Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Economische indicatoren
Het herstel na de recessie zou wel eens sterker kunnen zijn dan verwacht
Jared Franz
Economist

Beleggers breken zich al maanden het hoofd over drie vragen: Is er een recessie op komst? Zo ja, hoe zwaar wordt die? En wat gebeurt er erna?


Door het agressieve renteverhogingsbeleid van de Amerikaanse Federal Reserve om de aanhoudende inflatie te beteugelen, is het risico van een recessie toegenomen. Een andere risicofactor is de recente onrust in de banksector, die waarschijnlijk zal leiden tot strengere kredietvoorwaarden.


“Een betrouwbare indicator van een recessie is een omgekeerde rentecurve, waarbij het rendement op kortlopende Amerikaanse staatsobligaties hoger is dan het rendement op langer lopende obligaties,” aldus econoom Jared Franz. “Wat er nu gebeurt op de obligatiemarkten geeft aan dat er alom rekening wordt gehouden met een recessie. Er is denk ik nog nooit eerder zo breed geanticipeerd op een recessie, althans niet in de laatste decennia.”


Omgekeerde rentecurve wijst op hoger recessierisico

Bronnen: Capital Group, Bloomberg Index Services Ltd., National Bureau of Economic Research, Refinitiv Datastream. Per 31 maart 2023.

Waar de meeste beleggers zich vooral bezighouden met 'wanneer' en 'hoe zwaar' de volgende recessie zal zijn, kijkt Franz juist naar de vragen op langere termijn: Wat zijn de katalysatoren voor econmisch herstel na de recessie? En welke gevolgen heeft dat herstel voor de beleggersportefeuille?


Franz: “Algemene inzichten zijn vaak al door de markt ingeprijsd en dat maakt het moeilijker om daar een voordeel te behalen. Beleggers kunnen zich juist beter voorbereiden op een herstel dat volgens mij sterker zal zijn dan normaal, gevoed door een gezonde consumentensector.”


Franz bespreekt hier hoe hij de recessie ziet en wat hij verwacht van het herstel erna.


Zit de VS al in een recessie?


Ik denk dat we er dicht tegenaan zitten. En aangezien de inflatie nog steeds boven de Fed-doelstelling van 2% ligt en de arbeidsmarkten krap zijn, is er nog werk aan de winkel voor de centrale bank. Vanwege alle recente gebeurtenissen in de banksector zal het beleid van renteverhogingen waarschijnlijk worden gematigd, maar ik denk wel dat de Fed de rente zal blijven verhogen totdat de inflatie verder afneemt.


Ik verwacht nu dat het bruto binnenlands product (BBP) met 1,0% zal dalen, wat zou betekenen dat we in een “milde” recessie terechtkomen. Die zal een stuk milder zijn dan de 4,5% daling waar beleggers tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2007 tot 2009 mee te maken hadden en de situatie nu heeft meer weg van een traditionele recessie. Maar dat wil niet zeggen dat we er niets van gaan merken. Ook milde recessies doen pijn.


Een andere risicofactor is de zwakkere huizenmarkt. De verkoop daalde in maart, waardoor de huizenprijzen voor de tweede maand op rij daalden. Ik verwacht dat de prijzen vanaf hier nog eens 10% zullen dalen en dat er daarna een opleving komt. Dit zal een positieve uitwerking hebben op de balans van veel huishoudens en mogelijk een gunstig effect op het consumentenvertrouwen.


Verwacht je dat na deze recessie de economie sterker of zwakker opveert, als je de situatie nu vergelijkt met eerdere recessies?


Als we inderdaad in een recessie komen, zal het herstel denk ik sterker zijn, en wel om twee redenen: Op de eerste plaats denk ik dat er geen sprake zal zijn van een grootschalige schuldafbouw zoals tijdens de financiële crisis. Heel veel bedrijven houden al rekening met een economische neergang en hebben daar ook actie op ondernomen, bijvoorbeeld door orders uit te stellen zodat er geen economisch overschot is. Dus ook al ziet het ernaar uit dat we dit jaar een recessie krijgen, ik denk dat die beperkt zal blijven.


Op de tweede plaats is de Amerikaanse consumentensector vergeleken met eerdere cycli sterk. De arbeidsmarkt is gezond, de salarissen stijgen en huishoudens staan er goed voor. Dat zijn allemaal factoren die zullen bijdragen aan een solide herstel.


Het klopt inderdaad dat de Amerikaanse arbeidsmarkt recent wat verzwakt is en als er een recessie komt, zal dit waarschijnlijk leiden tot een hogere werkloosheid, omdat bedrijven mensen zullen ontslaan. Maar de arbeidsmarkt staat er nog steeds goed voor en in maart zijn er 236.000 banen bijgekomen. Hoe verklaar je dat? Door structurele veranderingen op de arbeidsmarkt is er een andere dynamiek van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt ontstaan.


Eind maart bedroeg het werkloosheidscijfer 3,5% en dat is bijna het laagste niveau van de afgelopen decennia. Als de economie vertraagt, zal de werkloosheid vanaf nu stijgen, maar ik denk dat de piek rond 5,0% zal liggen en sneller zal dalen dan we bij eerdere cycli hebben gezien. Bovendien is thuiswerken sinds de pandemie nog steeds de trend, is er een reshoring van toeleveringsketens naar de VS en is er volop aandacht voor het ontwikkelen van duurzame energie. Dit alles heeft tot een reële loonsstijging geleid, met name voor werknemers met een midden- en laag inkomen.


Bovendien hebben consumenten op dit punt in de cyclus een lage schuld in vergelijking met de situatie tijdens de financiële crisis, maar ook ten opzichte van eerdere klassieke recessies. Eind 2022 bedroeg de schuldenlast van huishoudens als percentage van het inkomen 9,7%.


De consumenten staan er beter voor dan voorafgaand aan eerdere recessies

Bronnen: Capital Group, Board of Governors of the U.S. Federal Reserve System, Bureau of Labor Statistics, National Bureau of Economic Research. Het werkloosheidscijfer is het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde totale werkloosheidscijfer. De schuldaflossingen van huishoudens als percentage van het totale beschikbare inkomen zijn gecorrigeerd naar seizoen, en de schuldaflossingscomponent omvat zowel hypotheekaflossingen als geplande aflossingen van consumentenschulden. Gegevens zijn op kwartaalbasis, per 31/12/2022.

Welke andere factoren zouden kunnen bijdragen aan een herstel dat door de consument wordt ingezet?


Ik denk dat een gematigde inflatie de positie van de consument verder zal versterken. Hoewel het nog wel even kan duren voordat de Fed de inflatie heeft teruggebracht tot de beoogde 2,0%, ga ik ervan uit dat de inflatie niet boven de 3,0% zal komen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een inflatiecijfer van rond de 3,0% niet al te veel gevolgen heeft voor de consumentenbestedingen. Als de inflatie binnen de perken blijft, zal het consumentenvertrouwen waarschijnlijk toenemen. En als de lonen blijven stijgen, kan dit ook als een echte loonsverhoging voelen. Ik verwacht ook dat de inflatie tegen 2025 in de richting van 2,0% tot 2,5% zal gaan.


Ik denk dat we ook een hogere productiviteit zullen zien als gevolg van automatisering en een bredere toepassing van kunstmatige intelligentie. Dit kan een positieve economische ontwikkeling in gang zetten, omdat zo de stijgende arbeidskosten in de hand kunnen worden gehouden. Maar ik verwacht niet dat dit soort productiviteitswinsten de vraag naar personeel op korte tot middellange termijn zal compenseren.


Ik verwacht ook dat de vraag naar woningen zal toenemen als we uit de recessie komen. Een veranderende demografie en een toename in huishoudens (groepen mensen die een woning willen delen) wijzen erop dat de vraag naar huizen waarschijnlijk zal toenemen. Ik verwacht ook dat door de trend van thuiswerken er een grotere vraag zal ontstaan naar woningbouw in voorsteden en gebieden buiten de voorsteden en grote steden.


Wat betekent dit voor beleggers?


De solide arbeidsmarkt en huishoudbalans en de lagere inflatie zouden denk ik kunnen leiden tot een groei van 3,0% in de Amerikaanse consumentensector. Dit is van belang omdat consumenten goed zijn voor zo'n 67% van de Amerikaanse economie. Ik wil er wel op wijzen dat een recessie tot enige inkrimping van de arbeidsmarkt zal leiden, maar ik verwacht dat de arbeidsmarkt weer zal aantrekken.


Hogere lonen en een groter consumentenvertrouwen kunnen een impuls geven aan de consumptieve bestedingen, wat een positief effect zal hebben op verschillende sectoren, zoals toerisme en recreatie. Bovendien zal een herstel van de huizenmarkt niet alleen leiden tot hogere bestedingen in de bouw, maar ook tot hogere bestedingen voor andere duurzame goederen, zoals huishoudelijke apparaten.


Historisch gezien anticipeert de aandelenmarkt meestal op herstel en veert ze op voordat de economie omslaat.


Na grote dalingen herstelden de markten relatief snel

Bronnen: Capital Group, RIMES, Standard & Poor's. Per 31/12/22. Marktdalingen zijn gebaseerd op de vijf grootste waardedalingen van de S&P 500 Index (exclusief dividenden en/of uitkeringen) met 100% herstel na elke daling. Het rendement van elk van de vijf jaren na een dieptepunt is het rendement over 12 maanden vanaf de datum van het dieptepunt. Het dalingspercentage is gebaseerd op de indexwaarde van de onbeheerde S&P 500, exclusief dividenden en/of uitkeringen. De gemiddelde jaarlijkse totaalrendementen zijn inclusief herbelegde dividenden en/of uitkeringen, maar exclusief verkoopkosten, commissies, administratiekosten, onkosten en belastingen. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.

 Jared Franz is econoom bij Capital Group en verantwoordelijk voor de Verenigde Staten en Latijns-Amerika. Hij heeft 16 jaar ervaring in de beleggingsbranche en werkt inmiddels zeven jaar voor Capital Group. Hij heeft een PhD van de University of Illinois in Chicago en een BSc in Wiskunde van Northwestern University. Hij is lid van de Forecasters Club of New York en de National Association of Business Economics. De standplaats van Jared is Los Angeles.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.