Categories
Aandelen wereldwijd
Goede tijden in slechte tijden voor multinationals
Jody Jonsson
Equity Portfolio Manager

Als portfolio manager beleg ik in veel grote multinationals. De laatste tijd krijg ik vaak de vraag of ik me zorgen maak over de gevolgen van de-globalisering. Er zijn onmiskenbaar risico's: oplopende spanningen tussen de VS en China, de oorlog in Oekraïne, toenemende handelsbelemmeringen, verstoorde toeleveringsketens, een moeizame bearmarkt en een stagnerende wereldeconomie.


Lopen multinationals in deze turbulente tijden niet de meeste risico's? 


Ik denk dat eerder het tegendeel het geval is. Om het eenvoudig te stellen: multinationals beschikken in veel opzichten over de beste positie om door een onzekere omgeving te navigeren en om adequaat in te grijpen bij verstoringen. Dat houdt ook in dat zij hun activiteiten steeds meer “multilokaal” benaderen, waardoor zij wereldwijd dichter bij de consument komen te staan.


Ik denk dat multinationals zeker succesvol kunnen zijn in moeilijke tijden, en wel om de volgende vier redenen:


1.  Multinationals kunnen zich aanpassen aan spanningen tussen de VS en China


Toen ik dit onderwerp een paar jaar geleden voor het eerst besprak, was de handelsoorlog tussen de VS en China nog maar net voorpaginanieuws. Sindsdien is er veel gebeurd.


De twee grootste economieën ter wereld gaan elkaar te lijf met zware tarieven en andere handelsbeperkingen. China heeft de handel met Rusland opgevoerd, in weerwil van de internationale sancties van de VS en de Europese Unie na de inval in Oekraïne vorig jaar. En nog maar een paar weken geleden schoot het Amerikaanse leger een spionageballon neer die vermoedelijk door China was gestuurd om een glimp op te vangen van Amerikaanse defensie-installaties - waardoor de betrekkingen tussen de VS en China verder onder druk kwamen te staan.


Naast deze acute kwesties zijn er nog de meer diepgewortelde geschillen over inbreuk op intellectueel eigendom en hoge subsidies voor Chinese staatsbedrijven en hebben de VS en China nog een lange weg te gaan als zij tot een oplossing willen komen. Het kan jaren of zelfs decennia duren om die netelige kwesties op te lossen - als dat al gaat gebeuren.


Ondertussen doen internationale bedrijven datgene waar ze goed in zijn: manieren vinden om zich aan te passen en succesvol te zijn ondanks de steeds sterkere tegenwind.


In de computerchipindustrie bijvoorbeeld breiden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en ASML, ontwikkelaar van apparatuur voor chips, hun activiteiten wereldwijd uit. TSMC bouwt opvallend genoeg nieuwe fabrieken in Arizona en Japan, terwijl het in Nederland gevestigde ASML meer op de achtergrond investeert om zijn activiteiten in Duitsland, Connecticut en Californië te versterken. Met de bouw van nieuwe productiefaciliteiten zal voor Caterpillar, 's werelds grootste fabrikant van graafmachines, de vraag naar zware machines wellicht toenemen.


Dit soort bedrijven plaats ik in de categorie “internationale topspelers”. Deze categorie blijft vaak onder alle omstandigheden goed presteren. Ze houden zich goed staande in moeilijke tijden, en passen zich succesvol aan als het klimaat verandert.


Multinationals zijn de markt voorbijgestreefd

Multinational map

Bronnen: Capital Group, Refinitiv Datastream. De FTSE Multinationals Index bestaat uit bedrijven die meer dan 30% van hun omzet buiten hun eigen regio halen. Gegevens per 31 januari 2023. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.

2.  Ervaren managementteams kunnen uitdagingen aan


Hoe komt het dat ik zoveel vertrouwen heb? Er is een reden waarom multinationals een dominante positie innemen in de wereldeconomie en op de financiële markten. Meestal staan hier managers aan het roer die slim, gehard en ervaren zijn. Zij kennen alle mogelijke handelsomstandigheden, zowel gunstige als ongunstige. Ik denk dat deze bedrijven zich al hebben bewezen en prima in staat zijn om zich staande te houden en zich ook verder te ontwikkelen in een vijandig landschap.


Nestlé is een goed voorbeeld van een multinational die gebruik kan maken van hightech oplossingen om zijn toeleveringsketen te stroomlijnen. De afgelopen jaren heeft de levensmiddelengigant steeds meer gebruik gemaakt van de blockchain - met name bekend als de basis van bitcoin-gerelateerde technologie - om een snellere, transparante en meer kosteneffectieve levering van producten mogelijk te maken. Dankzij de algemeen beschikbare blockchaingegevens kan het bedrijf niet alleen zijn toeleveringsketen op een efficiëntere manier volgen, maar deelt het ook de exacte herkomst van de producten die klanten willen kopen. Als je wilt weten waar die koffiebonen vandaan komen, hoef je alleen maar een streepjescode te scannen en je hebt het antwoord.


Voor beleggers is het zaak zich niet te veel te richten op de ruis rond handel, protectionisme en geopolitieke conflicten. Je kunt je gemakkelijk verliezen in de politieke retoriek over staal of halfgeleiders of over het product dat hierna onderwerp van discussie wordt. Bijna elke dag worden er wel tegenstrijdige gegevens gepubliceerd, en het merendeel is niet relevant. Als beleggers zich door zulke conflictpunten distantiëren van multinationals en te veel focussen op de retoriek, kan dit nadelig zijn voor succesvol beleggen op lange termijn.


Internationale bedrijven zijn wereldwijd op zoek naar klanten

Multinational map

Bronnen: Capital Group, FactSet. De inkomsten per regio worden door FactSet geschat op basis van de meest recente cijfers. Per 24/02/22.

3.  Reshoring van toeleveringsketens werkt in het voordeel van bepaalde bedrijven


Veel internationale bedrijven zetten met succes activiteiten op in lokale markten en trekken zich niet terug vanwege handelsbelemmeringen. Het wordt steeds belangrijker voor multinationals om daar te produceren waar ze verkopen. Om hierin te slagen moeten zij snel kunnen schakelen en adequaat reageren op lokale concurrentie.


Nog belangrijker is dat veel internationale bedrijven afstappen van single-source leveringsketens. Betrouwbaarheid en stabiliteit wegen zwaarder dan kosten en efficiëntie. Dat betekent dat productieprocessen weer naar het eigen land worden verplaatst (“reshoring”) en ook naar andere landen, zoals India, Vietnam en Mexico.


Sportkledinggigant Nike doet hier nog een schepje bovenop met zijn hyperlokale verkoopinitiatieven. Nike heeft bijvoorbeeld datagestuurde winkels gelanceerd die schoenen op voorraad hebben op basis van online kooptrends in de directe omgeving. Veel lokaler krijg je het niet. In Europa heeft Nike een snelle toeleveringsketen opgezet waarmee het merk in elke stad waar het actief is kleuren en materialen kan afstemmen op de voorkeuren van de individuele klant.


Visa en Mastercard hanteren vrijwel dezelfde aanpak bij de verwerking van elektronische betalingen, die niet alleen moet worden afgestemd op de voorkeuren van lokale klanten, maar ook op de strenge financiële regelgeving van overheden wereldwijd. Beide zijn hierdoor in een gezond tempo gegroeid en hebben zich aangepast aan een veranderende concurrentie in de fintech-sector.


De bedrijven die goed uit de coronacrisis zijn gekomen, zijn erin geslaagd hun online aanbod snel uit te breiden, hun inkoop lokaal te regelen, dichter bij de plaats van verkoop te produceren en meerdere leveranciers wereldwijd aan te trekken. In deze onvoorspelbare omgeving werd de slagkracht van multinationals met de deskundigheid, de middelen en het geld om zich snel aan te passen ten volle benut.


Een nieuwe generatie multinationals doet haar intrede

Multinational map

Bronnen: Capital Group, FactSet, RIMES. Omvat alle bedrijven binnen de MSCI Emerging Markets Investable Markets Index (IMI) per 31/12/00 en 31/12/22.

4.  Internationale topspelers doen het goed in opkomende markten


In veel opzichten is een multilokale strategie cruciaal voor bedrijven in de VS, Europa en Japan die relevant willen blijven of willen uitbreiden naar snelgroeiende opkomende markten. Veel van die landen, zoals China, India en Brazilië, steunen hun eigen grote multinationals en de kleinere, nationale concurrenten en wachten niet tot de traditionele wereldspelers hun achterstand inlopen.


Mercado Libre bijvoorbeeld, ook wel bekend als “de Amazon.com van Latijns-Amerika”, is er uitstekend in geslaagd om zijn territorium te verdedigen tegen het bedrijf waarmee het zo vaak wordt vergeleken. Een van de belangrijkste voordelen van Mercado Libre is een intensiever gebruik van externe verkopers, die veelal in Latijns-Amerika zijn gevestigd, waardoor klanten via een snel en efficiënt onlineplatform meer toegang krijgen tot lokaal ingekochte producten.


Een belangrijk risico voor grote multinationals is dat zij kunnen worden ingehaald door kleinere concurrenten, die meer voeling hebben met de lokale markten. Die dynamiek is volgens mij een grotere bedreiging dan welke geopolitieke of handelsgerelateerde kwestie dan ook.


Consumenten in opkomende markten zijn op zoek naar merken die ze kunnen vertrouwen en naar bedrijven die de lokale markt kennen. Voor grote multinationals die in staat zijn hun activiteiten op te splitsen, lokaal te denken, snel te handelen en snel producten op de markt te brengen, zijn er meer mogelijkheden voor succes op lange termijn.


Ondertussen is dit veranderende internationale landschap goed nieuws voor “stock pickerds” die gedegen onderzoek naar de fundamentals niet uit de weg gaan. Niet elk bedrijf zal zijn zaken op orde krijgen en het is aan ons om het kaf van het koren te scheiden.


Als u bereid bent om ongemak op de korte termijn voor lief te nemen en u te richten op de voordelen op de lange termijn, is dit een geweldige tijd om actief te beleggen.Jody Jonsson is an equity portfolio manager at Capital Group. She is also president of Capital Research and Management Company and serves on the Capital Group Management Committee. She has 34 years of investment industry experience and has been with Capital Group for 32 years. Jody holds an MBA from Stanford Graduate School of Business, where she was an Arjay Miller Scholar, and a bachelor’s degree in economics from Princeton University graduating cum laude. Jody is based in Los Angeles.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.

Marketingcommunicatie

Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst. De informatie op deze website is niet bedoeld als aanbod of aansporing tot het kopen of verkopen van effecten of voor het verstrekken van beleggingsadvies. Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. De American Funds zijn niet geregistreerd voor verkoop buiten de Verenigde Staten.

Hoewel Capital Group alle redelijke inspanningen doet om informatie te verkrijgen van externe bronnen die zij betrouwbaar acht, kan Capital Group niet instaan voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie of deze garanderen.

De informatie in dit document is van algemene aard en houdt geen rekening met uw specifieke doelstellingen, financiële situatie of behoeften. Voordat u op basis van deze informatie handelt, moet u eerst overwegen of deze informatie toepasselijk is, met het oog op uw eigen doelstellingen, financiële situatie en behoeften.

De informatie op deze website is opgesteld door Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), die onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF” - toezichthouder op de Luxemburgse financiële sector) en haar dochterondernemingen, voor zover van toepassing (“Capital Group”).

In Hongkong is deze kennisgeving opgesteld door Capital International, Inc., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Californië, Verenigde Staten. De ondernemingen hebben een beperkte aansprakelijkheid.

In Singapore is deze kennisgeving opgesteld door Capital Group Investment Management Pte. Ltd., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Singapore. Deze advertentie of publicatie is niet beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore. Evenmin is deze beoordeeld door enige andere toezichthouder.

In Australië is deze kennisgeving gepubliceerd door Capital Group Investment Management Limited (ACN 164 174 501 AFSL No. 443 118), een onderneming van Capital Group, kantoorhoudend in Suite 4201, Level 42 Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney, NSW 2000 Australië.