Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Gezondheidszorg
Geen medicijn tegen obesitas, wel een doorbraak in de gezondheidszorg
Rich Wolf
Equity Portfolio Manager
Christopher Lee
Investment Analyst
Judith Finegold
Equity Investment Analyst

U hebt vast wel eens gehoord van computerhacking, maar hier gaat het over genhacking. In dit tijdperk van opmerkelijke innovaties in de gezondheidszorg zijn wetenschappers bezig met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden van ziekten via aanpassingen in het menselijk DNA.


Met een behandelmethode voor de levensverkortende sikkelcelziekte is nu ook de stap gezet van laboratorium naar de echte wereld. Het is voor het eerst dat er een behandeling is goedgekeurd waarvoor gebruik is gemaakt van de baanbrekende gentechnologie CRISPR.


“Of het nu gaat om biotechnologie of medische apparatuur, er is altijd een kantelpunt waarop beleggers anders tegen een nieuwe technologie of therapie gaan aankijken. Het kan gaan om dat ene grote succes of om een aaneenschakeling van successen, en dat zien we nu overal in de gezondheidszorg,” zegt portfoliomanager Rich Wolf. 


Genbewerking zal de komende tien jaar verder toenemen

Het staafdiagram toont het wereldwijde marktpotentieel voor CRISPR in USD in 2023, evenals de verwachte markt in 2033. In 2023 was het potentieel 2,4 miljard dollar en in 2033 zal het naar verwachting 32,9 miljard dollar zijn, oftewel een gemiddelde groei van 30% per jaar.

Bron: Statista. Per januari 2023. CRISPR staat voor "clustered regularly interspaced short palindromic repeats."

De afslankmiddelen van Novo Nordisk en Eli Lilly, die oorspronkelijk waren ontwikkeld voor de behandeling van diabetes, zijn hiervan een goed voorbeeld. De medicijnen, die worden verkocht onder de merknamen Ozempic, Wegovy en Zepbound, kunnen ook een grote impact hebben op andere sectoren dan de gezondheidszorg.


Ondertussen zijn bedrijven die zich bezighouden met cel- en gentherapie een eigen weg ingeslagen. Het gaat om behandelmethoden waarbij genen kunnen worden gewijzigd, vervangen, geactiveerd of uitgeschakeld. Sommige bedrijven kijken vooral naar het beïnvloeden of corrigeren van de wijze waarop DNA tot uiting komt en niet zozeer naar het veranderen van DNA.


“Goedkeuring voor gentech-therapieën voor enkelvoudige gendefecten, zoals bij sikkelcel, is nog maar het begin,” zegt Wolf. “Er staat nog veel meer te gebeuren, maar dat heeft geen lineair verloop. We moeten ervoor zorgen dat deze technologieën ook kunnen worden ingezet voor aandoeningen bij een bredere patiëntenpopulatie. Er moet nog heel wat gebeuren voordat het zover is, maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.”


De wetenschap en de aandelenkoers


Bij biotech sluit de hype niet altijd aan op de realiteit en dat is iets waar beleggers alert op moeten zijn. Onlangs nog leidde het verkrappende monetaire beleid van de Federal Reserve tot kapitaalonttrekking aan de meer speculatieve beleggingen zoals biotech.


Veel bedrijven hadden het ook moeilijk toen de vraag naar innovaties uit het pandemietijdperk, zoals vaccins, sneller daalde dan verwacht, aldus Wolf. “Iedereen was toen enorm enthousiast over alles wat de pandemie zou kunnen bestrijden en de waarderingen schoten omhoog. Inmiddels is de zeepbel gebarsten, vooral bij bedrijven waarvan het omzetpotentieel gekoppeld was aan de pandemie.”


Aandelen in de gezondheidszorg lijken ondergewaardeerd ten opzichte van de bredere markt

De lijngrafiek toont de relatieve koers-winstwaarderingen voor de MSCI USA Health Care, MSCI USA Pharmaceuticals en MSCI USA Health Care Services Providers versus de MSCI USA Index. De getoonde periode loopt van januari 2019 tot 24 april 2024. Voor MSCI USA Healthcare was de relatieve K/W-waardering negatief van januari 2019 tot november 2022, voordat deze kortstondig 4,7% bereikte in december 2022 en vervolgens terugviel naar een bandbreedte van -10,8% in januari 2023 tot -2,8% in april 2024. Voor MSCI USA Pharmaceutical was de relatieve K/W-waardering negatief van januari 2019 tot april 2024, met een dieptepunt van -40,3% in februari 2022. Per april 2024 was de relatieve waardering -9,3%. Voor MSCI USA Health Care Services Provider was de relatieve K/W-waardering negatief van januari 2019 tot april 2024, met een dieptepunt van -46,3% in augustus 2020. Per april 2024 was de relatieve waardering -31,7%.

Bronnen: Capital Group, MSCI. De relatieve waardering is de verhouding tussen de forward 12-maands koers-winstverhouding (K/W) van sectoren gerelateerd aan de gezondheidszorg en de MSCI USA Index. De koers-winstverhouding voor een aandeel wordt berekend door de prijs van een aandeel te delen door de winst op jaarbasis per aandeel van het bedrijf. Een waarde onder nul geeft aan dat de gezondheidszorg relatief ondergewaardeerd is. Per 24 april 2024.

Toch is dit een sector die langetermijnbeleggers niet kunnen negeren. Volgens de Centers for Medicare and Medicaid Services bedroegen de uitgaven voor gezondheidszorg in de Verenigde Staten in 2022 4,5 biljoen dollar, oftewel 17,3% van het Amerikaanse BBP. De waarderingen voor sectoren binnen de gezondheidszorg zijn gestegen. Sinds begin 2024 kiezen beleggers weer voor aandelen in de gezondheidszorg. En als de rente daalt, kan dat leiden tot verdere kapitaalstromen naar de sector.


Als je baanbrekend onderzoek doet, zijn er ook altijd dingen die niet lukken. Er zijn nog steeds serieuze obstakels die een grootschalige toepassing van cel- en gentherapieën in de weg staan, en bij de gezondheidszorg gaat het veelal om processen die tientallen jaren in beslag nemen. Wolf: “De methode die ik hanteer houdt rekening met potentiële inkomsten in de toekomst en de mate van waarschijnlijkheid van succes. In het geval van biotech wil ik klein beginnen en meer inleggen wanneer de technologie kan worden ingezet voor aandoeningen bij een bredere patiëntenpopulatie.”


Biotech zet door


Farmaceutische bedrijven racen tegen de klok: iedereen wil als eerste met een nieuwe behandelmethode komen. Cel- en gentherapiebedrijven - zoals Vertex Pharmaceuticals, Gilead Sciences en Amgen - richten zich op de behandeling van dezelfde ziekten als die waarvoor geneesmiddelen voor gewichtsverlies worden gebruikt: van nier-, lever,- en hartfalen, maar ook van kanker, auto-immuunziekten en andere aandoeningen.


Bedrijven ontwikkelen cel- en gentherapieën voor tal van ziekten

Alt text: Tabel met een overzicht van farmaceutische bedrijven die werken aan cel- en gentherapieën en de aandoeningen waarop deze zijn gericht. AstraZeneca, dat is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en een marktkapitalisatie heeft van 233 miljard dollar, richt zich onder meer op zeldzame aandoeningen en stofwisselingsziekten. Novartis, dat gevestigd is in Zwitserland en een marktkapitalisatie heeft van 233 miljard dollar, richt zich onder meer op zeldzame erfelijke aandoeningen. Roche, dat gevestigd is in Zwitserland en een marktkapitalisatie heeft van 168 miljard dollar, richt zich onder meer op hemofilie, de ziekte van Huntington, spinale spieratrofie en oogziekten. Amgen, dat gevestigd is in de Verenigde Staten en een marktkapitalisatie heeft van 144 miljard dollar, richt zich onder meer op kanker en zeldzame aandoeningen. Pfizer, dat gevestigd is in de Verenigde Staten en een marktkapitalisatie heeft van 143 miljard dollar, richt zich onder meer op enkelvoudige gendefecten, neuromusculaire en hematologische aandoeningen. Vertex, dat gevestigd is in de Verenigde Staten en een marktkapitalisatie heeft van 102 miljard dollar, richt zich onder meer op taaislijmziekte, sikkelcelziekte en bèta-thalassemie.

Bronnen: Capital Group, MSCI, Drug Discovery & Development. Onder meer bedrijven uit de MSCI All Country World Pharmaceuticals, Biotech and Life Sciences Index die behoren tot de top 15 van grootste bedrijven op basis van marktkapitalisatie en die kandidaten voor gen-editing en celengineering in ontwikkeling hebben per 10 maart 2023. Marktkapitalisatie per 25 april 2024.

Bij celtherapie worden cellen buiten het lichaam gemodificeerd en vervolgens ingebracht bij patiënten. CAR-T is een van deze therapieën en is goedgekeurd voor de behandeling van bepaalde bloedkankers. CAR-T staat voor chimere antigen receptor, waarbij de T verwijst naar een type immuuncel dat is gemodificeerd om kankercellen op te sporen en te vernietigen.


De huidige CAR-T behandelingen maken gebruik van de eigen cellen van de patiënt en hebben als beperking dat patiënten een lang en ingewikkeld traject moeten doorlopen en het productieproces complex en kostbaar is. “Behandelingen kunnen toegankelijker en veiliger worden als wetenschappers kant-en-klare technieken ontwikkelen op basis van niet-verwante donorcellen,” zegt biofarmaceutisch en biotechnologisch analist Christopher Lee. “Ook denk ik dat bedrijven in de komende jaren niet alleen T-cellen zullen gebruiken, maar ook andere soorten cellen.”


Een andere vorm van gentech richt zich op het modificeren van stamcellen om ontbrekende of defecte cellen te vervangen. Vertex is bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van een behandeling van diabetes type 1 waarbij insulineproducerende cellen in de alvleesklier worden geplaatst. Dit programma wordt momenteel klinisch getest op mensen.


Een andere veelbelovende nieuwe ontwikkeling is RNA-interference (RNAi). Met deze technologie kunnen bedrijven zeer specifieke therapieën ontwikkelen die de productie van ziekteveroorzakende eiwitten uitschakelen. Biotechbedrijf Alnylam is momenteel bezig met het ontwikkelen van toepassingen voor onder meer hartfalen, hoge bloeddruk en Alzheimer.


“Deze toepassingen lijken heel aantrekkelijk, omdat het idee is dat het DNA niet onomkeerbaar wordt veranderd, maar bij innovatie in de gezondheidszorg draait alles om veiligheid,” zegt aandelenanalist Judith Finegold, die zich bezighoudt met de biofarmaceutische industrie in de VS.


Elke patiëntenpopulatie heeft een ander risicoprofiel. Finegold: “Er wordt momenteel ook onderzoek gedaan naar het onomkeerbaar veranderen van genen in de lever voor de behandeling van een te hoog cholesterol en over 15 jaar zou dat best weleens dé oplossing kunnen blijken te zijn. Op dit moment moeten we echter eerst inzicht krijgen in de veiligheidsprofielen van medicijnen, want een te hoog cholesterolgehalte op zich is niet levensbedreigend.”Rich Wolf is equity portfolio manager. Als equity investment analyst houdt hij zich daarnaast bezig met Amerikaanse bedrijven in medische technologie en commercieel vastgoed (REIT's). Hij heeft een PhD van de California Institute of Technology en een bachelor van Princeton.

Christopher Lee is investment analyst bij Capital Group en is verantwoordelijk voor onderzoek naar de farmaceutische en biotechnologische sector in de VS. Hij heeft 15 jaar ervaring in de beleggingsbranche en werkt inmiddels acht jaar voor Capital Group. Voordat hij bij Capital kwam, werkte Chris als portefeuillemanager/analist bij Franklin Templeton. Hij is arts en heeft geneeskunde gestudeerd aan Columbia University-College of Physicians and Surgeons en hij behaalde een bachelor in Molecular Biophysics en Biochemistry aan Yale University. De standplaats van Chris is Los Angeles. 

Judith Finegold is equity investment analyst bij Capital Group en is verantwoordelijk voor onderzoek naar de farmaceutische en biotechnologische sector in de VS. Zij heeft zes jaar ervaring in de beleggingsbranche en werkt sinds 2021 bij Capital. Voordat ze bij Capital kwam, werkte Judith als onderzoeksanalist en portefeuillemanager bij Fidelity International. Daarvoor was ze arts bij de NHS. Judith behaalde een PhD aan het Imperial College London, heeft een MBA van INSEAD en studeerde geneeskunde aan de University of Cambridge en aan University College London. De standplaats van Judith is Londen. 


Hear from our investment team.

Sign up now to get industry-leading insights and timely articles delivered to your inbox.

By providing your details you are agreeing to receive emails from Capital Group. All emails include an unsubscribe link and you may opt out at any time. For more information, please read the Capital Group Privacy Policy

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.