Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Kunstmatige intelligentie (AI)
Heeft kunstmatige intelligentie een commercieel omslagpunt bereikt?
Mark Casey
Equity Portfolio Manager
Drew Macklis
Investment Analyst
Julien Gaertner
Equity Investment Analyst

Door alle commotie rond ChatGPT zijn er nu nieuwe bedenkingen over de belofte en het gevaar van kunstmatige intelligentie.


AI staat waarschijnlijk al aan de vooravond van een aardverschuiving in veel bedrijven en sectoren, en voor beleggers is het van groot belang om door de huidige ruis heen te breken en de ontwikkelingen in de sector en de mogelijkheden die kunnen ontstaan te analyseren. In dit artikel gaan portefeuillebeheerders en analisten van Capital Group in op de recente doorbraken op het gebied van AI, voornamelijk op het gebied van 'generatieve' technologie, en op de vraag of het commerciële omslagpunt in deze sector in zicht komt.


Een goede vergelijking voor AI is de opkomst van zogenaamde schaakmachines: zoals de grafiek laat zien, zijn schaakcomputers geëvolueerd van het nooit verslaan van mensen naar het verslaan van gemiddelde spelers tot het routinematig verslaan van de beste grootmeesters ooit. 


De schaakvaardigheid van de beste computers

Per januari 2023. Bronnen: Chess.com (2020), SSDF (2022). De schaakvaardigheid wordt gemeten met het Elo-ratingsysteem, dat wordt berekend op basis van spelresultaten. Een hogere rating geeft aan dat een speler meer kans heeft om een wedstrijd te winnen. De blauwe lijn in de grafiek geeft de toenemende Elo-vaardigheid van schaakcomputers weer, de grijze stippellijnen geven de belangrijkste niveaus van menselijk kunnen aan.

In schaaktermen bevindt AI zich misschien nog maar op het punt dat computers de gemiddelde mens kunnen verslaan, of bijvoorbeeld een eerste concept van een document kunnen opstellen. Maar de AI-mogelijkheden nemen snel toe en lijken het punt te naderen waarop inzet en impact kunnen worden versneld: door verdere vooruitgang op het gebied van modellen en contextspecifieke verfijning kan AI daadwerkelijk economische productiviteit verhogen.


Zoals in het document wordt uiteengezet, zijn er naast de voor de hand liggende technologie- en kennissectoren ook andere potentiële toepassingsgebieden: beheer van de toeleveringsketen, gezondheidszorg (ontwikkeling van geneesmiddelen en analyse van scans), verzekeringen, olie en gas (kijken naar satellietgegevens), nutsbedrijven (beheer en belasting van netwerken) en autonome landbouw. AI-strategie kan daarmee een steeds belangrijker onderdeel worden van bedrijfsanalyses.Mark Casey is equity portfolio manager bij Capital Group en is al 18 jaar werkzaam in de branche. Hij heeft een MBA van Harvard en een BA van Yale.

Drew Macklis is an equity investment analyst at Capital Group with research responsibility for U.S. semiconductors and autos & mobility technology. He has six years of investment industry experience and has been with Capital Group for three years. 

Julien Gaertner is an equity investment analyst at Capital Group who covers U.S. and European technology companies. He holds a bachelor’s degree from Brown University.


GERELATEERDE INZICHTEN

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.