingen herstellen de markten zich doorgaans en die stijging zet door na het sluiten van de stembussen. Ook 2022 is tot dusver een voorbeeld van een verkiezingsjaar met weinig rendementen, hoewel de impact van de politiek vergeleken met de gevolgen van inflatie en stijgende rente uiterst beperkt is. 


Het koersverloop van de aandelen varieert sterk bij elke verkiezingscyclus en de algemene trend van markten op de lange termijn is positief.


3. De jaren waarin de tussentijdse verkiezingen worden gehouden, hebben altijd een hogere volatiliteit


chart article midterm volatility since 1970

Bronnen: Capital Group, RIMES, Standard & Poor's. Per 31/12/21. De volatiliteit is berekend op basis van de standaardafwijking van de dagelijkse rendementen voor elke afzonderlijke maand. De standaardafwijking geeft de mate aan waarin de rendementen in de loop der tijd van het gemiddelde afweken. Een lager cijfer betekent een lagere volatiliteit. De mediane volatiliteit voor elke maand is op jaarbasis weergegeven.

 


Verkiezingen kunnen behoorlijk op de zenuwen werken. Kandidaten vestigen vaak de aandacht op de problemen van het land en in de campagnes worden negatieve berichten in de regel uitvergroot. Hoe het beleid er precies gaat uitzien, staat nog niet vast, maar beleidsvoorstellen richten zich vaak op specifieke sectoren of bedrijven.


Het is dan ook niet vreemd dat de volatiliteit van de markt hoger is in de jaren van tussentijdse verkiezingen, vooral in de aanloop naar de verkiezingsdag. Sinds 1970 hebben midterm-jaren een mediane standaardafwijking van het rendement van bijna 16% ten opzichte van 13% in alle andere jaren.


“Ik denk niet dat het bij deze verkiezing heel anders zal zijn,” zegt equity portfolio manager Chris Buchbinder. “Er kunnen zich wat hobbels op de weg voordoen en beleggers moeten zich schrap zetten voor volatiliteit op korte termijn, maar ik verwacht niet dat de verkiezingsuitslag een grote impact zal hebben op de beleggingsresultaten, welke partij er ook wint.”


4. Forse rendementen Amerikaanse markt na tussentijdse verkiezingen


chart article midterm 1yr returns

Bronnen: Capital Group, RIMES, Standard & Poor's. Bij de berekeningen wordt in de verkiezingsjaren de verkiezingsdatum als begindatum gebruikt en in de andere jaren is 5 november als begindatum genomen. Alleen jaren met tussentijdse verkiezingen zijn in de grafiek opgenomen. Per 31/12/21.

 


Het goede nieuws voor beleggers is dat de markten in de maanden daarna meestal weer sterk opveren en dat de opleving die vaak vlak voor de verkiezingsdag is begonnen niet slechts van korte duur is. Na de verkiezingscyclus volgt er vaak een jaar met bovengemiddelde rendementen. Sinds 1950 was het gemiddelde jaarrendement na een tussentijdse verkiezing 15%. Dat is ruim twee keer zoveel rendement als in andere jaren in een vergelijkbare periode.


Natuurlijk is elke cyclus weer anders en zijn de verkiezingen slechts een van de vele factoren die van invloed zijn op rendementen. Zo zullen beleggers het komende jaar de gevolgen van een mogelijke Amerikaanse recessie moeten incalculeren.


5. Amerikaanse aandelen doen het altijd goed, ongeacht of Washington nu blauw of rood kleurt


chart article midterm partisan control

Bronnen: Capital Group, Strategas. Per 31 december 2021. 'Unified Government' (Meerderheidsregering) betekent dat de partij van de president ook een meerderheid heeft in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. 'Unified Congress' (Verenigd congres) betekent dat één partij de meerderheid heeft in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, maar dat de president tot de andere partij behoort. 'Split Congress' (Verdeeld congres) betekent dat de partij van de president een meerderheid heeft in óf het Huis van Afgevaardigden óf de Senaat, maar niet in beide kamers.

 


Er is niks mis mee dat u uw favoriete kandidaat het liefst ziet winnen, maar als beleggers zich teveel laten leiden door de verkiezingsresultaten, kan dat problemen geven. Historisch gezien hebben verkiezingen namelijk weinig gevolgen voor rendementen bij langetermijnbeleggingen.


In 2020 vreesden veel beleggers een “blauwe golf” van Democraten die schoon schip wilden maken. Maar die zorgen bleken onterecht, want de S&P 500 steeg met bijna 42% in de 14 maanden na de verkiezingen in 2020 (van 4 november 2020 tot 3 januari 2022).


Sinds 1933 hebben de markten gemiddeld tweecijferige rendementen behaald in alle jaren dat één partij de scepter zwaaide in het Witte Huis en in beide kamers van het Congres. Dit is iets minder dan de gemiddelde winst in jaren met een verdeeld Congres, volgens velen een zeer waarschijnlijk scenario dit jaar. Zelfs bij de “minst goede” uitkomst - wanneer de oppositiepartij van de president een meerderheid heeft in het Congres - werd er een solide gemiddeld rendement genoteerd van 7,4%.


Wat betekent dit concreet voor beleggers?


De midterms - en de politiek in het algemeen - zorgen voor veel ruis en onzekerheid.


Maar zelfs als de verkiezingen leiden tot een hogere volatiliteit, is dat geen reden tot zorg. De realiteit is dat langetermijnrendement op aandelen wordt verkregen uit de waarde van individuele bedrijven over een langere periode. Slimme beleggers doen er verstandig aan om verder te kijken dan de hoogte- en dieptepunten op korte termijn en zich te blijven richten op de lange termijn.


 

In een jaar waarin stijgende inflatie, de oorlog in Oekraïne en een dalende markt het nieuws bepaalden, leken de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen weinig relevant. Maar nu komen de verkiezingen weer in beeld. En niet zonder reden. Volgens Matt Miller, politiek econoom bij Capital Group, zouden de midterms in 2022 weleens een van de belangrijkste tussentijdse verkiezingen in de geschiedenis van de VS kunnen worden.

“Vergis je niet, bij alles wat Washington nu doet, zijn de midterms zorgvuldig ingecalculeerd.” aldus Miller.

De macht in het Congres staat op het spel, maar hebben de midterm-verkiezingen ook invloed op de Amerikaanse aandelenmarkten?

Voor het antwoord op die vraag hebben we gegevens van ruim 90 jaar onderzocht en daaruit bleek: ja, de markten gedragen zich anders in de tussentijdse verkiezingsjaren. Dit zijn de vijf dingen die u moet weten over beleggen in deze politieke cyclus.Matt Miller is politiek econoom bij Capital Group. Eerder werkte hij als senior advisor bij McKinsey, was hij als columnist en redacteur verbonden aan de Washington Post, presentator van het radioprogramma 'Left, Right & Center' en medewerker van Clinton in het Witte Huis. Matt heeft rechten gestudeerd aan Columbia University en heeft een bachelor van Brown University.

Chris Buchbinder is equity portfolio manager bij Capital Group en werkt al 25 jaar in de beleggingsbranche. Hij heeft een bachelor in Economics and International Relations van Brown University.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.

Marketingcommunicatie

Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst. De informatie op deze website is niet bedoeld als aanbod of aansporing tot het kopen of verkopen van effecten of voor het verstrekken van beleggingsadvies. Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. De American Funds zijn niet geregistreerd voor verkoop buiten de Verenigde Staten.

Hoewel Capital Group alle redelijke inspanningen doet om informatie te verkrijgen van externe bronnen die zij betrouwbaar acht, kan Capital Group niet instaan voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie of deze garanderen.

De informatie in dit document is van algemene aard en houdt geen rekening met uw specifieke doelstellingen, financiële situatie of behoeften. Voordat u op basis van deze informatie handelt, moet u eerst overwegen of deze informatie toepasselijk is, met het oog op uw eigen doelstellingen, financiële situatie en behoeften.

De informatie op deze website is opgesteld door Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), die onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF” - toezichthouder op de Luxemburgse financiële sector) en haar dochterondernemingen, voor zover van toepassing (“Capital Group”).

In Hongkong is deze kennisgeving opgesteld door Capital International, Inc., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Californië, Verenigde Staten. De ondernemingen hebben een beperkte aansprakelijkheid.

In Singapore is deze kennisgeving opgesteld door Capital Group Investment Management Pte. Ltd., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Singapore. Deze advertentie of publicatie is niet beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore. Evenmin is deze beoordeeld door enige andere toezichthouder.

In Australië is deze kennisgeving gepubliceerd door Capital Group Investment Management Limited (ACN 164 174 501 AFSL No. 443 118), een onderneming van Capital Group, kantoorhoudend in Suite 4201, Level 42 Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney, NSW 2000 Australië.