Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Marktvolatiliteit
Gids voor herstel van de aandelenmarkt

Lopen bij u de spanningen op als de markt daalt? U bent zeker niet de enige. Bearmarkten zijn zeker niet gemakkelijk om mee om te gaan, maar tegelijkertijd bieden ze ook mogelijkheden. Beleggers die vasthouden aan hun langetermijnplannen zien hun moed vaak beloond als de markten weer aantrekken.


Wij hopen dat dit artikel bijdraagt aan uw vertrouwen in de lange termijn. We gaan in op de volgende punten:


- 3 feiten over marktherstel


- 3 valkuilen die beleggers moeten zien te vermijden


3 feiten over marktherstel


Feit #1: Herstel duurt veel langer en is krachtiger dan een recessie


Gelukkig duren bearmarkten relatief kort ten opzichte van periodes van herstel. Als je er middenin zit, lijken ze een eeuwigheid te duren, maar toch heeft een bearmarkt op de lange termijn veel minder impact dan een bullmarkt.


Elke marktdaling is natuurlijk anders, maar voor de VS geldt dat sinds 1950 een bearmarkt gemiddeld zo'n 12 maanden aanhield. De gemiddelde bullmarkt in de VS duurde ruim vijf keer zo lang.


Het verschil in rendement is al even veelzeggend. De gemiddelde bullmarkt levert zo'n 265% winst op, maar het herstel verloopt zelden soepel. Niet zelden zijn er ook verontrustende nieuwsberichten, marktvolatiliteit en een scherpe daling van aandelenkoersen. Als beleggers echter het hoofd koel weten te houden en zich aan hun plannen houden, hebben ze een betere uitgangspositie wanneer het herstel weer doorrzet.


Elke bullmarkt bestreek een langere periode dan de bearmarkt die eraan voorafging

Bronnen: Capital Group, RIMES, Standard & Poor's. Betreft dagelijkse rendementen in de S&P 500 Index van 13/6/49-30/6/23. De bullmarkt die begon op 12/10/22 wordt als actueel beschouwd en is niet opgenomen in de berekeningen voor de “gemiddelde bullmarkt”. Er is sprake van een bearmarkt als de S&P 500 van piek tot dieptepunt een koersdaling van 20% of meer vertoont. In alle andere periodes spreken we van een stierenmarkt of haussemarkt. Rendementen zijn in USD en weergegeven op een logaritmische schaal. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.

Feit #2: Na forse dalingen herstellen markten zixh relatief snel


We weten niet precies hoe het volgende herstel eruit zal zien, maar de geschiedenis laat zien dat aandelen zich na een scherpe daling vaak goed herstellen. We hebben de 18 grootste marktdalingen sinds de Beurskrach in kaart gebracht en na elke daling stond de S&P 500 Index vijf jaar later hoger. De rendementen over deze periodes van vijf jaar kwamen gemiddeld uit op meer dan 18% per jaar.


Rendementen zijn vaak het hoogst na een scherpe daling en veren snel terug als de markt een dieptepunt heeft bereikt. Sinds 1929 stond het gemiddelde in het eerste jaar na de vijf grootste bearmarkten op 70,9%. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om te blijven beleggen en om ook tijdens marktvolatiliteit aandelen vast te houden. Hoewel dit de gemiddelde rendementen waren tijdens deze hersteljaren, had elk herstel een ander verloop en is het heel goed mogelijk dat een toekomstig herstel zwakker zal zijn.


De ergste Amerikaanse bearmarkten werden altijd gevolgd door een sterk herstel

Bronnen: Capital Group, RIMES, Standard & Poor’s. Per 30/6/23. Marktdalingen zijn gebaseerd op de vijf grootste waardedalingen van de S&P 500 Index (exclusief dividenden en/of uitkeringen) met 100% herstel na elke daling. Het rendement voor elk van de vijf jaren na een dieptepunt is het rendement over 12 maanden vanaf de datum van het dieptepunt en wordt weergegeven als totaalrendement (inclusief herbelegde dividenden en/of uitkeringen). Beleggers kunnen niet rechtstreeks in een index beleggen. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.

Feit #3: Sommige internationale marktleiders zijn opgericht tijdens een marktherstel


Veel bedrijven zijn gestart in moeilijke economische tijden en zijn uitgegroeid tot gevestigde namen.


Om er maar een paar te noemen: McDonald's zag het levenslicht in 1948 na een economische neergang als gevolg van de demobilisatie van de Amerikaanse regering na de oorlog. Walmart kwam 14 jaar later, rond de tijd van de “Flash Crash van 1962” - een periode waarin de S&P 500 Index met 27% daalde. Airbus, Microsoft en Starbucks werden opgericht tijdens het stagflatietijdperk van de jaren zeventig - een decennium waarin zich twee recessies voordeden en een van de ergste bearmarkten in de Amerikaanse geschiedenis. Niet veel later begon Steve Jobs in zijn garage met een computerbedrijfje, Apple.


De geschiedenis laat zien dat sterke bedrijven in zware tijden een manier vinden om te overleven en, sterker nog, om succesvol te zijn. De bedrijven die zich kunnen aanpassen aan moeilijke omstandigheden en daar sterker uitkomen, zijn vaak aantrekkelijke beleggingen voor de lange termijn.


Bottom-up, fundamenteel onderzoek is essentieel om een onderscheid te maken tussen de bedrijven die het in zich hebben om voorop te lopen in een marktherstel en de bedrijven die waarschijnlijk achter zullen blijven.


Veel bedrijven zijn begonnen in een volatiele markt

Bron: Capital Group. Per 30/6/23. Er is sprake van een bearmarkt als de S&P 500 van piek tot dieptepunt een koersdaling van 20% of meer vertoont. In alle andere periodes spreken we van een stierenmarkt of haussemarkt.

3 valkuilen die beleggers moeten zien te vermijden


Valkuil #1 De markten proberen te timen


Bij beleggen gaat het om tijd, niet om timing. Als u uw geld uit de markt haalt tijdens een neergang, kan het zijn dat u ook te laat weer instapt en dus niet optimaal profiteert van het herstel.


Laten we eens kijken naar het voorbeeld van de hypothetische belegging van US$ 10.000 in de S&P500 Index. Het bedrag wordt ingelegd op 1 juli 2013 en voor 10 jaar aangehouden. In deze periode zijn er twee bearmarkten, maar aan het eind van de rit wordt het geduld van de belegger beloond: de waarde van zijn portefeuille is bijna verdrievoudigd. Als die belegger zou hebben geprobeerd om de markt te timen en zelfs enkele van de beste dagen had gemist, zou dat de resultaten op lange termijn aanzienlijk hebben geschaad - en als je meer “goede” dagen mist, gaan er ook meer mogelijkheden aan je voorbij.


Voor beleggers die liever niet meteen al hun extra vermogen in één keer aan het werk willen zetten, zou ten tijde van volatiele markten “dollar cost averaging” (afgekort DCA, met regelmatige tussenpozen gelijke sommen geld beleggen) een goede overweging kunnen zijn. DCA tijdens een marktdaling biedt de mogeijkheid om meer aandelen te kopen tegen een lagere gemiddelde kostprijs. Wanneer de markten weer stijgen, kunnen die extra aandelen de waarde van de portefeuille verhogen.


Wie een paar van de beste dagen van de markt mist, loopt beleggingsresultaten mis.

Bronnen: RIMES, Standard & Poor’s. Per 30/6/23. Waarden in USD en exclusief de impact van dividenden. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.

Valkuil #2: Op basis van actuele negatieve nieuwsberichten concluderen dat dit geen goed moment is om te beleggen


De huidige economische en geopolitieke uitdagingen lijken misschien ongekend, maar de geschiedenis laat zien dat er altijd wel redenen zijn om niet te beleggen. Hoe negatief de krantenkoppen ook zijn, de langetermijntrend van de markt is altijd positief gebleken. Het is zelfs zo dat er zich vaak uitstekende beleggingsmogelijkheden voordoen wanneer beleggers juist geen reden voor optimisme zien.


Laten we eens kijken naar een hypothetische belegging in de S&P 500 op de dag dat Pearl Harbor werd gebombardeerd, 7 december  1941. Als iemand in de 10 jaren daarna was blijven beleggen, zou hij jaarlijks een rendement van gemiddeld 16% hebben ontvangen. Op dezelfde manier zou een hypothetische belegging van US$ 10.000 in de S&P 500 op 15 september  2008, de dag dat Lehman Brothers failliet ging, 10 jaar later zijn opgelopen tot een bedrag van ruim US$ 30.000. De geschiedenis kent vele voorbeelden hiervan.


Valkuil #3: Een te grote focus op de korte termijn


Marktvolatiliteit is vooral lastig om mee om te gaan als u zich richt op ups en downs op de korte termijn. U kunt beter wat verder naar de toekomst te kijken en u richten op de langetermijngroei van uw beleggingen en de vooruitgang die u hebt geboekt in de richting van uw doelen.


Kijk eens naar de onderstaande grafiek die dezelfde hypothetische belegging vanuit verschillende perspectieven laat zien. Veel beleggers kijken naar hun portefeuilles op de korte termijn en volgen het rendement over een korte periode. De langetermijnweergave toont precies dezelfde belegging over dezelfde periode, maar dan met de jaarlijkse verandering in de waarde van de belegde portefeuille. Als we zo kijken, zien we dat de kortetermijnschommelingen van de eerste grafiek in de loop van de tijd afvlakken en tekent er zich een duidelijk beeld af van een portefeuille die in waarde stijgt.


Een en dezelfde belegging, op twee manieren bekeken, levert een heel ander beeld op.

Bronnen: Standard & Poor's. Het kortetermijnbeeld staat voor de S&P 500 Index en geeft het maandelijkse totaalrendement weer van 30/6/13 tot 30/6/23. Langetermijnbeeld weergegeven door een hypothetische inleg van $10.000 in dezelfde index van 30/6/13 tot 30/6/23.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.