Categories
Lucht- en ruimtevaart
Vliegverkeer neemt weer een hoge vlucht
Todd Saligman
Equity Investment Analyst
Steve Watson
Equity Portfolio Manager
Chris Thomsen
Equity Portfolio Manager

Na twee jaar lang een nagenoeg leeg luchtruim ziet Michael O'Leary, CEO van Ryanair, dat de vraag naar vliegreizen nu weer enorm is toegenomen. Vanwege de grote vertragingen bij de Security op Dublin Airport deed de CEO in april een dringend beroep op de Ierse regering om het leger in te zetten om de toestroom van de grote aantallen popelende reizigers in goede banen te leiden.


Nu de wereldeconomie geleidelijk herstelt van de pandemie worden luchthavens over de hele wereld overspoeld door reizigers die verloren tijd willen inhalen. Er is een grote inhaalbehoefte en voor velen is dit de eerste keer dat ze weer in het vliegtuig stappen sinds de reisindustrie volledig werd lamgelegd door het coronavirus. Voor de luchtvaartmaatschappijen betekende dit een snelle en heftige ommekeer in de vraag, die zelfs de meest optimistische verwachtingen overtrof.


“'Zo snel als de vraag toen inzakte, zo snel neemt de vraag nu ook weer toe,” zegt aandelenanalist Todd Saligman van Capital Group, die de lucht- en ruimtevaartindustrie in de VS en Europa nauw volgt. “'Voor veel Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen was maart de maand met de meeste boekingen ooit en we zien een vergelijkbare ontwikkeling in Europa.”


Amerikaans vliegverkeer herstelt van scherpe terugval tijdens pandemie

Tsa airline passengers' chart

Bronnen: Capital Group, U.S. Transportation Security Administration. Gegevens hebben betrekking op het aantal reizigers dat de TSA-controleposten op de luchthaven passeert. Per 30 april 2022.

Met de zomervakantie in aantocht zal er in een groot deel van de westerse wereld nog meer vluchten worden geboekt dan vóór corona. En dat terwijl de luchtvaartmaatschappijen in meerdere opzichten de wind tegen hebben: brandstofkosten zijn sterk gestegen, er is een tekort aan piloten en nu de sector op volle kracht begint te draaien zijn er minder vluchten beschikbaar. Doordat het coronavirus opnieuw de kop heeft opgestoken in China, is het land nog deels op slot en loopt het luchtverkeer in Azië momenteel achter op dat van de VS en Europa.


“We zitten nog niet op het niveau van vóór corona, maar dat is gewoon een kwestie van tijd,” aldus Saligman. “Reizen is in veel landen een groeisector. Slechts zo'n 20% van de wereldbevolking heeft ooit gevlogen. Er is dus nog veel ruimte voor groei, vooral in opkomende markten zoals China en India, met een groeiende middenklasse en waar het luchtvervoer nog in de kinderschoenen staat.”


Volatiliteit zit in de lucht


Begrijp me niet verkeerd, de aandelen van luchtvaartmaatschappijen zijn volatiel. De Amerikaanse luchtvaartaandelen zijn in 2020 met 31% gedaald omdat het luchtverkeer vrijwel tot stilstand kwam als gevolg van de door de overheid opgelegde lockdowns en het verbod op internationale reizen. In 2021 daalden ze met nog eens 2%, zelfs toen andere sectoren profiteerden van een aantrekkende economie. De sector is tot dusver dit jaar met bijna 10% gestegen, ondanks een terugval na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari.


Door de oorlog is de prijs van kerosine sterk gestegen: de prijs is dit jaar met 110% omhoog gegaan en is daarmee veel sterker gestegen dan de olieprijs. Brandstof is na arbeid over het algemeen de grootste kostenpost voor luchtvaartmaatschappijen.


Kerosinekosten stijgen nog sneller dan olieprijzen

Jet fuel chart

Bronnen: Capital Group, Refinitiv Datastream. Prijzen kerosine berekend op basis van U.S. Gulf Coast Kerosene-Type Jet Spot Price; Prijzen Brent Crude Oil op basis van Europe Brent Spot Price. Per 30 april 2022.

Onder normale omstandigheden zou deze sterke stijging van de brandstofprijzen schadelijk zijn voor de uiterst concurrentiegevoelige luchtvaartindustrie. Maar dit zijn geen normale omstandigheden.


“Luchtvaartmaatschappijen hebben deze kosten grotendeels kunnen doorberekenen in de vorm van hogere vliegtarieven,” legt Saligman uit. “De volatiliteit van deze aandelen zal waarschijnlijk aanhouden, maar ik denk dat de komende zes tot twaalf maanden een zeer sterke periode kunnen worden voor luchtvaartmaatschappijen, en ook voor cruiserederijen en andere bedrijven in de reisbranche.”


Twee van de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen - American Airlines en Delta Airlines - verwachten beide een recordomzet voor het tweede kwartaal dat tot 30 juni loopt. CEO's van luchtvaartmaatschappijen meldden recent in interviews dat zij verwachten dat de omzet tijdens de zomervakantie sterk zal stijgen. “Ik heb nog nooit eerder zo'n grote vraag meegemaakt,” aldus Scott Kirby, CEO van United, “en het zakelijke verkeer is nog niet eens op het niveau van voor de pandemie.”


Luchtvaartsector maakt zich op voor snelle groei in wereld na pandemie

airlines chart

Bronnen: Capital Group, MSCI, Refinitiv Datastream, RIMES. Per 30 april 2022.

Vlieg met me mee


Optimisme over de luchtvaartsector, maar met een paar kanttekeningen. Als de energieprijzen niet blijven stijgen, het conflict tussen Rusland en Oekraïne zich niet uitbreidt en er niet opnieuw strenge coronabeperkingen worden opgelegd, kan de sector zich verder herstellen. Maar dat zijn forse aannames, die al dan niet volgens plan kunnen uitpakken. Maar volgens portefeuillebeheerder Steve Watson zijn de vooruitzichten op de lange termijn gunstig.


“Ik denk dat corona voorbij gaat en dat mensen weer opnieuw willen vliegen, zo simpel ligt het,” zegt Watson, die luchtvaartmaatschappijen, cruiserederijen en reisbureaus in zijn portefeuilles heeft. “Beleggers moeten zich minder richten op dit moment en meer op hoe de cashflow en de winst er in de komende maanden en jaren uit zullen zien.”


En hoe zit het met de vrees dat er door video meetings via Zoom of Webex geen behoefte meer is om elkaar 'live' te zien? Onzin, vindt Watson.


“Jaren geleden was het al de bedoeling dat conference calls een einde zouden maken aan zakenreizen en dat is ook nooit echt gebeurd. Mensen voor wie face-to-face contact een voorwaarde is om inkomsten te kunnen genereren, zullen altijd blijven reizen.”


Lange aanloop naar volledig herstel


De luchtvaartsector is een branche die nog niet volledig is hersteld na corona en dat maakt luchtvaartmaatschappijen aantrekkelijk vanuit een waarderingsperspectief, stelt portefeuillebeheerder Chris Thomsen. Het herstel van de luchtvaartsector is vertraagd, en dat is grotendeels te wijten aan de opkomst van de omikronvariant in december vorig jaar. Nu omikron wereldwijd afneemt, hebben luchtvaartmaatschappijen en andere bedrijven in de reisbranche een goede positie om aan hun comeback te werken, net zoals andere sectoren die in 2020 zwaar werden getroffen.


Thomsen zag dat deze ontwikkeling al in gang is gezet, toen hij recent van Londen naar Los Angeles vloog.


“Het was druk op de luchthavens, er zaten veel mensen in de restaurants en de vluchten zaten vol. Ik denk dat we nu in het post-coronatijdperk zitten. Mensen willen eropuit en alles weer doen wat ze de afgelopen twee jaar niet hebben kunnen doen. De reisbranche zal hier de komende jaren zeker nog van kunnen profiteren.”


 Todd Saligman is equity investment analyst bij Capital Group en is verantwoordelijk voor het onderzoek naar Amerikaanse en Europese lucht- en ruimtevaart, defensie, luchtvaartmaatschappijen en Amerikaanse cruisemaatschappijen. Hij heeft 13 jaar ervaring in de beleggingsbranche en is sinds negen jaar werkzaam bij Capital Group. Voordat hij bij Capital kwam, werkte hij bij Select Equity Group, Dodge & Cox, en Goldman, Sachs & Co. Hij heeft een MBA van de Harvard Business School en een bachelor in Economie van de University of Pennsylvania, waar hij summa cum laude afstudeerde. Todd is gevestigd in Los Angeles.

Steven Watson is equity portfolio manager bij Capital Group en heeft 33 jaar ervaring in de beleggingsbranche. Aan het begin van zijn loopbaan bij Capital hield hij zich als aandelenanalist bezig met vastgoed en transport in Azië en met transport- en nutsbedrijven in Europa. Hij heeft een MBA en een MA in de Franse taal- en letterkunde van de New York University en een bachelor in Frans van de University of Massachusetts.

Chris Thomsen is equity portfolio manager bij Capital Group. Zijn ervaring in de beleggingsbranche heeft hij bij Capital Group opgedaan, waar hij inmiddels 24 jaar werkzaam is. Eerder in zijn loopbaan hield hij zich als aandelenanalist bij Capital bezig met mediabedrijven in Europa en Azië, nutsbedrijven in Hongkong, vastgoedondernemingen, conglomeraten en small-cap-ondernemingen, evenals met andere ondernemingen in Hongkong en op de Filippijnen. Hij heeft een MBA van de Columbia Business School en een bachelor in International Economics van de School of Foreign Service van Georgetown University. Chris is gevestigd in Londen.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.

Marketingcommunicatie

Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst. De informatie op deze website is niet bedoeld als aanbod of aansporing tot het kopen of verkopen van effecten of voor het verstrekken van beleggingsadvies. Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. De American Funds zijn niet geregistreerd voor verkoop buiten de Verenigde Staten.

Hoewel Capital Group alle redelijke inspanningen doet om informatie te verkrijgen van externe bronnen die zij betrouwbaar acht, kan Capital Group niet instaan voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie of deze garanderen.

De informatie in dit document is van algemene aard en houdt geen rekening met uw specifieke doelstellingen, financiële situatie of behoeften. Voordat u op basis van deze informatie handelt, moet u eerst overwegen of deze informatie toepasselijk is, met het oog op uw eigen doelstellingen, financiële situatie en behoeften.

De informatie op deze website is opgesteld door Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), die onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF” - toezichthouder op de Luxemburgse financiële sector) en haar dochterondernemingen, voor zover van toepassing (“Capital Group”).

In Hongkong is deze kennisgeving opgesteld door Capital International, Inc., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Californië, Verenigde Staten. De ondernemingen hebben een beperkte aansprakelijkheid.

In Singapore is deze kennisgeving opgesteld door Capital Group Investment Management Pte. Ltd., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Singapore. Deze advertentie of publicatie is niet beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore. Evenmin is deze beoordeeld door enige andere toezichthouder.

In Australië is deze kennisgeving gepubliceerd door Capital Group Investment Management Limited (ACN 164 174 501 AFSL No. 443 118), een onderneming van Capital Group, kantoorhoudend in Suite 4201, Level 42 Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney, NSW 2000 Australië.