Categories
Aandelen wereldwijd
Vier trends bepalend voor opleving van de industrie
Gigi Pardasani
Investment Analyst
Dominic Phillips
Investment Analyst
Andrew Suzman
Equity Portfolio Manager

Caterpillar 797 trucks wegen maar liefst zo'n 600 ton en hebben banden die bijna vier meter hoog zijn, en dat is een indrukwekkend gezicht.


Bij een recent werkbezoek van het beleggingsteam van Capital Group kon het met eigen ogen zien hoe 797 ton materiaal van teerzandvelden in het noorden van Alberta, Canada, werden verplaatst om tot olie te worden verwerkt.


Zulke gigantische voertuigen zul je niet snel op de weg tegenkomen. Maar de kans is groot dat er binnenkort veel meer van dit soort trucks van de band zullen rollen vanwege de toenemende vraag naar nieuwe energiebronnen en zeldzame mineralen voor de productie van batterijen voor elektrische voertuigen en energieopslag.


Industrial truck

De race om nieuwe energiebronnen is een van de vier grote trends die de economieën en markten wereldwijd gaan veranderen: Energietransitie in de VS, energiezekerheid in Europa, reshoring van toeleveringsketens en hogere defensie-uitgaven. Deze meerjarige trends vormen de basis voor een supercyclus van kapitaalinvesteringen die mogelijkheden biedt voor een groot aantal industrietakken, leidt tot lagere energiekosten in de VS en de Amerikaanse verwerkende industrie nieuw leven kan inblazen.


“De goed gepositioneerde sectoren - van leveranciers van kapitaalgoederen tot luchtvaart- en defensiebedrijven - zijn de drijvende kracht achter deze trends, en toonaangevende bedrijven in veel van deze sectoren lijken klaar te zijn voor een periode van aanhoudende groei”, zegt beleggingsanalist Gigi Pardasani, die zich bezighoudt met Amerikaanse large-cap bedrijven.


Pardasani, equity portfolio manager Andrew Suzman en aandelenanalist Dominic Phillips delen hier hun visie op een mogelijk op handen zijnde opleving van de industrie.


1.  Stimuleren van de energietransitie in de VS


De groei van hernieuwbare energie is al zeker tien jaar een thema bij beleggen vanwege de dalende kosten van hernieuwbare energie. Vorig jaar streefde hernieuwbare energie de steenkoolproductie in de VS voorbij: windenergie, zonne-energie en waterkracht leverden 22% van de elektriciteit van het land.


Met de Inflation Reduction Act van 2022 en de Infrastructure and Investment Jobs Act van 2021 heeft de Amerikaanse overheid via belastingvoordelen en fiscale steunmaatregelen honderden miljarden dollars gestoken in de infrastructuur en uitbreiding van de Amerikaanse hernieuwbare energie-industrie.


“Bij hernieuwbare energie denken we vaak in eerste instantie aan elektrische auto's, maar het stroomverbruik in fabrieken en andere bedrijven speelt een grote rol in die transitie”, zegt Phillips, die zich als equity investment analyst bezighoudt met Amerikaanse technologiesystemen, nutsbedrijven en hernieuwbare energie. “Tegenwoordig is de overstap naar hernieuwbare energiebronnen economisch aantrekkelijk voor energiebedrijven, consumenten en de Amerikaanse economie in brede zin. En door deze stimuleringsmaatregelen krijgen beleggers op lange termijn zicht op een dalende kostencurve en een stijging van kapitaaluitgaven.”


De VS heeft miljarden uitgetrokken voor infrastructuur en hernieuwbare energie

industrial chart

Bronnen: Capital Group, Congressional Budget Office (CBO). De cijfers hierboven geven de totale geraamde overheidsuitgaven van het CBO weer, zoals samengesteld door Capital Group. Door afronding kunnen de totalen afwijken. CBO-ramingen voor beide wetsvoorstellen zijn van augustus 2022.

Deze wetten voorzien in financiering om het elektriciteitsnet te moderniseren, hoogspanningstransmissielijnen aan te leggen en voor de winning van de schaarse mineralen die nodig zijn voor de productie van batterijen voor de opslag van variërende energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. “Al deze stappen bieden mogelijkheden voor verschillende producenten van elektrische apparatuur, voor ondernemingen die een breed scala aan diensten aanbieden en voor ontwikkelaars van geavanceerde energieopslagsystemen op batterijen,” aldus Pardasani.


Wat echter nog onvoldoende wordt onderkend, is dat dit uiteindelijk een transformatie kan betekenen voor de Amerikaanse verwerkende industrie en de economie in bredere zin.


In tegenstelling tot steenkool of aardgas brengen hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie nauwelijks variabele kosten met zich mee. “Als de infrastructuur eenmaal staat, zijn er alleen nog maar minimale onderhoudskosten aan verbonden,” legt Phillips uit. “Hierdoor zou de prijs van elektriciteit in de VS kunnen dalen en dit zou een groot concurrentievoordeel betekenen voor een groot aantal bedrijven, van staal en textiel tot consumptiegoederen en chemische producten.”


Dit heeft vervolgens een positief effect op de groei van het BBP van de VS. Een scherpe daling van de energieprijzen zou volgens Pardasani een enorme boost kunnen geven aan de productiviteit. Pardasani: “Dat komt omdat elektriciteit de belangrijkste vaste kostenpost is voor een fabrikant, voor het winnen van olie en gas en ook voor de metaalindustrie en de mijnbouw. Als de energiekosten met 90% zouden dalen, zijn er enorme productiviteits- en margewinsten mogelijk die weer kunnen worden omgezet in hogere lonen en meer kapitaalinvesteringen. Ik kan me zo voorstellen dat 'groei' en 'Made in the USA' weer in een adem genoemd zullen worden.”


2. Europa is op zoek naar energiezekerheid


Europa loopt met de transitie naar hernieuwbare energie voor op de VS. Maar door de oorlog in Oekraïne heeft het veiligstellen van de energievoorziening nu de hoogste prioriteit, omdat Rusland de toevoer van olie en gas naar Europa heeft afgesneden. “We zitten nu in een wereldwijde energiecrisis die vooral in Europa sterk wordt gevoeld,” zegt Phillips.


Hierdoor staat energiezekerheid weer volop in de belangstelling. In Europa streven de landen ernaar om minder afhankelijk te zijn van instabiele regimes en zijn ze druk op zoek naar andere bronnen.


Producenten van vloeibaar aardgas (LNG) zouden hier flink hun voordeel mee kunnen doen - vooral de in de VS gevestigde LNG-bedrijven, die wereldwijd tot de producenten met de laagste kosten behoren.


Zo heeft Cheniere Energy onlangs aangekondigd dat het de komende drie jaar 8 miljard dollar zal uitgeven aan de uitbreiding van zijn grote LNG-installatie in Corpus Christi, Texas. Ruim 70% van de LNG van Cheniere gaat nu naar Europa, terwijl dat een jaar geleden nog maar zo'n 40% was. “Veel landen hebben nu gezien dat hun nationale veiligheid afhangt van stabiele energieleveringen,” zegt equity portfolio manager Andrew Suzman. “Dit zal veel gevolgen hebben voor de energiesector en de bedrijven die de infrastructuur moeten bouwen.”


Caterpillar maakt bijvoorbeeld pijpenleggers en andere materialen die worden gebruikt bij het transport van aardgas tussen de bron en een installatie en vervolgens offshore. Pardasani: “Het bedrijf levert machines en voertuigen die tegemoetkomen aan de behoefte aan energiezekerheid en aan de energietransitie.”


3. Reshoring van toeleveringsketens


Net zoals veel landen streven naar meer zekerheid in hun energievoorziening, zijn veel bedrijven bezig met het zekerstellen van hun toeleveringsketens door die dichter bij huis en de eindmarkten te brengen.


Decennialang draaide alles om maximale efficiency en minimale kosten en was globalisering de trend. Door de lockdowns tijdens de coronapandemie en toenemende geopolitieke spanningen tussen de VS en China kampten bedrijven echter met verstoringen in de toeleveringsketen.


Bedrijven uit diverse industriële sectoren zouden kunnen bijdragen aan de uitbouw van de infrastructuur

Infographics

Bronnen: Capital Group, The Global Industry Classification Standard (GICS), MSCI. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de grootste bedrijven (gerangschikt naar afnemende marktwaarde) binnen de MSCI All Country World Index die tot de GICS-subsectoren behoren en producten en/of diensten leveren die naar verwachting zullen bijdragen aan de hierboven genoemde kapitaaluitgaven. Per 17/01/23.

De pandemie was een wake-up call: de overheid deed het land op slot en daardoor liepen de toeleveringsketens vast. En toen de economie weer op gang kwam, waren die problemen niet zomaar meteen opgelost. Bedrijven werden zich bewust van het belang van meer lokale leveranciers en ook dat het verstandig was om in te leveren op maximale efficiëntie en te kiezen voor enige mate van redundatie, mochten er zich in de toekomst opnieuw verstoringen voordoen.


“Fabrikanten zagen in dat er meer veerkracht nodig was, dat wil zeggen zichtbaarheid in hun toeleveringsketen, de flexibiliteit om de productietypen te veranderen en om te monitoren op afstand,” aldus Pardasani. “Veerkracht betekent ook dat je een back-upplan moet hebben voor het geval er iets gebeurt met de installatie, een leverancier of met werknemers.”


In januari maakte de Koreaanse fabrikant van zonnepanelen Hanwha Q CELLS plannen bekend voor de bouw van een productiecomplex van 2,5 miljard dollar in Georgië. En afgelopen december maakte Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) plannen bekend om 12 miljard dollar te besteden aan de bouw van een tweede chipfabriek in Arizona, die in 2024 operationeel moet zijn. TSMC bouwt ook een halfgeleiderfabriek in Japan en heeft plannen om in Europa in infrastructuur te investeren.


Intel bouwt een onderzoeksfaciliteit in de buurt van Plateau de Saclay in Frankrijk. Het bedrijf had bekendgemaakt het Europese hoofdkwartier voor high performance computing en artificial intelligence design in Frankrijk te vestigen. En Europa heeft zelf onlangs LNG-terminals geopend aan de Duitse noordkust voor de invoer vanuit de VS en andere landen.


Wanneer bedrijven nieuwe fabrieken bouwen, proberen zij deze kosten deels te compenseren door de nieuwste en meest efficiënte technologie in te zetten. Zo ontwikkelt bijvoorbeeld het Japanse bedrijf Keyence sensoren, visiesystemen en meetinstrumenten voor automatisering bij diverse productieprocessen en produceert SMC pneumatische en elektrische apparatuur op het gebied van automatisering.


In de VS levert Rockwell Automation besturingssystemen, software en apparatuur voor automatisering aan een groot aantal fabrieken, waaronder veel autofabrikanten. Pardasani: “Rockwell is met name actief op het gebied van zonne-energie. Zij willen met zonne-energie net zoveel bereiken als zij eerder in de auto-industrie hebben gedaan.”


4. Hogere defensie-uitgaven


Geopolitieke spanningen leiden niet alleen tot een noodzaak tot reshoring van toeleveringsketens, maar ook tot een stijging van defensie-uitgaven over de hele wereld. De oorlog in Oekraïne vestigt de aandacht op een trend die al jaren een stijgende lijn vertoont. Grote landen zoals Duitsland en Japan en andere ontwikkelde landen hebben al aangekondigd hun defensiebudgetten aanzienlijk te willen verhogen.


De regering-Biden heeft onlangs aan het Congres toestemming gevraagd om F-16 gevechtsvliegtuigen ter waarde van 20 miljard dollar aan Turkije te verkopen en heeft eveneens goedkeuring gevraagd voor een soortgelijke verkoop van F-35 gevechtsvliegtuigen aan Griekenland. In december is Raytheon Technologies begonnen met het leveren van defensiematerieel aan Oekraïne en andere Europese landen.


“We leven in een wereld met toegenomen geopolitieke spanningen,” zegt Suzman. “Hoe betreurenswaardig dit ook is, het biedt eveneens mogelijkheden voor leveranciers van defensiematerieel die hun zaken goed op orde hebben. Ik denk dat de defensiebudgetten vanaf nu alleen nog maar verder zullen worden verruimd.”


Natuurlijk is de ene wapenproducent de andere niet en niet elk bedrijf in de defensie-industrie zal hiervan profiteren. Het gaat erom een duidelijk beeld te hebben welke bedrijven het meest effectief zijn in hun innovaties, in hun bedrijfsvoering en in hun aanpak van problemen, zoals in de toeleveringsketen.


Defensiekosten stijgen door toenemende internationale spanningen

Chart industrial military

Bronnen: Capital Group, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). De ramingen van de defensie-uitgaven wereldwijd komen van SIPRI en zijn uitgedrukt in USD, geïndexeerd tot 2020. Per 31 december 2021.

Conclusie: hogere kapitaaluitgaven (capex) stimuleren groei


“Geheel in strijd met de sombere berichtgeving in de media zie ik reden voor optimisme en spannende mogelijkheden voor bedrijven, zelfs als er zich een recessie aandient,” aldus Pardasani.


Misschien heeft de productiesector de recessie ook al achter de rug. “Waar de digitale sector en de dienstensector na de pandemie weer opbloeiden, is de productiesector de crisis en de lockdowns nog lang niet te boven gekomen. Ze moesten personeel laten gaan, zaten met torenhoge kosten en stagnatie in de toeleveringsketen. “Bedrijven met een sterke positie hebben nu veelal een goede waardering en maken een sterke groei door.”


Hogere kapitaaluitgaven kunnen een nieuwe impuls geven aan de industrie

Chart industrial capex

Bronnen: Capital Group, FactSet, MSCI. In USD. Alle cijfers zijn ramingen van FactSet, inclusief de verwachte cijfers voor 2023-2024, per 10 januari 2023. "De andere hierboven genoemde sectoren" hebben betrekken op het totaal aan geraamde kapitaaluitgaven voor basisconsumptiegoederen, gezondheidszorg, vastgoed en financials.

Chart industrial capex

De potentiële voordelen op lange termijn zijn niet beperkt tot de industriële sector. Bedrijven in de energiesector, metaal en mijnbouw en de verwerkende industrie die flexibel meebewegen en de juiste investeringen doen, kunnen profiteren van een duurzame groeicyclus.


“Al ruim tien jaar ligt de focus bij beleggingen op technologie en consumentenbedrijven in de digitale economie. Veel bedrijven zagen grote kapitaalinvesteringen vaak als iets negatief, maar je kunt de nieuwe economie niet opbouwen zonder oude industrieën,” benadrukt Pardasani. “Het kan zijn dat veel mensen onderschatten hoe groot het potentieel is van grootschalige kapitaaluitgaven om de winstgroei voor de komende jaren te stimuleren.”Gigi Pardasani is equity investment analyst en houdt zcih bezig met large cap industrials. Ze heeft 12 jaar ervaring in de beleggingsbranche en werkt inmiddels zes jaar voor Capital Group (per 31/12/22) Jody heeft een MBA van Stanford en een BA van Princeton.

Dominic Phillips is equity investment analyst en houdt zich bezig met onderzoek naar Amerikaanse technologiesystemen, nutsbedrijven en renewables. Hij heeft 13 jaar ervaring in de beleggingsbranche en werkt inmiddels zes jaar voor Capital Group (per 31/12/22) Hij heeft een MBA van Harvard en een BA van Georgetown. 

Andrew Suzman is equity portfolio manager bij Capital Group en werkt al 25 jaar in de beleggingsbranche. Hij heeft een MBA van Harvard en een BA in Political Economy van Tulane.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.

Marketingcommunicatie

Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst. De informatie op deze website is niet bedoeld als aanbod of aansporing tot het kopen of verkopen van effecten of voor het verstrekken van beleggingsadvies. Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. De American Funds zijn niet geregistreerd voor verkoop buiten de Verenigde Staten.

Hoewel Capital Group alle redelijke inspanningen doet om informatie te verkrijgen van externe bronnen die zij betrouwbaar acht, kan Capital Group niet instaan voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie of deze garanderen.

De informatie in dit document is van algemene aard en houdt geen rekening met uw specifieke doelstellingen, financiële situatie of behoeften. Voordat u op basis van deze informatie handelt, moet u eerst overwegen of deze informatie toepasselijk is, met het oog op uw eigen doelstellingen, financiële situatie en behoeften.

De informatie op deze website is opgesteld door Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), die onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF” - toezichthouder op de Luxemburgse financiële sector) en haar dochterondernemingen, voor zover van toepassing (“Capital Group”).

In Hongkong is deze kennisgeving opgesteld door Capital International, Inc., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Californië, Verenigde Staten. De ondernemingen hebben een beperkte aansprakelijkheid.

In Singapore is deze kennisgeving opgesteld door Capital Group Investment Management Pte. Ltd., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Singapore. Deze advertentie of publicatie is niet beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore. Evenmin is deze beoordeeld door enige andere toezichthouder.

In Australië is deze kennisgeving gepubliceerd door Capital Group Investment Management Limited (ACN 164 174 501 AFSL No. 443 118), een onderneming van Capital Group, kantoorhoudend in Suite 4201, Level 42 Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney, NSW 2000 Australië.