Categories
Amerikaanse aandelen
3 visies op de toekomst van groeibeleggen
Martin Romo
Equity Portfolio Manager
Cheryl Frank
Equity Portfolio Manager
Carl Kawaja
Equity Portfolio Manager

Groeiaandelen hebben in 2022 het zwaar te verduren gehad, daar bestaat geen twijfel over. Veel beleggers vragen zich dan ook af: Hoe nu verder?


“Vorig jaar zagen beleggers dat de historisch lage rente zeer grote gevolgen had. Zo namen aandelen een hoge vlucht, ook al stonden daar geen hoge rendementen tegenover,” aldus equity portfolio manager Carl Kawaja. “Het is dan ook nog steeds zinvol voor langetermijnbeleggers om aandelen te kopen van bedrijven waarvan het rendement is gebaseerd op een sterke groei op termijn. Je moet tegenwoordig alleen selectiever zijn.”


Veel bekende groeibedrijven hebben inderdaad een andere waardering gekregen vanwege de hogere kapitaalkosten. In de toekomst zal aantoonbare winstgroei waarschijnlijk een grotere aanjager van het rendement zijn, aldus Kawaja. Het goede nieuws is dat er waarschijnlijk binnen meerdere sectoren en regio's bedrijven met groeipotentieel te vinden zullen zijn, en dus niet alleen bij tech en consumptiegoederen.


Markten laten een verschuiving zien van smal naar breed leiderschap

net growth

Bronnen: Capital Group, Refinitiv Datastream, Standard & Poor’s. Per 31/12/22. Geïndexeerd op 100 per 1/1/05.

“We gaan van een uiterst binaire wereld - je belegde in één sector en niet in andere, je belegde in de VS en niet elders - naar een meer evenwichtige omgeving met een breder besef van mogelijkheden,” aldus equity portfolio manager Martin Romo.


Hier delen drie groeibeleggers van de huidige generatie bij Capital Group - Romo, Kawaja en Cheryl Frank - hun visie op hoe groeibeleggen zich ontwikkelt, waar zij uitkijken naar mogelijkheden en hoe zij zich voorbereiden op de volgende bullmarkt.


1.  We zitten op een keerpunt met AI - Martin Romo, portfolio manager, 31 jaar ervaring in de beleggingsbranche


Aandelen tech en consumptiegoederen zijn afgestraft, en in veel gevallen was dat te voorzien. Maar in sommige gevallen denk ik dat de markt het kind met het badwater weggooit. Heel veel mensen zeggen dat de wereld is veranderd is en dat wat de afgelopen 10 jaar van toepassing was, niet meer opgaat voor de toekomst, maar ik ben het daar niet mee eens. Het kan zijn dat de markt voorbijgaat aan de onverminderde kracht van een aantal goed gepositioneerde bedrijven.


Bovendien neemt het tempo van innovatie wereldwijd toe. Samen met een aantal collega's ben ik kortgeleden een paar weken in Silicon Valley geweest voor besprekingen met overheidsbedrijven en risicokapitaalbedrijven. En ik ben ervan overtuigd dat we op een keerpunt staan met kunstmatige intelligentie (AI). Innovatieve toepassingen van AI vinden overal plaats.


Nieuwe technologieën vinden steeds sneller ingang

article growth

Bron: Statista Per 31/12/22. Bij Kickstarter gaat het om het aantal backers. Bij Airbnb gaat het om het aantal geboekte overnachtingen. Bij Foursquare en Instagram gaat het om het aantal downloads.

Bedrijven zoals Microsoft gebruiken AI-technologie om hun aanbod te differentiëren en klanten meer productiviteit te bieden. Microsoft heeft al een eerste testversie van zijn Bing-zoekmachine uitgebracht die gebruik maakt van ChatGPT, een chatbot die in samenwerking met OpenAI is ontwikkeld. Microsoft heeft ook plannen bekendgemaakt om de technologie op te nemen in zijn veelgebruikte Office-softwarepakket, zijn Teams-platform en zijn GitHub-codeontwikkelingsdienst.


Een bredere toepassing van AI-technologie vereist een enorme computercapaciteit, wat gunstig is voor clouddiensten en de halfgeleiderindustrie. Nvidia, dat halfgeleiders en computerhardware ontwikkelt, gebruikt AI al om de snelheid van zijn eigen productontwikkeling te verbeteren en maakte onlangs bekend dat het een partnerschap voor AI-distributie met Microsoft is aangegaan. Halfgeleiderproducent Broadcom, die in 2016 meewerkte aan de ontwikkeling van AI-chips voor Google, heeft inmiddels meer geavanceerde AI-chips op de markt gebracht.


Voor mij is de belangrijkste conclusie dat we nog maar in de beginfase van de ontwikkeling van deze technologie zitten. Het doet me denken aan de begindagen van de mobiel en de cloud toen die aan het begin stonden van een tijdperk van explosieve groei. Momenteel is er veel te doen over AI en worden er vraagtekens gezet bij de nauwkeurigheid van chatbots. Ondanks de uitdagende omstandigheden van dit moment ben ik nog steeds zeer enthousiast over de beleggingsmogelijkheden op lange termijn.


2.  “Picks and shovels” zorgen voor groei in alle sectoren - Cheryl Frank, portfolio manager, 24 jaar ervaring in de beleggingsbranche


Een van de belangrijkste dingen die ik in mijn carrière heb geleerd is om het toestromen en opdrogen van kapitaal goed te volgen. Als er kapitaal binnenstroomt in een sector, leidt dat gewoonlijk tot meer investeringen die mogelijkheden kunnen opleveren voor leveranciers in die sector. Ik noem dit de 'pick-and-shovel' bedrijven (noot vertaler: dit is een verwijzing naar 'pick-and-shovel plan' - een beleggingsstrategie die is gericht op het kopen van aandelen van leveranciers aan een bepaalde sector en niet zozeer van de bedrijven die het eindproduct maken). Deze bedrijven worden door beleggers weleens over het hoofd gezien, maar ze hebben vaak stabielere kasstromen en een lager risicoprofiel dan de bedrijven waaraan zij leveren.


Kijk bijvoorbeeld maar naar al het geld dat is gegaan naar onderzoek en ontwikkeling (R&D) in de gezondheidszorg. Daar ging al jaren flink veel geld naartoe, en tijdens de pandemie kwam het met bakken binnen. De farmaceuten die met succes coronavaccins en virusremmers hebben ontwikkeld, zoals Pfizer en Moderna, hebben goed kunnen cashen. Dit kapitaal zal voor een groot deel worden gestopt in meer R&D.


Pick-and-shovel bedrijven, zoals Danaher en Thermo Fisher Scientific, voorzien farmaceutische bedrijven van testapparatuur, reagentia en diagnostische middelen. Wanneer er meer wordt geïnvesteerd in R&D, zou de vraag naar de diensten van deze leveranciers eveneens kunnen toenemen.


In de energiesector was er juist jarenlang sprake van onderinvesteringen, omdat de energieprijzen bijna naar nul waren gezakt. Maar toen er schaarste ontstond en de prijzen stegen, stroomde het kapitaal weer toe. De ongekend hoge cashflow van de afgelopen 12 maanden heeft olieproducenten een van de sterkste balansen in de geschiedenis opgeleverd.


Hoewel energie op zich geen groeisector is, denk ik dat er binnen de sector wel mogelijkheden voor groei zijn. Wanneer energiebedrijven winst maken, gaan ze meestal over tot uitbreiding van de exploratie en productie, en dat betekent dat er meer machines en diensten nodig zijn. Dit kan een bron van groei zijn voor bedrijven die technologie, producten en diensten aan de sector leveren.


Tech en consumptiegoederen zijn niet de enige sectoren met groeipotentieel

net growth

Bronnen: Capital Group, MSCI, Refinitiv Datastream. In 2018 werd de telecommunicatiesector uitgebreid en door de Global Industry Classification Standard (GICS) ondergebracht in de categorie communicatiediensten. Als gevolg van de nieuwe indeling vielen Facebook, Netflix en Alphabet voortaan onder communicatiediensten. Vóór 2018 vielen Facebook en Alphabet onder informatietechnologie en Netflix in de categorie duurzame consumptiegoederen. De waarden voor 2023 zijn de waarden per 31 januari 2023.

3.  Sterkere positie van internationale topspelers bij zwakkere dollar - Carl Kawaja, portfolio manager, 36 jaar ervaring in de beleggingsbranche


Vorig jaar bleven de Amerikaanse aandelen voor het eerst in bijna tien jaar achter ten opzichte van de markten in andere belangrijke regio's in de wereld. De mogelijkheid dat deze trend zal aanhouden is volgens mij reëel, eenvoudigweg omdat we in een lange upcycle zitten voor Amerikaanse aandelen en de Amerikaanse dollar.


Voor bedrijven buiten de VS is een sterke dollar vaak een nadeel. Ik denk dat de Federal Reserve op een gegeven moment de rente zal moeten verlagen. En als dat gebeurt, denk ik dat de dollar verder zal dalen. Ik ben dus optimistisch over de vooruitzichten voor beleggen wereldwijd.


Los van de vraag of de economieën in Europa of Azië het al dan niet goed doen, zijn er in deze regio's geweldige bedrijven met solide bedrijfsvooruitzichten.


Ik denk dat er tegenwoordig verschillende bedrijven buiten de VS zijn die zich steeds meer bewust worden van hun mogelijkheden wereldwijd. Zij richten zich weer op het genereren van waarde voor de aandeelhouders nu hun valuta er veel beter voor staat. De zakelijke wereld is bezig met een inhaalslag en, net zoals bij sport, zitten er ook in landen buiten de VS supersterren.


Een goed voorbeeld is ASML, 's werelds grootste leverancier van productieapparatuur voor de meest geavanceerde halfgeleiders. Dit bedrijf is in Nederland gevestigd. ASML heeft unieke technologie ontwikkeld voor het produceren van geavanceerde chips. Toen het marktaandeel van het bedrijf groeide, investeerde het fors in het verder ontwikkelen van zijn technologische voorsprong. Op dit moment noteren veel chipaandelen lager en kampt de sector met een te groot aanbod. Maar als we het over meerdere jaren bekijken, denk ik dat de sector zich in een goede positie bevindt voor een sterk cyclisch herstel.


Een ander voorbeeld is geneesmiddelenonderzoek. We zitten nu in een gouden eeuw van innovatie in de gezondheidszorg. Veel nieuwe behandelingen tegen kanker en ziekteverwekkers zoals het coronavirus zijn ontwikkeld door Amerikaanse bedrijven. Maar er is ook een Deens farmaceutisch bedrijf, Novo Nordisk, dat geneesmiddelen heeft ontwikkeld voor de behandeling van diabetes en obesitas. Ook hier heeft de belangstelling voor dit bedrijf niet zozeer te maken met de vraag of de Europese markten de Amerikaanse kunnen overtreffen, als wel met de wereldwijde toename van diabetes en obesitas en de mogelijkheden om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.


Waarom ervaring van belang is als markten volatiel zijn


Deze drie doorgewinterde beleggers zijn het met elkaar eens dat geduld, ervaring en een langetermijnperspectiel essentieel zijn om door volatiele markten te navigeren. “Er zijn momenteel veel zorgen over inflatie, de Fed en recessie,” aldus Romo, “Maar als we naar de toekomst kijken en ons richten op duurzame beleggingsthema's voor de komende jaren, dan zie ik veel mogelijkheden in het verschiet.


Groeibeleggen is 'down' maar niet 'out'. Het is nog steeds relevant om te beleggen in bedrijven met gunstige langetermijnvooruitzichten. Dit soort bedrijven zal eerder een marktneergang te boven komen en er zelfs ook sterker uitkomen.


Of in de woorden van Jim Rothenberg, voormalig voorzitter van


Capital Group, toen hem werd gevraagd wat de markt zou gaan doen: “Ik doe niet aan voorspellingen over noodweer. Ik help beleggers om hun financiële ark te bouwen.”Martin Romo is equity portfolio manager en heeft 31 jaar ervaring in de beleggingsbranche (per 31/12/22). Hij is president van Capital Research Company en hij maakt ook deel uit van het Capital Group Management Committee. Hij heeft een BA van de University of California, Berkely, en een MBA van Stanford. 

Cheryl Frank is equity portfolio manager en heeft 24 jaar ervaring in de beleggingsbranche. Ze heeft een MBA van Stanford en een BA van Harvard.

Carl Kawaja is equity portfolio manager en heeft al 36 jaar ervaring in de beleggingsbranche. Hij heeft een MBA van Columbia en een BA van Brown University.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.

Marketingcommunicatie

Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst. De informatie op deze website is niet bedoeld als aanbod of aansporing tot het kopen of verkopen van effecten of voor het verstrekken van beleggingsadvies. Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. De American Funds zijn niet geregistreerd voor verkoop buiten de Verenigde Staten.

Hoewel Capital Group alle redelijke inspanningen doet om informatie te verkrijgen van externe bronnen die zij betrouwbaar acht, kan Capital Group niet instaan voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie of deze garanderen.

De informatie in dit document is van algemene aard en houdt geen rekening met uw specifieke doelstellingen, financiële situatie of behoeften. Voordat u op basis van deze informatie handelt, moet u eerst overwegen of deze informatie toepasselijk is, met het oog op uw eigen doelstellingen, financiële situatie en behoeften.

De informatie op deze website is opgesteld door Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), die onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF” - toezichthouder op de Luxemburgse financiële sector) en haar dochterondernemingen, voor zover van toepassing (“Capital Group”).

In Hongkong is deze kennisgeving opgesteld door Capital International, Inc., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Californië, Verenigde Staten. De ondernemingen hebben een beperkte aansprakelijkheid.

In Singapore is deze kennisgeving opgesteld door Capital Group Investment Management Pte. Ltd., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Singapore. Deze advertentie of publicatie is niet beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore. Evenmin is deze beoordeeld door enige andere toezichthouder.

In Australië is deze kennisgeving gepubliceerd door Capital Group Investment Management Limited (ACN 164 174 501 AFSL No. 443 118), een onderneming van Capital Group, kantoorhoudend in Suite 4201, Level 42 Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney, NSW 2000 Australië.