Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Rentevoet
Loopt het tijdperk van het makkelijke geld ten einde?
David Hoag
Portefeuillebeheerder voor vastrentende beleggingen
Darrell Spence
Econoom
Diana Wagner
Equity Portfolio Manager

Met een rente die al ruim 40 jaar een neerwaartse tendens vertoont konden beleggers profiteren van wind in de rug en een van de grootste bullmarkten in de geschiedenis. Maar wat gebeurt er als de rente ineens omhoog gaat en de inflatie naar een niveau stijgt dat sinds de jaren tachtig niet meer is voorgekomen? We gaan het zien.


Nu de Amerikaanse Federal Reserve en vele andere centrale banken wereldwijd hebben aangekondigd de rente te verhogen en de stimuleringsmaatregelen af te bouwen, staan beleggers voor een belangrijke vraag: Loopt het tijdperk van het makkelijke geld ten einde? En zoals meestal het geval is op de financiële markten is het antwoord hierop niet zomaar 'ja' of 'nee'.


"Het is waarschijnlijk het einde van gratis geld, maar ik denk niet dat het het einde is van gemakkelijk geld," zegt portefeuillebeheerder David Hoag, die de Fed nauwlettend volgt. "Centrale banken zullen doen wat ze moeten doen om de inflatie onder controle te krijgen, maar ik denk niet dat ze kunnen voorkomen dat de reële economie pijn gaat doen.


Vrije val: De rentetarieven zijn gedaald in het tijdperk van gemakkelijk geld

10 years T yields graph

Bronnen: Federal Reserve, Refinitiv Datastream. Per 11 april 2022.

De Fed zal bijvoorbeeld de streefrente voor de federale fondsen waarschijnlijk niet verhogen naar het historische langetermijngemiddelde van iets minder dan 5,0%.'' Het belangrijkste rentetarief van de Fed - bepalend voor de dagrente van Amerikaanse banken en van invloed op veel andere vormen van kredietverlening - ligt momenteel tussen 0,25% en 0,50% na de renteverhoging van vorige maand.


Hoag denkt dat de Fed de rente niet verder zal laten oplopen dan rond de 2,0%. ''Dat is weliswaar een forse stijging ten opzichte van waar we nu staan, maar historisch gezien is het nog steeds vrij laag. Een hogere rente houdt denk ik een risico in dat de V.S. in een recessie belandt.''


Momenteel zijn de marktverwachtingen hoger dankzij optimistische uitspraken van de Fed in de afgelopen paar weken. De futuresmarkt rekent op een rente van 3,0% tegen maart 2023 en daarbij op een verhoging met 50 basispunten tijdens de tweedaagse vergadering van de Fed van 3 mei.


Fed zal rente naar verwachting fors verhogen

Fed Fund Rate Path

Bronnen: Capital Group, Chicago Mercantile Exchange. Streefcijfer Federal funds gebaseerd op een waarschijnlijkheidsanalyse van de futuresprijzen voor fed funds zoals berekend door de Chicago Mercantile Exchange. Per 14 april 2022.

In de afgelopen 14 jaar heeft de Fed de tot dan toe nog nooit eerder vertoonde stap gezet om haar belangrijkste beleidsrente tot bijna nul te verlagen - eerst als reactie op de wereldwijde financiële crisis van 2007-2009 en vervolgens om de Amerikaanse economie tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Massale steunprogramma's voor het opkopen van obligaties dienden ook om de langetermijnrente kunstmatig laag te houden.


"Je kunt geld niet eeuwig op nul rente houden," zegt Darrell Spence, econoom bij Capital Group. "We zitten nu aan het einde van deze periode van nultarieven en balansverruiming, maar ik denk niet dat dit de laatste keer is geweest."


De ''gemakkelijke weg'' kiezen


Spence: ''De Fed, de Europese Centrale Bank en andere centrale banken hebben de "gemakkelijke weg" gevonden voor het aanpakken van zware financiële crises en het zou getuigen van naïviteit om te denken dat ze die niet weer zullen nemen als de volgende crisis zich aandient.


Als we later hierop terugkijken, zullen we vast vinden dat we dit om meerdere reden niet goed hebben aangepakt. Maar op dit moment zie ik niet wat we anders hadden kunnen doen of hoe we het in de toekomst anders zouden kunnen doen. Als je bij dit soort monetair beleid de geest uit de fles laat, krijg je hem niet zomaar gemakkelijk weer erin.''


Ondertussen moeten beleggers rekening houden met verdere volatiliteit omdat door de hoge inflatie, het strakkere monetaire beleid en de oorlog in Oekraïne de markten nog steeds worden verstoord. Volgens Spence is het risico van een recessie groter voor Europa, omdat Europa zich dichter bij de oorlog bevindt en afhankelijk is van Russische energie, maar ook de Amerikaanse economie vertraagt vanwege de onderbroken toeleveringsketens en de hogere consumentenprijzen


Spence denkt niet dat er een Amerikaanse recessie op komst is, maar hij schat de kans op een economische terugval op 25% tot 30% tegen 2023, vooral als de Fed in de tussentijd de rente verder verhoogt.


Wat zijn de gevolgen van lage groei en stijgende rente voor beleggingen?


Rekening houden met alle scenario's


Ondanks de vrees van beleggers voor een krapper monetair beleid hebben Amerikaanse aandelen en obligaties eerdere perioden van stijgende rentetarieven goed doorstaan. De S&P 500 heeft sinds 1964 in 10 van dit soort perioden een gemiddeld rendement van 7,7% behaald. Obligaties hebben zich ook goed gehouden: de Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index heeft een gemiddeld rendement van 3,9% opgeleverd gedurende zeven cycli van renteverhogingen, die teruggaan tot 1983.


De eerste periode van aanpassing kan moeilijk zijn, zoals we hebben gezien in het eerste kwartaal van dit jaar, toen de S&P 500 met 4,6% daalde. Obligaties hadden hun slechtste kwartaal in 20 jaar, met een daling van 5,9%. Maar over langere perioden blijken de markten zich aan te passen, en met name beleggers in obligaties hebben geprofiteerd van de mogelijkheid om weer tegen hogere rendementen te beleggen.


Amerikaanse aandelen presteerden in het verleden vaak goed bij stijgende rente

sp500 returns vs rising

Bronnen: Capital Group, Refinitiv Datastream, Standard & Poor's, U.S. Federal Reserve. Rendementen S&P 500 vertegenwoordigen totale rendementen op jaarbasis.

Uiteraard geldt bij deze gegevens het gebruikelijke voorbehoud dat in het verleden behaalde resultaten geen voorspelling inhouden voor rendement in de toekomst. En we hebben natuurlijk ook nog nooit eerder meegemaakt dat centrale banken hun balans sterk afbouwen - veel meer dan na de wereldwijde financiële crisis - en tegelijkertijd de rente vanaf het nulpunt verhogen (of, in het geval van de ECB, zelfs vanaf een negatief niveau). Er kan veel misgaan.


Die onzekerheid maakt het opbouwen van een portefeuille, waarbij rekening wordt gehouden met alle scenario's, des te belangrijker, aldus portefeuillebeheerder Diana Wagner.


Voor actieve beleggers is de sleutel om door moeilijke periodes te navigeren het vinden van aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven die meer omzet en winst kunnen genereren, ongeacht het economische klimaat, legt Wagner uit.


Wagner: "In dit klimaat is er minder draagvlak voor businessmodellen die niet binnen een redelijke termijn winstgevend kunnen worden.'' Dit in tegenstelling tot vorig jaar toen onrendabele techbedrijven in de lift zaten.


Dat betekent niet dat techaandelen het niet goed zullen doen. Sterker nog, de informatietechnologiesector heeft tijdens de laatste vier perioden van stijgende rente solide rendementen gegenereerd. Maar het is belangrijk om selectief te zijn.


Welke sectoren presteren het best wanneer de rente stijgt?

Rate Height Cycle Vs Sector rtns chart

Bronnen: Capital Group, Refinitiv Datastream, S&P 500. De referentieperiodes voor de renteverhogingen zijn februari 1994-februari 1995, juni 1999-mei 2000, juni 2004-juni 2006, en december 2015-december 2018. Berekeningen van het gemiddelde rendement zijn gebaseerd op het totale rendement op jaarbasis.

Wagner noemt Microsoft, UnitedHealth en Marsh & McLennan als voorbeelden van bedrijven die in het verleden hebben laten zien dat ze ook bij tegenwind overeind bleven.


"In een markt waar groei mogelijk schaars is," voegt ze eraan toe, "geef ik de voorkeur aan bedrijven die een bewezen staat van dienst hebben in het realiseren van hun eigen groei - bedrijven met een hoog rendement op eigen vermogen, lage inputkosten voor grondstoffen en een sterk prijsstellingsvermogen."


Bovendien zijn waarderingen uiterst belangrijk.


"Ik denk dat het tijdperk van geen aandacht besteden aan waarderingen voorbij is," zegt Wagner.David Hoag is portefeuillebeheerder voor vastrentende beleggingen bij Capital Group en is 31 jaar werkzaam in de branche. Hij heeft een MBA van de University of Chicago en een BA van Wheaton College.

Darrell R. Spence is econoom bij Capital Group. Zijn ervaring in de beleggingsbranche heeft hij bij Capital Group opgedaan, waar hij inmiddels 29 jaar werkzaam is. Hij heeft een bachelor in Economie van Occidental College waar hij cum laude is afgestudeerd en is lid van Phi Beta Kappa en Omicron Delta Epsilon. Hij is Chartered Financial Analyst® en is lid van de National Association for Business Economics. Darrell is gevestigd in Los Angeles.

Diana Wagner is equity portfolio manager bij Capital Group en werkt 23 jaar in de beleggingsbranche. Ze heeft een MBA van de Columbia Business School en een bachelor in Kunstgeschiedenis van Yale University


De marktindexen worden niet beheerd en hebben dus geen kosten. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in een index beleggen.

 

S&P 500 is een index die is samengesteld op basis van marktkapitalisatie en de resultaten van ongeveer 500 courante aandelen.

 

S&P 500 is een product van S&P Dow Jones Indices LLC en/of haar dochterondernemingen en is onder licentie verstrekt voor gebruik door Capital Group. Copyright © 2022 S&P Dow Jones Indices LLC, een divisie van S&P Global, en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Geheel of gedeeltelijk herdistribueren of reproduceren is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van S&P Dow Jones Indices LLC.

 

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index vertegenwoordigt de Amerikaanse markt voor vastrentende investment-grade obligaties.  

 

BLOOMBERG® is een handels- en servicemerk van Bloomberg Finance L.P. en haar dochterondernemingen (gezamenlijk "Bloomberg"). Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg bezitten alle eigendomsrechten van de Bloomberg Indices. Bloomberg noch de licentiegevers van Bloomberg keuren dit materiaal goed of onderschrijven het, of garanderen de juistheid of volledigheid van de hierin opgenomen informatie, of geven enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de hiermee te behalen resultaten en zijn, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor letsel of schade die hieruit voortvloeit.

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.

Marketing communication

Past results are not a guarantee of future results. The value of investments and income from them can go down as well as up and you may lose some or all of your initial investment.

The information included on this site is of a general nature, and is not intended to provide investment, tax or other advice, or to be a solicitation to buy or sell any securities. It does not take into account your objectives, financial situation or needs. Before acting on the information you should consider its appropriateness, having regard to your own investment objectives, financial situation and needs. While Capital Group uses reasonable efforts to obtain information from third-party sources which it believes to be accurate, this cannot be guaranteed.

Statements attributed to an individual represent the opinions of that individual as of the date published and may not necessarily reflect the view of Capital Group or its affiliates. American Funds are not registered for sale outside of the United States.

This communication is issued by Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, unless otherwise specified, and is distributed for information purposes only. CIMC is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF” – Financial Regulator of Luxembourg) and is a subsidiary of the Capital Group Companies, Inc. (Capital Group).