Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Valuta's
De voors en tegens van Bitcoin
Mark Casey
Equity Portfolio Manager
Douglas Upton
Equity Investment Analyst

Nog nooit eerder genereerde een nieuwe technologische ontwikkeling in zo'n korte tijd zoveel aandacht als Bitcoin.


In het debat over Bitcoin - en de cryptohausse die daarop volgde - lopen de meningen sterk uiteen: voorstanders zien het als de valuta van de toekomst, sceptici vergelijken het met een klassiek piramidespel. De gemoederen lopen op en er staat ook steeds meer op het spel: De marktkapitalisatie van het crypto-universum is gestegen van ruwweg 200 miljard dollar in 2019 tot meer dan 2,2 biljoen dollar eind 2021.


De snelle groei van de crypto-industrie heeft ook onder de beleggingsprofessionals van Capital Group de discussie aangewakkerd. Deze discussie willen wij graag met u delen: twee van de knapste koppen van Capital gaan met elkaar in gesprek over de voor- en nadelen van Bitcoin.


Portefeuillebeheerder Mark Casey verdedigt de “voors” van Bitcoin, aandelenanalist Douglas Upton volgt al jarenlang de metaalsector en mijnbouw en hij beargumenteert de “tegens”.


Laten we maar meteen beginnen met misschien wel de moeilijkste vraag:


Hoe kunnen beleggers, gezien de volatiliteit van Bitcoin, een redelijke prijs voor het product bepalen?


Mark Casey: De waardering van Bitcoin is in feite een paradox. Enerzijds is het een vermogensbestanddeel dat nooit winst kan opleveren en dat, zoals alle vermogensbestanddelen die nooit winst kunnen opleveren, een intrinsieke waarde van nul heeft. Je kunt geen contante-waardeberekening maken van de cashflow van Bitcoin, net zoals het niet mogelijk is om een contante-waardeberekening te maken van goud, een Stradivarius-viool, beeldende kunst of andere verzamelobjecten. Als iets geen inkomsten kan genereren, is het slechts waard wat anderen ervoor willen geven. En in die zin is de waardering volkomen arbitrair.


Aan de andere kant denk ik dat Bitcoin wel eens een van de meest waardevolle bezitingen ter wereld kan worden. En de reden daarvoor is dat de unieke kenmerken van Bitcoin bijna zonder uitzondering interessant zijn voor iedereen die met geld te maken heeft.


1. Niemand kan meer Bitcoins bijmaken. Het aanbod is en blijft beperkt tot 21 miljoen Bitcoins, en dat betekent dat niemand en ook geen enkele overheid je positie kan afzwakken door er meer bij te drukken.


2. Bitcoin is de enige geldvorm waarbij er geen regels van bovenaf kunnen worden opgelegd. Bitcoin kan door iedereen die toegang heeft tot internet worden gebruikt, en niemand kan je ervan weerhouden om een transactie te verzenden of te ontvangen.


3. Het is geen geld waar zomaar beslag op kan worden gelegd. Je Bitcoin is eigenlijk gewoon een wachtwoord. Je kunt het onthouden of noteren en er wereldwijd de grens mee overgaan. Anders dan bij geld op je bankrekening kan er geen beslag op worden gelegd door de overheid of schuldeisers.


Aangezien de helft van de wereldbevolking in een land leeft met een autoritair regime dat mensen toegang tot het financieel systeem kan ontzeggen of rechtstreeks geld van hun bankrekening kan halen, denk ik dat er een enorme aantrekkingskracht uitgaat van dit soort middelen. Wereldwijd is er zo'n 600 biljoen dollar aan vermogen. Als Bitcoin daar een groter aandeel in krijgt, kan de koers flink omhoog gaan.


Douglas Upton: Eigenlijk ben ik wel jaloers. Ik zou willen dat ik iets had bedacht dat deelbaar is, waarvan de regels niet kunnen worden veranderd, en waarvan het aanbod beperkt is - en dat ik dan mensen zou kunnen overhalen om het van me te kopen. Ik denk oprecht dat iedereen me voor gek zou hebben verklaard. Mark plaatst Bitcoin in dezelfde categorie als kunst en exclusieve violen. Je kunt altijd vraagtekens zetten bij de getaxeerde waarde, maar feit blijft dat het om schaarse producten gaat. De schaarste van Bitcoin daarentegen is kunstmatig, het is gewoon door iemand bedacht.


Bitcoin is oorspronkelijk opgezet als een manier om geld via internet te versturen, maar dat is best wel een gedoe. Het is allesbehalve efficiënt. En op een gegeven moment veranderde dit concept in: “Een opslagplaats van waarde.” Als analist houd ik me al decennialang bezig met goud en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ik dit al eens eerder heb gezien.

“De financiële markten hebben geen Bitcoin nodig, maar Bitcoin heeft wel de financiële markten nodig.”


Mijn eerste baan was bij de grootste goudhandelaar ter wereld. Daar zeiden we altijd: "Als iedereen 5% van zijn of haar vermogen in goud zou stoppen, zou de goudprijs veel hoger zijn." Nu hebben we Bitcoin. En daarvoor geldt hetzelfde.


De prijs van Bitcoin wordt bepaald door de financiële markten: door mensen die Bitcoin kopen, louter omdat zij denken dat anderen hiervoor in de toekomst meer zullen betalen. Dat klinkt verdacht veel als een piramidespel, vind ik. De financiële markten hebben geen Bitcoin nodig, maar Bitcoin heeft wel de financiële markten nodig. Mensen kunnen er veel geld mee verdienen en ook veel geld mee verliezen, maar het is praktisch onmogelijk om Bitcoin rationeel te waarderen.


Waardoor stijgt de koers van Bitcoin?

Bitcoin P and C Price chart

Bronnen: Capital Group. Per 19 december 2021.

 


Biedt Bitcoin een doeltreffende bescherming tegen inflatie?


Casey: Ik denk dat Bitcoin een uitstekende inflatiehedge zal blijken te zijn. Wereldwijd is er ongeveer 100 biljoen dollar aan vermogen in verschillende vormen van contant geld. Al dat geld verliest mettertijd aan koopkracht omdat regeringen doorgaans sneller fiatvaluta drukken dan dat de economie groeit.


Van de circa 125 biljoen dollar aan obligaties heeft zo'n 20 biljoen een negatief rendement, dus beleggers weten dat ze geld zullen verliezen. Er zijn veel meer obligaties waarbij de inflatie waarschijnlijk hoger zal zijn dan de coupon. Beleggers denken dus dat zij 3% krijgen, maar in feite verliezen zij juist 3% als de inflatie op 6% uitkomt.

“Bitcoin is tot nu toe de enige geldvorm waarbij je het monetaire beleid niet kunt veranderen en je niet kunt bijdrukken.”


Sommige mensen zullen naar hun portefeuille kijken en zeggen: “Het zou mooi zijn om iets te bezitten dat in de loop der jaren zijn waarde kan behouden of zelfs kan stijgen”. Zij kijken naar hun bankrekeningen en vragen zich af waarom zij nu minder koopkracht hebben in fiatvaluta. (Het antwoord is geld bijdrukken.) Een deel van deze beleggers komt uit bij Bitcoin, omdat de cryptomunt tot nu toe de enige geldvorm is waarbij je het monetaire beleid niet kunt veranderen en je niet kunt bijdrukken.”


Upton: Allereerst, een negatieve rente is iets dat zelden voorkomt. Het aanhouden van fiatvaluta levert je normaal gesproken rente op. Marks argument houdt alleen steek in een wereld met negatieve reële rentetarieven. Dat gaat weliswaar op voor de huidige omstandigheden, maar de geschiedenis wijst uit dat reële rentetarieven meestal positief zijn.


Ten tweede, als je valutarisico's wilt vermijden, dan is het juist belangrijk om je geld uit die valuta te halen. Als je bijvoorbeeld in Libanon bent en het de Libanese pond is net gekelderd, dan maakt het niet uit of je nu in goud, Bitcoin, de Amerikaanse dollar of in vastgoed in New York bent gestapt.


Ten derde zijn er tal van materiële activa die goed kunnen werken als inflatiehedge, waaronder bijna elke grondstof die je maar kunt bedenken. Grondstoffen zijn al vele cycli lang een goede inflatiehedge. Het punt is dat je keuzemogelijkheden hebt en dat je ook kunt kiezen voor producten die al veel langer dan Bitcoin hebben bewezen wat ze waard zijn.


Is Bitcoin-mijnbouw slecht voor het milieu?


Upton: Bitcoin-mijnbouw verbruikt meer elektriciteit dan bijvoorbeeld een land als Nederland, en de meeste landen streven er juist naar om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Als energie voor iets anders wordt gebruikt dan voor levensonderhoud, dan vind ik dat een bedenkelijke zaak en iets waar we goed over moeten nadenken.


Verschillende ramingen laten zien dat Bitcoin-mijnbouw meer dan 100 terawattuur aan elektriciteit per jaar verbruikt. Zelfs als je die energie in een goedkoop elektriciteitssysteem inkoopt, kost dat 3 tot 4 miljard dollar per jaar. We moeten dit bedrag, evenals de andere kosten die samenhangen met Bitcoin-mijnbouw, zien als een negatieve overdracht, die te vergelijken is met waardevermindering van valuta. Dat is niet iets wat we buiten beschouwing kunnen laten.


Als maatschappij moeten we ons afvragen: Wat is de toegevoegde waarde van Bitcoin die zulke hoge kosten en zo'n grote ecologische voetafdruk rechtvaardigt? Zoals ik het zie, genereert Bitcoin alleen waarde voor een zeer beperkt aantal mensen. Het komt de planeet ten goede als we hier nee tegen zeggen, omdat we het echt niet nodig hebben.


 


Energieverbruik in Bitcoin-mijnbouw is hoger dan in sommige landen als geheel

BTC Power Demand Chart

Bronnen: Capital Group, Cambridge Centre for Alternative Finance, U.S. Energy Information Association (EIA). "TWh" staat voor terawattuur. De laatst beschikbare cijfers per land zijn van 2019; het geschatte energieverbruik van Bitcoin is gebaseerd is op het energieverbruik gedurende 12 maanden, vanaf november 2021. De Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index geeft een realtime schatting van het totale elektriciteitsverbruik van het Bitcoin-netwerk.

Casey: Ik denk dat het energieverbruik van Bitcoin juist erg meevalt. De software die het systeem aanstuurt draait hoe dan ook optimaal, geheel los van het aantal miners, de prijs van computerchips, de prijs van energie, of de prijs van Bitcoin. Het systeem is flexibel en stelt zich op basis van deze variabelen naar boven en beneden bij.


In vergelijking tot andere industriële activiteiten is Bitcoin juist een van de groenste industrieën op aarde. En mining wordt ook steeds groener, omdat Bitcoin-delvers bij uitstek in staat zijn om te profiteren van fluctuerende energiebronnen, zoals een tijdelijk overschot aan waterkracht tijdens het regenseizoen.


Bitcoin-delvers verbruiken momenteel een tiende van 1% van alle energie wereldwijd. Dus dat betekent dat 99,9% van alle energie naar andere dingen gaat. Zelfs in een zeer rooskleurig scenario, waarin Bitcoin de komende 10 jaar tot 1,5 miljoen dollar per munt stijgt, verbruiken de miners nog steeds minder dan 1% van alle energie wereldwijd. Het energieverbruik van Bitcoin is te verwaarlozen. Het zal nooit om meer gaan dan een afrondingsverschil.


Hoe groot is het risico dat overheden Bitcoin gaan verbieden?


Upton: Ik denk dat er een zeer reëel risico bestaat dat overheden uiteindelijk zullen besluiten om Bitcoin en andere cryptocurrencies te verbieden of het gebruik ervan ernstig te beperken. We hebben het al zien gebeuren in China, en het zou ook elders kunnen gebeuren als regeringen het gevoel hebben dat ze hun grip op het financiële systeem kwijtraken.


Mark wees me erop dat in het verleden dit zich ook al eens heeft voorgedaan. In 1933 verbood de Amerikaanse regering het particulier bezit van goud. Tijdens de Grote Depressie, de economische crisis die volgde op de Beurskrach, greep de Amerikaanse overheid elke manier aan om de geldvoorraad en de kosten daarvan onder controle te krijgen. Voor regeringen en centrale banken is het verlies van controle ontoelaatbaar. Dat is overal zo, niet alleen in de VS.


Bitcoin had een snelle opmars, maar kan net zo goed weer kelderen.


Casey: Ik ben het met je eens dat er vast regeringen zijn die Bitcoin willen verbieden. Dit zou weleens de grootste uitdaging voor Bitcoin kunnen worden en het begin van een neerwaartse trend die mogelijk meerdere jaren aanhoudt, maar niet het einde betekent. Ik denk niet dat overheden Bitcoin kunnen uitbannen - en pogingen voor een verbod zouden er misschien juist toe leiden dat mensen die toch al weinig ophebben met verregaande overheidsbemoeienis, helemaal ervoor gaan.


Bitcoin is juist met een gedecentraliseerde architectuur ontworpen om te voorkomen dat iemand het systeem zou kunnen beïnvloeden - en dat geldt ook voor regeringen. Bitcoin speelt zich buiten de invloedssfeer af van overheden en een verbod lijkt me niet waarschijnlijk, maar als de V.S. of de Europese Unie dit wel zouden doen, zou dit op korte termijn de koers zeker negatief beïnvloeden. Op de lange termijn zou de vraag naar Bitcoin mogelijk alleen maar verder toenemen.


 


Snelle opmars Bitcoin leidt tot concurrentie van andere crypto's

Crypto Market Cap Chart

Bronnen: Capital Group, CoinMarketCap.com. Per 17/12/21. Alle cijfers zijn schattingen en kunnen worden gewijzigd vanwege de volatiliteit van muntprijzen, het circulerende aanbod en de wisselkoersen. "Market cap" verwijst naar marktkapitalisatie en wordt berekend op basis van de huidige prijs vermenigvuldigd met het circulerende aanbod zoals genoteerd op CoinMarketCap.com.

Zal Bitcoin het verliezen van andere cryptocurrencies?


Casey: Bitcoin is gebouwd op een opensourceplatform, dus iedereen kan de software kopiëren, wat variabelen veranderen en een nieuwe munt lanceren. Dat is ook al duizenden keren gebeurd. Iedereen die Bitcoin heeft, heeft al duizenden keren de kans gehad om die te verkopen en een andere cryptocurrency te kopen - bijvoorbeeld een die een hogere limiet heeft dan 21 miljoen of die sneller nieuwe transacties kan verwerken.


Wat ik interessant vind, is dat Bitcoin-bezitters tot nu toe deze opties om te diversifiëren wel hebben overwogen, maar dat de overgrote meerderheid hiervan heeft afgezien. Het lijkt me dan ook het meest waarschijnlijk dat Bitcoin in de huidige, originele vorm zal blijven bestaan. Het afgelopen decennium zijn er al vele concurrenten geweest, maar Bitcoin is en blijft onverslagen.Mark Casey is equity portfolio manager bij Capital Group en is al 18 jaar werkzaam in de branche. Hij heeft een MBA van Harvard en een BA van Yale.

Douglas Upton is Equity Equity Investment Analyst bij Capital Group. Hij heeft 32 jaar ervaring in de beleggingsbranche en is inmiddels 16 jaar werkzaam bij Capital Group. Hij heeft een MBA en een bachelor in wis- en natuurkunde van de University of Western Australia. De standplaats van Doug is Londen.


GERELATEERDE INZICHTEN

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.

Marketingcommunicatie

Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst. De informatie op deze website is niet bedoeld als aanbod of aansporing tot het kopen of verkopen van effecten of voor het verstrekken van beleggingsadvies. Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. De American Funds zijn niet geregistreerd voor verkoop buiten de Verenigde Staten.

Hoewel Capital Group alle redelijke inspanningen doet om informatie te verkrijgen van externe bronnen die zij betrouwbaar acht, kan Capital Group niet instaan voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie of deze garanderen.

De informatie in dit document is van algemene aard en houdt geen rekening met uw specifieke doelstellingen, financiële situatie of behoeften. Voordat u op basis van deze informatie handelt, moet u eerst overwegen of deze informatie toepasselijk is, met het oog op uw eigen doelstellingen, financiële situatie en behoeften.

De informatie op deze website is opgesteld door Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), die onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF” - toezichthouder op de Luxemburgse financiële sector) en haar dochterondernemingen, voor zover van toepassing (“Capital Group”).

In Hongkong is deze kennisgeving opgesteld door Capital International, Inc., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Californië, Verenigde Staten. De ondernemingen hebben een beperkte aansprakelijkheid.

In Singapore is deze kennisgeving opgesteld door Capital Group Investment Management Pte. Ltd., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Singapore. Deze advertentie of publicatie is niet beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore. Evenmin is deze beoordeeld door enige andere toezichthouder.

In Australië is deze kennisgeving gepubliceerd door Capital Group Investment Management Limited (ACN 164 174 501 AFSL No. 443 118), een onderneming van Capital Group, kantoorhoudend in Suite 4201, Level 42 Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney, NSW 2000 Australië.