Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Economische indicatoren
Economische vooruitzichten: Milde recessie, sterk herstel
Jared Franz
Economist
Ben Zhou
Equity Investment Analyst
Pramod Atluri
Portfolio Manager

De wereldeconomie is er de afgelopen maanden in geslaagd om een recessie af te wenden. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de veerkracht van consumenten, een opleving op het gebied van reizen en leisure en de heropening van de Chinese economie na de lockdowns.


Dat zal waarschijnlijk veranderen in de tweede helft van het jaar, zegt Jared Franz, econoom bij Capital Group, omdat door de hoge rente, inflatie en de crisis in de banksector de wereld in een milde recessie terechtkomt.


Franz: “Ik denk dat de economische groei wereldwijd over het hele jaar met ongeveer 1% zal afnemen. Dan zou er in 2024 een forse groei moeten volgen, gestimuleerd door hoge consumentenbestedingen en mogelijk een lagere rente in de VS en Europa.”

Tal van economische indicatoren wijzen op een recessie in de Verenigde Staten, niet in de laatste plaats vanwege een omgekeerde rentecurve. Bij een omgekeerde curve is de rente op kortlopende Amerikaanse staatsobligaties hoger dan de rente op langlopende obligaties en dit geeft aan dat beleggers zware economische tijden verwachten.


Recessies worden vaak ingeluid door een omgekeerde rentecurve

Bronnen: Capital Group, Bloomberg Index Services Ltd., National Bureau of Economic Research, Refinitiv Datastream. Per 25 mei 2023.

“In de jaren tachtig was dit ook het geval, maar de rentecurve is nu zelfs nog meer omgekeerd,” zegt Franz. “Van alle indicatoren die wijzen op een recessie, is de curve de meest betrouwbare.”


Als we naar de belangrijkste economieën in de wereld kijken, dan zou de VS met 1% kunnen krimpen, blijft Europa waarschijnlijk stabiel of is de groei licht negatief en groeit China met 2% tot 3%, volgens schattingen van Capital Strategy Research (CSR), het macro-economische onderzoeksteam van Capital Group. De CSR-ramingen liggen iets onder de consensusramingen, vooral omdat de inflatie mogelijk hoger blijft dan verwacht.


Het voelt misschien niet zo in de supermarkt, maar de inflatie neemt af in de VS, Europa en vele andere markten. Dit komt in hoofdzaak door lagere energieprijzen, minder verstoringen in de toeleveringsketen en agressieve renteverhogingen door centrale banken. Rentegevoelige sectoren, zoals de woningbouw, voelen de gevolgen al, met huizenprijzen die dalen in markten die voorheen erg in trek waren.


De inflatie is nu weliswaar minder hoog, maar toch nog steeds hoog

Bronnen: Capital Group, FactSet, Bureau of Labor Statistics, Eurostat, UK Office for National Statistics, Japanese Statistics Bureau & Statistics Center, Internationaal Monetair Fonds. Gegevens per 25 mei 2023.

De renteverhogingen die waren bedoeld om de inflatie te bestrijden, veroorzaakten ook een crisis in de banksector. De sterke daling van de obligatiemarkt vorig jaar haalde de portefeuilles van veel regionale banken onderuit en droeg bij aan de ondergang van Silicon Valley Bank en Signature Bank. De bankencrisis trof ook Europa: UBS redde Credit Suisse van de ondergang en telde ruim 3 miljard USD neer voor de Zwitserse bank.


Ook commercieel vastgoed zit mogelijk in de gevarenzone. De leegstand van kantoren neemt verder toe nu meer mensen thuis werken. Tegelijkertijd is het moeilijker geworden om leningen voor commercieel vastgoed (CRE), die zijn afgesloten toen de rentetarieven veel lager waren, te herfinancieren. Dat zou in toenemende mate een bedreiging kunnen vormen voor banken die veel CRE-leningen hebben.


“Kantoor- en winkelpanden lijken de grootste zorg,” zeg Ben Zhou, analist bij Capital Group die zich bezighoudt met vastgoedfondsen.


Rentevooruitzichten


Vanwege deze toenemende risico's zijn de rentevooruitzichten sterk veranderd ten opzichte van begin maart, toen de crisis in de banksector uitbrak. Zoals de grafiek hieronder laat zien, denken beleggers niet langer dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente zo ingrijpend of zo snel zal verhogen als eerder werd verwacht, met name vanwege een krapper kredietklimaat als gevolg van de onrust in de bankensector.


“Het zeer agressieve verkrappingsbeleid kon niet zonder gevolgen blijven,” zegt fixed income portfolio manager Pramod Atluri. “De verstoringen die we zien op de financiële markten wijzen op een pijnlijke nieuwe fase voor de Fed. Er zijn duidelijk een aantal kwetsbaarheden aan het licht gekomen en het kan zijn dat er een einde gaat komen aan de renteverhogingen.”


Ook de Europese Centrale Bank vertraagt het tempo van renteverhogingen en besloot tijdens de vergadering van 4 mei om niet met 50 maar met 25 basispunten te stijgen. Tot nog toe lijkt de ECB niet bereid om een pauze in te lassen, zeker gezien het feit dat de inflatie in Europa een stuk hoger ligt dan in de Verenigde Staten.


Beleggers verwachten dat de rente de komende maanden zal dalen

Bronnen: Capital Group, Bloomberg Index Services Ltd., Refinitiv Datastream, U.S. Federal Reserve. Streefrente Fed funds geeft bovenlimiet van de Federal Open Markets Committee's (FOMC) weer voor dagkredieten tussen Amerikaanse banken. De door de markt verwachte rente is gebaseerd op de prijsactiviteit op de futuresmarkt voor fed funds, waar beleggers speculeren op de toekomstige rentestand. Per 26 mei 2023.

Maar ook in de VS stegen de consumentenprijzen ruim boven de Fed-doelstelling van 2%. Daarnaast zijn er steeds meer tekenen dat de inflatie wel eens zou kunnen uitkomen op 4% tot 5% en dat is hoger dan wat de centrale banken hadden verwacht. Op 26 mei meldde de Amerikaanse overheid dat de kerninflatie op jaarbasis in april met 4,7% was gestegen, na een stijging van 4,6% in de maand ervoor.


Een belangrijke vraag voor de toekomst is: Zijn de Fed en andere centrale banken bereid om de inflatie een tijdje te laten oplopen? Of kiezen ze ervoor om de prijzen in toom te houden door de rente hoger te houden dan de markt verwacht?


“Centrale bankiers zitten in een lastig parket en ik zou niet graag in hun schoenen willen staan,” aldus Franz. “Ik denk dat de Fed een pauze zal inlassen in de renteverhogingen om ook de impact van de bankencrisis te evalueren, en dat er tegen het einde van het jaar zelfs een renteverlaging zou kunnen volgen.”



Jared Franz is econoom bij Capital Group en verantwoordelijk voor de Verenigde Staten en Latijns-Amerika. Hij heeft 16 jaar ervaring in de beleggingsbranche en werkt inmiddels zeven jaar voor Capital Group. Hij heeft een PhD van de University of Illinois in Chicago en een BSc in Wiskunde van Northwestern University. Hij is lid van de Forecasters Club of New York en de National Association of Business Economics. De standplaats van Jared is Los Angeles.

Ben Zhou is equity investment analyst bij Capital Group en is verantwoordelijk voor onderzoek naar vastgoedbeleggingen in de VS en tabak wereldwijd. Hij heeft zes jaar ervaring in de branche en werkt nu vier jaar voor Capital Group. Eerder werkte Ben als private equity analyst bij Castanea Partners.

Pramod Atluri is een portefeuillebeheerder van vastrentende effecten met 22 jaar ervaring in de sector. Hij heeft een MBA van de Harvard Business School en een bachelor in biologische chemie van de Universiteit van Chicago, waar hij ook de vereisten voor een bachelor in economie en chemie voltooide. Hij is CFA-charterhouder.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.