Categories
Inflatie
Is hoge inflatie de laatste verstoring als gevolg van de pandemie?
Julian Abdey
Equity Portfolio Manager
Pramod Atluri
Portfolio Manager
Nick Grace
Equity Portfolio Manager

De laatste keer dat de Amerikaanse inflatie boven de 9% uitkwam, was Ronald Reagan net gekozen als president van de Verenigde Staten. IBM verkocht zijn eerste personal computer met Microsoft software. En de roestvrijstalen sportwagens van DeLorean rolden van de band.


Misschien dat daarom 2022 in sommige opzichten voelt als een reis terug in de tijd. Hoge inflatie, stijgende rente, een pijnlijke bearmarkt en een proxy-oorlog met Rusland, voor iedereen die het begin van de jaren tachtig heeft meegemaakt, zal dit maar al te bekend voorkomen.


De huidige marktomgeving is echter gevormd door een heel andere gebeurtenis. De coronapandemie en al zeker de respons daarop hebben geleid tot grote verstoringen in de economie en de markten - van torenhoge inflatie tot structurele tekorten op de arbeidsmarkt en onderbroken leveringsketens.


Welke verstoringen verdwijnen in de loop van de tijd en welke blijven? Voor beleggers is dit de vraag waar alles om draait.


“Sommige aspecten van de pandemie zijn van voorbijgaande aard en andere zullen blijven bestaan,” zegt equity portfolio manager Alan Wilson. “Dat is waar we vandaag de dag mee worstelen. We moeten hier een goed beeld van krijgen, omdat dit waarschijnlijk ook bepaalt welke bedrijven gedijen en welke achterblijven in het post-covid-tijdperk.”


Waarom is de inflatie zo hoog?


Omdat de verhoogde inflatie de meest ingrijpende verstoring vormt, besloot een team van portefeuillebeheerders, analisten en economen van Capital Group het niveau van de consumentenprijzen in 22 landen te bestuderen in relatie tot de groei van de geldhoeveelheid, of M2 (dit is een brede geldmaatstaf die valuta, munten, betaal- en spaardeposito's en aandelen in geldmarktfondsen omvat).


Het team keek naar de verschillende covid-gerelateerde verstoringen waarvan een aantal hieronder nader wordt besproken. Maar omdat inflatie nagenoeg alle delen van de economie raakt, is het logisch om daar te beginnen.


Growth in the money supply has contributed to high inflation

Growth vs inflation chart

Sources: Capital Group, Refinitiv Datastream. Money supply growth above is represented by the annual change in M2 (encompassing currency and coins held by the non-bank public, checkable deposits and travelers' checks, plus savings deposits, including money market deposit accounts, small time deposits and shares in retail money market mutual funds). Inflation figures above refer to the change in the consumer price index across selected countries. The original Capital Group analysis of this data included 22 countries or regions; some were removed from the chart for ease of reading. Inflation figures are current as of August or July of 2022, reflecting the latest available data as of September 14, 2022.

Het blijkt dat de basiswetten van de economie het bij het rechte eind hebben.


Een snel groeiende geldhoeveelheid - aangewakkerd door stimuleringsmaatregelen van de overheid, forse bankleningen en ultralage rentetarieven - viel samen met een sterk toegenomen inflatie. Met andere woorden, de landen met de meeste steunmaatregelen tijdens de pandemie zitten uiteindelijk met de hoogste inflatiecijfers.


Je zou zelfs kunnen stellen dat de huidige hoge inflatie niet de grootste verstoring is, maar eerder de ongekende monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen van onder meer de Verenigde Staten en Europa, zegt equity portfolio manager Julian Abdey.


“Het doet me denken aan die beroemde uitspraak van Milton Friedman: ‘Inflatie is overal en altijd een monetair verschijnsel.’ “Met andere woorden, inflatie wordt veroorzaakt door te veel geld dat op zoek is naar te weinig producten, en dat is precies wat we nu zien.”


Heeft de inflatie haar hoogtepunt bereikt?


In juni bedroeg de inflatie in de VS 9,1% op jaarbasis - het hoogste niveau sinds 1981. Dat kan dicht bij de piek zijn, legt Abdey uit, en hoewel er vertragingen kunnen optreden, is het van belang dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en veel andere centrale banken het monetaire beleid nu snel verkrappen. Hierdoor zou de inflatie uiteindelijk moeten afnemen. Bovendien geven de meeste regeringen geen coronasteun meer aan bedrijven en particulieren.


Betekent dit dat de inflatie kan terugkeren naar het niveau van 2% dat de Fed lang als doel had?


“Dat hangt er sterk vanaf wat de Fed verder gaat doen,” zegt Abdey. “Ik zie verschillende scenario's, waaronder een scenario met meer inflatie, maar ook de mogelijkheid van hernieuwde deflatie. Als de Fed vasthoudt aan zijn havikistische opstelling en teveel verkrapt, kan dat tot een vervelende recessie leiden. Mocht de Fed echter van koers veranderen, dan zouden de hoge inflatieverwachtingen in de reële economie verankerd kunnen raken.”


Tot nu toe overheerst de havikistische houding. Op woensdag 21 september kondigde de Fed aan de rente met nog eens 75 basispunten te verhogen. Hiermee kwam de federale rente op de beoogde bandbreedte van 3,00% tot 3,25%, het hoogste niveau sinds 2005.


Er zijn tekenen dat de inflatie weer afneemt. In de VS daalde de inflatie in augustus naar 8,3% - historisch gezien nog steeds een hoog cijfer, maar aanzienlijk minder dan de 9,1% van juni.


De volatiele energieprijzen, die de inflatie in de hand werken, lijken tijdens de zomer een hoogtepunt te hebben bereikt en dalen nu weer. Zo zijn de benzineprijzen in de VS de afgelopen drie maanden met zo'n 25% gedaald. De voedselprijzen blijven echter sterk stijgen, evenals de prijzen voor een nieuwe auto, huisvesting, elektriciteit en medische zorg.


Energy price increases are moderating, easing inflationary pressures

Inflation components chart

Sources: Capital Group, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Inflation above reflects the OECD's consumer price index for G-7 countries, including Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom and the United States. Inflation is measured in terms of the annual growth rate in the index, using 2015 as the base year with a breakdown for food, energy and total excluding food and energy. As of July 2022.

The Great Resignation


Een andere covid-nasleep die nog steeds actueel is, is het grote tekort aan arbeidskrachten. In 2021 was “the great resignation” (de grote ontslagname) een veelbesproken onderwerp in de populaire media. Het narratief was gebaseerd op gegevens van de Amerikaanse overheid waaruit bleek dat ongeveer 47 miljoen mensen dat jaar vrijwillig ontslag hadden genomen en uit de beroepsbevolking leken te zijn verdwenen.


Dankzij aanvullende gegevens en een groot aantal enquêtes werd duidelijk wat er aan de hand was. Veel mensen hadden ontslag genomen, omdat ze ergens anders meer konden verdienen. Een aantal oudere werknemers had gekozen voor vervroegd pensioen. Zo'n 600.000 Amerikanen hadden besloten om voor zichzelf te beginnen. En dat is een trend die je niet een-twee-drie terugziet in de maandelijkse werkgelegenheidscijfers.


Waarom is er nu dan nog steeds extreme krapte op de arbeidsmarkt en ligt het werkloosheidscijfer met 3,7% op een laagterecord? Dat komt omdat de Amerikaanse economie - en ook veel andere ontwikkelde economieën wereldwijd - de groeitrends van vóór de pandemie niet heeft bijgehouden, zegt econoom Jared Franz van Capital Group.


“Als we uitgaan van de gemiddelde jaarlijkse groei van de beroepsbevolking vóór de pandemie, dan zouden we vier tot vijf miljoen meer werknemers moeten hebben dan nu het geval is,” is de inschatting van Franz.


Labor crunch: Where did the employees go?

us labour force chart

Sources: Capital Group, Bureau of Labor Statistics, Refinitiv Datastream, U.S. Department of Labor. Labor force participation rate above reflects the monthly total U.S. civilian labor force participation rate; the five-year average includes the average monthly participation rate between February 2015–February 2020; the post-Covid average reflects the average monthly participation rate between March 2020–August 2022.

Deze disbalans in de beroepsbevolking heeft een aantal bedrijfstakken erg hard geraakt, met name die sectoren die het zwaarst werden getroffen door de lockdowns tijdens de pandemie. Denk bijvoorbeeld aan de reis- en hospitalitybranche en aan de productie- en onderwijssector. De disbalans op de arbeidsmarkt heeft ook belangrijke gevolgen voor het beleid van de Fed inzake renteverhoging, aangezien de centrale bank de oververhitte arbeidsmarkt, die door loonstijgingen de inflatie aanwakkert, wil afkoelen.


“Als deze verschuivingen in de beroepsbevolking aanhouden,” constateert Franz, “zullen er meer renteverhogingen nodig zijn dan de markt nu heeft ingeprijsd - en voor een langere periode - om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt weer op elkaar af te stemmen.”


Franz denkt dat de krapte op de arbeidsmarkt op lange termijn zal afnemen, vooral als de Amerikaanse economie het komende jaar of de komende twee jaar in een recessie terechtkomt. Maar hij moet ook toegeven dat de oplossing van het probleem pijn gaat doen.


“Helaas is er soms een forse neergang nodig om onevenwichtigheden in de economie op te lossen,” zegt Franz.


Daling van aandelen en obligaties


Van alle grote verstoringen in de economie en de markten van vandaag, raakt dit de kern van portefeuillediversificatie.


Simpel gezegd, wanneer aandelen stijgen, moeten obligaties dalen. Maar dat is in 2022 nog niet het geval geweest. Beide grote beleggingscategorieën staan onder druk nu hoge inflatie en stijgende rente groeigerichte aandelen en diverse bedrijfs- en staatsobligaties raken.


Per 31 augustus heeft de S&P 500 Index op jaarbasis ongeveer 16% verloren, terwijl de Bloomberg U.S. Aggregate Index, die de Amerikaanse investment-grade (BBB/Baa en hoger) obligatiemarkt vertegenwoordigt, met meer dan 11% is gedaald. Op basis van het totaalrendement is dat in meer dan 45 jaar niet gebeurd - en in deze periode vallen ook de instorting van de obligatiemarkt in 1994, de implosie van dot-com begin deze eeuw en de wereldwijde financiële crisis van 2007-2009.


U.S. stocks and bonds rarely decline in tandem

Bond tandem declines chart

Sources: Capital Group, Bloomberg Index Services Ltd., Standard & Poor's. Returns above reflect annual total returns for all years except 2022, which reflects the year-to-date total return for both indexes. As of August 31, 2022.

De hele relatie hangt af van inflatie.


Als de Fed de consumentenprijzen onder controle kan krijgen, zou de van oudsher negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties moeten terugkeren, legt portefeuillebeheerder voor vastrentende beleggingen Pramod Atluri uit.


“Dat is de vraag waar alles om draait. Zitten we nu wél of niet in een nieuwe hogere inflatie? Ik denk van niet. Ik denk dat de inflatie zal afnemen als de Fed en andere centrale banken de rente blijven verhogen en hun balansen blijven verkorten.


Maar deze pijnlijke situatie zou een langetermijneffect op de markten kunnen hebben omdat die ook doorwerkt in de bereidheid van regeringen en centrale banken om in toekomstige crisistijden in te grijpen, aldus Atluri.


“Volgens mij zal er in het komende decennium minder monetaire en fiscale steun zijn als beleidsmakers zien wat er fout is gegaan. Dat zou een grote verandering zijn ten opzichte van het afgelopen decennium, waarin overheidsingrijpen de boventoon voerde. Minder interventie zal waarschijnlijk leiden tot volatielere markten dan beleggers gewend zijn.”


Verstoringen met een zilveren randje


Niet alle covid-verstoringen hebben een negatieve connotatie. Op de aandelenmarkten dienen zich ook post-pandemische mogelijkheden aan, zegt equity portfolio manager Nick Grace.


Het gaat onder meer om wat Grace aanduidt als “structurele veranderingen”, zoals de overgang van traditionele energiebronnen naar meer duurzame bronnen, een nieuwe supercyclus voor grondstoffen als gevolg van jarenlange onderinvesteringen, en grote industriële verschuivingen, zoals de toenemende invoering van automatisering, waardoor de vraag naar halfgeleiders toeneemt.


Grace kijkt ook naar bepaalde zwaar getroffen tech- en consumententechnologiebedrijven, waaronder een aantal beurslievelingen tijdens de lockdowns die sindsdien scherp zijn gedaald. De buitengewone stijging van de vraag die we tijdens de lockdowns zagen, is eerder een kortstondig moment gebleken dan een nieuw paradigma, en die realiteit tekent zich af in de aandelenkoersen.


Grace: “Veel van de koersverstoringen die we in 2020 en 2021 zagen, worden nu afgewikkeld, wat niet betekent dat ze niet nog verder kunnen dalen. Maar er zijn al veel koersen gesneuveld, en ik denk dat er ook al veel excessen uit de markt zijn gehaald.”


In de komende jaren, benadrukt Grace, is dit waar traditionele vaardigheden in het selecteren van aandelen het verschil zullen maken.


“Veel bedrijven zullen het niet overleven, maar een klein aantal zal sterker en winstgevender uit deze crisis komen. Het is onze taak om die te vinden via fundamenteel bottom-up onderzoek, en ik heb er alle vertrouwen in dat wij dat kunnen,” aldus Grace.Julian Abdey is an equity portfolio manager with 24 years of investment industry experience. Before joining Capital, he was a portfolio manager and equity research analyst with HSBC Asset Management, where he covered U.S. financial companies and managed various growth-oriented funds. He holds an MBA from Stanford and an economics degree from Cambridge University.

Pramod Atluri is een portefeuillebeheerder van vastrentende effecten met 22 jaar ervaring in de sector. Hij heeft een MBA van de Harvard Business School en een bachelor in biologische chemie van de Universiteit van Chicago, waar hij ook de vereisten voor een bachelor in economie en chemie voltooide. Hij is CFA-charterhouder.

Nick Grace is equity portfolio manager en heeft 32 jaar ervaring in de beleggingsbranche (per 31/12/2021). Als analist volgde hij eerder mijnbouwbedrijven wereldwijd. Hij heeft een MBA van de University of Wisconsin en een bachelor van de University of Waikato in Nieuw-Zeeland. Nick is eveneens een CFA charterholder.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.

Marketingcommunicatie

Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst. De informatie op deze website is niet bedoeld als aanbod of aansporing tot het kopen of verkopen van effecten of voor het verstrekken van beleggingsadvies. Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. De American Funds zijn niet geregistreerd voor verkoop buiten de Verenigde Staten.

Hoewel Capital Group alle redelijke inspanningen doet om informatie te verkrijgen van externe bronnen die zij betrouwbaar acht, kan Capital Group niet instaan voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie of deze garanderen.

De informatie in dit document is van algemene aard en houdt geen rekening met uw specifieke doelstellingen, financiële situatie of behoeften. Voordat u op basis van deze informatie handelt, moet u eerst overwegen of deze informatie toepasselijk is, met het oog op uw eigen doelstellingen, financiële situatie en behoeften.

De informatie op deze website is opgesteld door Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), die onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF” - toezichthouder op de Luxemburgse financiële sector) en haar dochterondernemingen, voor zover van toepassing (“Capital Group”).

In Hongkong is deze kennisgeving opgesteld door Capital International, Inc., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Californië, Verenigde Staten. De ondernemingen hebben een beperkte aansprakelijkheid.

In Singapore is deze kennisgeving opgesteld door Capital Group Investment Management Pte. Ltd., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Singapore. Deze advertentie of publicatie is niet beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore. Evenmin is deze beoordeeld door enige andere toezichthouder.

In Australië is deze kennisgeving gepubliceerd door Capital Group Investment Management Limited (ACN 164 174 501 AFSL No. 443 118), een onderneming van Capital Group, kantoorhoudend in Suite 4201, Level 42 Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney, NSW 2000 Australië.